xo so mega

Xổ số Mega 6/45

Jackpot Mega 6/45 ước tính
46.911.829.000đ
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 23-08-2019
07 06 17 19 24 12
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
19
1253
20309
Giá trị giải (đồng)
46.911.829
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 21-08-2019
20 08 21 31 17 06
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
43
1123
17782
Giá trị giải (đồng)
43.784.877
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 18-08-2019
07 18 24 21 02 33
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
22
987
16944
Giá trị giải (đồng)
40.626.087
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 16-08-2019
06 14 15 19 31 39
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
14
915
16248
Giá trị giải (đồng)
37.492.523
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 14-08-2019
20 34 24 13 33 22
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
20
855
14855
Giá trị giải (đồng)
34.518.894
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 11-08-2019
07 04 01 09 31 25
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
961
15474
Giá trị giải (đồng)
31.428.258
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 09-08-2019
19 30 26 28 42 11
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
26
972
15267
Giá trị giải (đồng)
28.478.574
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 07-08-2019
31 05 01 43 32 13
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
17
779
14034
Giá trị giải (đồng)
26.578.394
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 04-08-2019
06 10 21 30 43 45
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
16
790
13880
Giá trị giải (đồng)
25.016.702
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 02-08-2019
20 22 25 26 18 11
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
22
1012
15433
Giá trị giải (đồng)
23.471.032
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 31-07-2019
25 45 19 15 12 06
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
25
1034
16594
Giá trị giải (đồng)
22.199.548
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 28-07-2019
05 14 24 43 16 42
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
7
776
12591
Giá trị giải (đồng)
21.025.187
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 26-07-2019
22 05 14 16 33 25
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
18
763
13117
Giá trị giải (đồng)
19.673.771
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x