xo so mega

Xổ số Mega 6/45

Jackpot Mega 6/45 ước tính
26.951.035.500 đồng
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 20-04-2018
42 14 09 30 06 33
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
25
1587
25974
Giá trị giải (đồng)
26.951.035.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 18-04-2018
28 29 39 44 06 16
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
28
1778
27769
Giá trị giải (đồng)
24.283.540.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 15-04-2018
03 13 20 09 30 34
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
38
1419
24618
Giá trị giải (đồng)
21.625.367.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 13-04-2018
11 24 43 22 33 38
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
27
1537
24202
Giá trị giải (đồng)
19.208.849.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 11-04-2018
25 23 20 39 07 26
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
20
1382
25132
Giá trị giải (đồng)
16.698.808.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 08-04-2018
30 16 02 11 05 34
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
24
1131
20802
Giá trị giải (đồng)
14.181.136.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 06-04-2018
09 07 08 40 36 01
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
33
1660
26350
Giá trị giải (đồng)
18.950.624.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 04-04-2018
16 41 03 44 02 06
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
24
1396
25018
Giá trị giải (đồng)
16.610.316.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 01-04-2018
43 39 33 12 04 24
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
31
1466
22375
Giá trị giải (đồng)
14.023.275.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 30-03-2018
43 34 28 11 07 18
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
38
2081
33821
Giá trị giải (đồng)
47.232.044.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 28-03-2018
34 18 12 42 31 35
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
44
1805
29771
Giá trị giải (đồng)
41.045.491.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 25-03-2018
10 38 22 13 04 42
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
30
1582
26101
Giá trị giải (đồng)
35.146.443.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 23-03-2018
35 03 22 12 26 06
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
0
0
Giá trị giải (đồng)
24.925.558.000
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x