xo so mega

Xổ số Mega 6/45

Jackpot Mega 6/45 ước tính
15.023.456.000đ
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 17-07-2019
35 16 11 10 28 22
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
17
824
12179
Giá trị giải (đồng)
15.023.456
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 14-07-2019
02 25 34 07 03 33
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
16
673
11490
Giá trị giải (đồng)
14.014.911
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 12-07-2019
18 44 26 40 24 16
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
17
670
10245
Giá trị giải (đồng)
12.982.557
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 10-07-2019
27 02 07 06 16 01
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
14
1047
17186
Giá trị giải (đồng)
29.119.908
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 07-07-2019
02 18 31 21 23 30
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
14
897
15139
Giá trị giải (đồng)
27.560.799
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 05-07-2019
21 43 37 30 31 19
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
23
799
13795
Giá trị giải (đồng)
25.923.998
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 03-07-2019
25 07 45 39 02 29
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
21
971
15357
Giá trị giải (đồng)
24.476.35
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 30-06-2019
05 22 28 32 25 20
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
13
822
13884
Giá trị giải (đồng)
23.161.203
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 28-06-2019
45 25 41 37 40 11
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
16
770
12897
Giá trị giải (đồng)
21.710.623
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 26-06-2019
05 10 01 41 33 09
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
10
825
13662
Giá trị giải (đồng)
20.418.360
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 23-06-2019
32 08 27 11 36 03
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
12
837
13698
Giá trị giải (đồng)
19.041.263
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 21-06-2019
39 01 19 21 04 23
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
11
704
11773
Giá trị giải (đồng)
17.771.417
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 19-06-2019
15 11 04 02 35 40
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
12
722
12321
Giá trị giải (đồng)
16.557.487
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x