xo so mega

Xổ số Mega 6/45

Jackpot Mega 6/45 ước tính
16.793.980.000đ
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 20-10-2019
15 40 38 01 08 03
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
17
733
12307
Giá trị giải (đồng)
16.793.980
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 18-10-2019
22 15 14 04 28 39
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
12
652
11526
Giá trị giải (đồng)
15.557.260
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 16-10-2019
23 28 41 04 42 01
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
17
632
10858
Giá trị giải (đồng)
14.327.867
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 13-10-2019
31 28 40 22 06 37
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
19
600
10352
Giá trị giải (đồng)
13.134.526
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 11-10-2019
14 27 06 28 36 12
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
14
897
15192
Giá trị giải (đồng)
22.740.613
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 09-10-2019
24 32 21 12 03 28
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
31
951
15003
Giá trị giải (đồng)
21.389.955
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 06-10-2019
44 45 06 30 17 01
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
18
747
12737
Giá trị giải (đồng)
20.224.441
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 04-10-2019
36 09 30 24 25 02
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
19
782
13405
Giá trị giải (đồng)
18.949.662
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 02-10-2019
06 02 07 41 28 25
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
16
789
13566
Giá trị giải (đồng)
17.753.510
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 29-09-2019
02 09 18 23 12 21
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
15
973
14995
Giá trị giải (đồng)
16.530.261
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 27-09-2019
28 37 06 11 09 44
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
22
891
13451
Giá trị giải (đồng)
15.393.271
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 25-09-2019
44 22 26 45 14 09
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
13
748
12635
Giá trị giải (đồng)
14.415.927
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 22-09-2019
06 38 03 36 21 39
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
16
781
12729
Giá trị giải (đồng)
13.255.293
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x