xo so mega

Xổ số Mega 6/45

Jackpot Mega 6/45 ước tính
41.341.594.500 đồng
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 24-06-2018
32 41 33 23 08 06
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
0
0
Giá trị giải (đồng)
41.341.594.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 22-06-2018
15 26 39 20 19 34
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
35
1302
21582
Giá trị giải (đồng)
41.341.594.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 20-06-2018
43 18 02 30 32 22
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
27
1303
20342
Giá trị giải (đồng)
37.468.041.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 17-06-2018
07 06 34 05 03 40
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
10
1082
19841
Giá trị giải (đồng)
33.489.990.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 15-06-2018
23 08 28 24 13 11
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
32
1285
22044
Giá trị giải (đồng)
29.482.556.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 13-06-2018
17 02 04 24 31 40
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
19
1182
19736
Giá trị giải (đồng)
27.102.742.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 10-06-2018
39 22 36 25 38 35
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
27
1288
20933
Giá trị giải (đồng)
24.921.544.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 08-06-2018
42 32 13 04 40 35
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
25
1218
20224
Giá trị giải (đồng)
23.018.484.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 06-06-2018
06 43 26 44 22 20
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
24
1184
19089
Giá trị giải (đồng)
21.075.967.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 03-06-2018
24 18 42 20 45 40
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
27
1190
18436
Giá trị giải (đồng)
19.111.078.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 01-06-2018
38 43 06 44 19 14
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
29
1105
18230
Giá trị giải (đồng)
17.365.309.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 30-05-2018
31 27 19 36 17 02
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
15
1085
18433
Giá trị giải (đồng)
15.627.431.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 27-05-2018
17 18 05 22 09 19
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
12
1160
18535
Giá trị giải (đồng)
13.683.452.000
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x