Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Thống kê tần suất xuất hiện

Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
24 2 lượt 15 12 lượt
35 1 lượt 74 12 lượt
36 1 lượt 79 12 lượt
51 1 lượt 14 11 lượt
55 1 lượt 24 11 lượt
59 1 lượt 21 11 lượt
67 1 lượt 51 10 lượt
74 1 lượt 95 10 lượt
78 1 lượt 93 9 lượt
89 1 lượt 94 9 lượt

Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt ít về Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
01 1 lượt 07 2 lượt
02 1 lượt 20 2 lượt
14 1 lượt 39 2 lượt
15 1 lượt 50 2 lượt
18 1 lượt 69 2 lượt
19 1 lượt 83 2 lượt
21 1 lượt 49 3 lượt
22 1 lượt 86 3 lượt
23 1 lượt 75 3 lượt
35 1 lượt 77 3 lượt
Đặc biệt chưa về Loto chưa về
00, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99,

Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.