Thống kê tần suất xuất hiện

Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
42 2 lượt 42 15 lượt
97 2 lượt 68 15 lượt
44 1 lượt 58 14 lượt
51 1 lượt 87 14 lượt
57 1 lượt 77 13 lượt
58 1 lượt 78 12 lượt
67 1 lượt 93 12 lượt
68 1 lượt 47 12 lượt
78 1 lượt 07 12 lượt
82 1 lượt 13 12 lượt

Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt ít về Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
00 1 lượt 15 2 lượt
02 1 lượt 53 2 lượt
03 1 lượt 22 3 lượt
08 1 lượt 70 3 lượt
10 1 lượt 88 3 lượt
15 1 lượt 99 4 lượt
16 1 lượt 18 4 lượt
18 1 lượt 60 4 lượt
19 1 lượt 66 4 lượt
30 1 lượt 67 4 lượt
Đặc biệt chưa về Loto chưa về
01, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 98, 99,

Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.