xo so mega

Xổ số Mega 6/45

Jackpot Mega 6/45 ước tính
14.531.727.000 đồng
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 17-10-2018
39 01 36 12 14 43
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
23
875
14621
Giá trị giải (đồng)
15.978.847.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 14-10-2018
09 40 34 08 07 43
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
28
1041
15477
Giá trị giải (đồng)
14.531.727.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 12-10-2018
11 12 20 26 28 42
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
15
893
14992
Giá trị giải (đồng)
13.314.551.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 10-10-2018
42 18 22 19 41 28
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
29
1552
26183
Giá trị giải (đồng)
66.629.405.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 07-10-2018
14 18 31 34 39 44
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
20
1268
23167
Giá trị giải (đồng)
61.781.541.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 05-10-2018
17 12 29 44 35 04
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
33
1381
23418
Giá trị giải (đồng)
57.081.586.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 03-10-2018
06 12 19 21 25 45
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
36
1718
24705
Giá trị giải (đồng)
52.932.632.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 30-09-2018
01 20 24 36 43 45
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
21
1177
20198
Giá trị giải (đồng)
48.950.540.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 28-09-2018
02 06 11 13 15 38
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
23
1334
22636
Giá trị giải (đồng)
44.806.838.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 26-09-2018
27 45 19 39 42 12
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
21
1455
23118
Giá trị giải (đồng)
40.998.275.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Chủ Nhật, 23-09-2018
41 18 35 27 44 32
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
19
1155
18958
Giá trị giải (đồng)
38.869.967.500
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 6, 21-09-2018
14 03 11 23 01 29
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
19
1076
18688
Giá trị giải (đồng)
36.885.341.000
10.000.000
300.000
30.000
Xổ số Mega 6/45Thứ 4, 19-09-2018
42 24 10 27 22 20
Giải
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
28
1107
18883
Giá trị giải (đồng)
34.913.441.500
10.000.000
300.000
30.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x