Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

XSBD - Kết quả Xổ số Bình Dương - SXBD

Giải XSBD Thứ 6 » XSBD 24/01/2020
G.8 85
G.7 463
G.6 2209 0078 7663
G.5 3803
G.4 49241 49190 30701 22309 93540 50452 24178
G.3 38356 54661
G.2 68380
G.1 13018
ĐB 086430
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,3,1,9 5 2,6
1 8 6 3,3,1
2 - 7 8,8
3 0 8 5,0
4 1,0 9 0

SXBD Thứ 6 » SXBD 17/01/2020

G.8 95
G.7 286
G.6 1066 7531 4892
G.5 0421
G.4 34855 43565 18199 51979 92804 10268 79358
G.3 26724 68568
G.2 38776
G.1 31237
ĐB 848661
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 5,8
1 - 6 6,5,8,8,1
2 1,4 7 9,6
3 1,7 8 6
4 - 9 5,2,9
G.8 83
G.7 931
G.6 3929 5454 2475
G.5 0009
G.4 39215 78664 70144 43896 11994 52607 99367
G.3 75082 89646
G.2 19689
G.1 20609
ĐB 471406
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,7,9,6 5 4
1 5 6 4,7
2 9 7 5
3 1 8 3,2,9
4 4,6 9 6,4
G.8 91
G.7 682
G.6 6877 1002 0124
G.5 2356
G.4 91544 27614 79574 42212 41272 25299 47459
G.3 61128 87353
G.2 40489
G.1 59909
ĐB 071075
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,9 5 6,9,3
1 4,2 6 -
2 4,8 7 7,4,2,5
3 - 8 2,9
4 4 9 1,9
G.8 72
G.7 880
G.6 5664 0685 7119
G.5 9103
G.4 83981 78870 68884 03018 78193 62662 45055
G.3 39852 94632
G.2 10588
G.1 54934
ĐB 479406
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,6 5 5,2
1 9,8 6 4,2
2 - 7 2,0
3 2,4 8 0,5,1,4,8
4 - 9 3

XS BD Thứ 6 » XS BD 20/12/2019

G.8 79
G.7 639
G.6 3918 0799 1420
G.5 6002
G.4 53518 66628 54209 39993 60237 83405 41428
G.3 43135 38471
G.2 59330
G.1 80436
ĐB 266517
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,9,5 5 -
1 8,8,7 6 -
2 0,8,8 7 9,1
3 9,7,5,0,6 8 -
4 - 9 9,3

XS BD Thứ 6 » XS BD 13/12/2019

G.8 66
G.7 888
G.6 5794 5055 2082
G.5 3982
G.4 18653 95265 33075 72660 13671 90419 05666
G.3 23528 97250
G.2 23526
G.1 69696
ĐB 521199
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5,3,0
1 9 6 6,5,0,6
2 8,6 7 5,1
3 - 8 8,2,2
4 - 9 4,6,9