xổ số 666
xo so mega

Xổ số Mega 6/45

Jackpot Mega 6/45 ước tính
13.234.739.000 đ
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 09-12-2018
08 40 06 26 41 34
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
16
728
12147
Giá trị giải (đồng)
13.234.739.
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 07-12-2018
31 22 06 07 39 01
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
12
745
12760
Giá trị giải (đồng)
13.327.206
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 05-12-2018
29 28 07 39 42 45
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
25
1188
18267
Giá trị giải (đồng)
22.811.729
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 02-12-2018
02 04 12 23 37 45
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
24
1077
17509
Giá trị giải (đồng)
21.297.938
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 30-11-2018
11 18 23 25 28 35
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
38
1196
17693
Giá trị giải (đồng)
19.833.902
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 28-11-2018
08 13 20 21 25 28
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
14
895
15331
Giá trị giải (đồng)
18.659.638
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 25-11-2018
03 24 05 18 29 11
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
27
953
14191
Giá trị giải (đồng)
17.059.686
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 23-11-2018
08 10 12 21 40 25
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
13
985
15387
Giá trị giải (đồng)
16.179.431
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 21-11-2018
07 09 16 19 24 33
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
21
1050
15944
Giá trị giải (đồng)
14.759.709
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 18-11-2018
27 06 30 37 28 44
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
12
826
14030
Giá trị giải (đồng)
13.453.897.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 16-11-2018
04 12 18 21 25 41
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
45
1526
23536
Giá trị giải (đồng)
52.258.801.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 14-11-2018
12 40 30 14 24 26
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
28
1296
21256
Giá trị giải (đồng)
48.159.309.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 11-11-2018
20 23 26 27 32 34
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
19
1077
19095
Giá trị giải (đồng)
43.902.022.000
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x