Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

XSVL - Kết quả Xổ số Vĩnh Long - SXVL

Giải XSVL Thứ 6 » XSVL 24/01/2020
G.8 93
G.7 716
G.6 7804 9246 2451
G.5 0780
G.4 76614 15542 27130 92587 97532 07596 83298
G.3 50819 30794
G.2 60831
G.1 60866
ĐB 721258
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 1,8
1 6,4,9 6 6
2 - 7 -
3 0,2,1 8 0,7
4 6,2 9 3,6,8,4

SXVL Thứ 6 » SXVL 17/01/2020

G.8 24
G.7 175
G.6 2715 9363 4998
G.5 3282
G.4 27403 70527 46898 08541 42401 69274 61800
G.3 72707 23413
G.2 06078
G.1 62104
ĐB 684564
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,1,0,7,4 5 -
1 5,3 6 3,4
2 4,7 7 5,4,8
3 - 8 2
4 1 9 8,8
G.8 85
G.7 998
G.6 9628 9290 7166
G.5 0291
G.4 19280 95424 37952 12601 86677 39213 95451
G.3 48163 29186
G.2 14083
G.1 34029
ĐB 902356
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2,1,6
1 3 6 6,3
2 8,4,9 7 7
3 - 8 5,0,6,3
4 - 9 8,0,1
G.8 03
G.7 048
G.6 2660 3122 1265
G.5 2385
G.4 22342 49776 00116 51642 23297 26239 17600
G.3 04343 42353
G.2 15698
G.1 15933
ĐB 185972
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,0 5 3
1 6 6 0,5
2 2 7 6,2
3 9,3 8 5
4 8,2,2,3 9 7,8
G.8 78
G.7 889
G.6 7839 7650 7244
G.5 2869
G.4 85270 15057 77127 56927 03586 26136 16367
G.3 41088 15554
G.2 50827
G.1 24666
ĐB 257077
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,7,4
1 - 6 9,7,6
2 7,7,7 7 8,0,7
3 9,6 8 9,6,8
4 4 9 -

XS VL Thứ 6 » XS VL 20/12/2019

G.8 03
G.7 634
G.6 9519 4913 7280
G.5 2785
G.4 73598 86283 01139 71302 41853 40290 63328
G.3 93474 07909
G.2 72544
G.1 56842
ĐB 143230
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,2,9 5 3
1 9,3 6 -
2 8 7 4
3 4,9,0 8 0,5,3
4 4,2 9 8,0

XS VL Thứ 6 » XS VL 13/12/2019

G.8 23
G.7 133
G.6 5429 5077 5306
G.5 5656
G.4 97630 23564 04078 81527 86051 72026 71415
G.3 26760 13270
G.2 95033
G.1 51968
ĐB 678138
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 6,1
1 5 6 4,0,8
2 3,9,7,6 7 7,8,0
3 3,0,3,8 8 -
4 - 9 -