Thống kê tần suất xuất hiện

Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
16 2 lượt 17 16 lượt
17 2 lượt 90 16 lượt
27 2 lượt 28 15 lượt
29 2 lượt 20 13 lượt
62 2 lượt 41 13 lượt
69 2 lượt 93 13 lượt
70 2 lượt 56 12 lượt
89 2 lượt 04 12 lượt
90 1 lượt 09 11 lượt
91 1 lượt 19 11 lượt

Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt ít về Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
30 1 lượt 63 2 lượt
35 1 lượt 69 3 lượt
36 1 lượt 73 3 lượt
51 1 lượt 75 4 lượt
60 1 lượt 96 4 lượt
02 1 lượt 68 4 lượt
08 1 lượt 44 4 lượt
10 1 lượt 03 4 lượt
75 1 lượt 12 4 lượt
82 1 lượt 14 4 lượt
Đặc biệt chưa về Loto chưa về
00, 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,

Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.