xo so mega

Xổ số Mega 6/45

Jackpot Mega 6/45 ước tính
15.332.578.500đ
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 16-06-2019
06 07 19 29 31 36
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
18
634
11785
Giá trị giải (đồng)
15.332.578
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 14-06-2019
36 12 45 16 37 02
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
16
688
11136
Giá trị giải (đồng)
14.177.934
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 12-06-2019
10 23 11 21 37 26
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
12
683
11253
Giá trị giải (đồng)
13.115.937
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 09-06-2019
36 02 22 06 25 35
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
13
906
15308
Giá trị giải (đồng)
34.381.055
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 07-06-2019
11 41 26 15 27 13
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
21
916
15081
Giá trị giải (đồng)
32.742.356
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 05-06-2019
37 22 39 25 04 08
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
20
926
15716
Giá trị giải (đồng)
31.263.883
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 02-06-2019
02 43 35 41 12 05
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
22
847
15017
Giá trị giải (đồng)
29.782.077
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 31-05-2019
30 05 06 23 07 12
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
18
1036
16259
Giá trị giải (đồng)
28.327.703
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 29-05-2019
18 27 42 12 19 35
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
19
941
15534
Giá trị giải (đồng)
26.999.524
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 26-05-2019
29 12 14 11 23 32
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
26
1043
15998
Giá trị giải (đồng)
25.583.062
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 24-05-2019
35 33 03 02 40 31
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
10
768
13012
Giá trị giải (đồng)
24.272.614
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 22-05-2019
13 23 01 35 16 22
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
13
804
14506
Giá trị giải (đồng)
22.677.291
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 19-05-2019
42 27 30 11 19 02
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
19
900
14587
Giá trị giải (đồng)
21.220.151
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x