xo so mega

Xổ số Mega 6/45

Jackpot Mega 6/45 ước tính
13.176.212.000 dong
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 19-08-2018
16 18 28 36 37 45
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
25
888
14540
Giá trị giải (đồng)
13.176.212.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 17-08-2018
42 28 08 22 33 03
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
33
958
15602
Giá trị giải (đồng)
16.109.307.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 15-08-2018
12 24 25 33 40 44
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
18
853
14849
Giá trị giải (đồng)
14.830.706.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 12-08-2018
17 28 16 05 31 38
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
24
912
15111
Giá trị giải (đồng)
13.334.071.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 10-08-2018
24 22 18 29 41 45
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
15
1069
18117
Giá trị giải (đồng)
31.813.307.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 08-08-2018
19 37 44 34 41 39
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
22
1028
18789
Giá trị giải (đồng)
29.901.465.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 05-08-2018
18 07 10 39 43 31
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
23
1136
18095
Giá trị giải (đồng)
27.963.487.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 03-08-2018
03 08 10 24 27 28
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
28
1350
20495
Giá trị giải (đồng)
26.281.515.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 01-08-2018
05 29 06 37 38 30
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
24
957
17735
Giá trị giải (đồng)
24.731.858.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 29-07-2018
32 37 45 31 43 26
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
14
901
16162
Giá trị giải (đồng)
22.925.351.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 27-07-2018
38 21 02 37 42 32
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
28
1071
16468
Giá trị giải (đồng)
21.031.963.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 25-07-2018
16 41 09 45 18 38
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
17
1047
17044
Giá trị giải (đồng)
19.477.380.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 22-07-2018
08 24 40 27 09 45
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
14
988
16777
Giá trị giải (đồng)
17.791.807.000
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x