xổ số 666
xo so mega

Xổ số Mega 6/45

Jackpot Mega 6/45 ước tính
13.180.421.500đ
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 20-02-2019
01 10 15 24 37 45
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
28
963
14502
Giá trị giải (đồng)
13.180.421
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 17-02-2019
11 31 12 14 25 29
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
59
1029
17088
Giá trị giải (đồng)
21.973.928
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 15-02-2019
03 22 26 27 30 44
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
30
1109
17557
Giá trị giải (đồng)
20.754.252
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 13-02-2019
05 11 18 33 37 41
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
22
1093
18161
Giá trị giải (đồng)
19.147.983
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 10-02-2019
01 11 17 25 29 35
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
16
892
14600
Giá trị giải (đồng)
17.338.772
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 08-02-2019
39 12 11 33 43 36
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
10
722
11293
Giá trị giải (đồng)
15.924.776
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 06-02-2019
22 24 25 30 33 38
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
17
748
12379
Giá trị giải (đồng)
14.851.632
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 03-02-2019
01 02 05 09 23 24
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
13
982
16804
Giá trị giải (đồng)
13.563.140
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 01-02-2019
38 39 04 03 06 43
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
3
84
2242
32988
Giá trị giải (đồng)
25.129.665
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 30-01-2019
01 04 06 13 37 41
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
16
1660
27981
Giá trị giải (đồng)
70.202.846
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 27-01-2019
09 11 12 22 27 29
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
44
1992
29822
Giá trị giải (đồng)
64.238.800
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 25-01-2019
22 11 38 14 30 13
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
36
1494
24596
Giá trị giải (đồng)
59.381.811
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 23-01-2019
33 29 13 02 09 40
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
14
1467
25586
Giá trị giải (đồng)
54.675.909
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x