xổ số 666
xo so mega

Xổ số Mega 6/45

Jackpot Mega 6/45 ước tính
16.734.191.500đ
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 26-04-2019
14 01 02 30 16 15
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
22
745
12598
Giá trị giải (đồng)
16.734.191
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 24-04-2019
04 12 13 20 07 45
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
14
838
13850
Giá trị giải (đồng)
15.460.909
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 21-04-2019
41 13 20 08 11 43
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
16
735
11891
Giá trị giải (đồng)
14.253.836
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 19-04-2019
17 04 01 05 21 12
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
22
889
13140
Giá trị giải (đồng)
13.042.826
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 17-04-2019
25 30 21 07 11 44
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
19
770
12946
Giá trị giải (đồng)
13.225.173
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 14-04-2019
04 13 34 35 20 37
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
21
1015
19036
Giá trị giải (đồng)
44.071.252
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 12-04-2019
44 16 15 03 12 17
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
26
1425
23289
Giá trị giải (đồng)
40.141.316
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 10-04-2019
30 14 11 42 35 07
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
21
1286
21151
Giá trị giải (đồng)
36.441.477
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 07-04-2019
10 32 28 08 34 26
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
19
1083
18993
Giá trị giải (đồng)
32.688.405
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 05-04-2019
02 07 43 36 25 38
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
23
1128
18453
Giá trị giải (đồng)
29.177.213
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 03-04-2019
11 33 45 34 18 04
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
24
1065
18572
Giá trị giải (đồng)
26.129.369
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 31-03-2019
28 19 38 31 03 05
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
15
1085
17793
Giá trị giải (đồng)
24.437.276
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 29-03-2019
27 19 26 30 37 02
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
15
917
15485
Giá trị giải (đồng)
22.765.342
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x