xo so mega

Xổ số Mega 6/45

Jackpot Mega 6/45 ước tính
22.715.192.500 đồng
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 21-02-2018
24 29 33 26 23 18
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
35
1698
31572
Giá trị giải (đồng)
22.715.192.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 18-02-2018
36 14 16 38 01 05
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
27
1464
22927
Giá trị giải (đồng)
19.454.641.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 14-02-2018
35 43 32 12 34 31
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
36
1472
26277
Giá trị giải (đồng)
17.174.625.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 11-02-2018
27 41 05 45 32 19
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
39
1957
28312
Giá trị giải (đồng)
14.235.832.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 09-02-2018
19 23 10 37 02 14
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
4
52
2359
35705
Giá trị giải (đồng)
32.015.128.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 07-02-2018
07 18 36 30 26 05
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
53
2227
35201
Giá trị giải (đồng)
26.011.855.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 04-02-2018
13 40 05 27 45 01
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
37
2004
31457
Giá trị giải (đồng)
22.059.937.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 02-02-2018
28 42 02 07 45 14
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
47
1863
29353
Giá trị giải (đồng)
19.227.076.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 31-01-2018
40 04 10 09 30 07
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
47
1858
28644
Giá trị giải (đồng)
16.606.785.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 28-01-2018
33 27 26 36 12 37
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
32
1165
21686
Giá trị giải (đồng)
14.144.899.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 26-01-2018
36 28 18 44 01 09
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
69
2864
43242
Giá trị giải (đồng)
75.033.798.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 24-01-2018
33 24 06 42 45 05
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
79
2971
44067
Giá trị giải (đồng)
67.844.710.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 21-01-2018
11 37 32 10 24 01
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
53
2274
37879
Giá trị giải (đồng)
60.521.055.500
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x