Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

XSBTH - Kết quả Xổ số Bình Thuận - SXBTH

Giải XSBTH Thứ 5 » XSBTH 23/01/2020
G.8 65
G.7 225
G.6 2771 1741 7355
G.5 8750
G.4 30705 08574 41642 60586 29530 94414 38501
G.3 63983 68166
G.2 09304
G.1 16722
ĐB 969492
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,1,4 5 5,0
1 4 6 5,6
2 5,2 7 1,4
3 0 8 6,3
4 1,2 9 2

SXBTH Thứ 5 » SXBTH 16/01/2020

G.8 51
G.7 827
G.6 6402 1596 2813
G.5 3189
G.4 20402 76800 96191 63547 67876 53787 16958
G.3 77826 13461
G.2 80812
G.1 66016
ĐB 201398
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,2,0 5 1,8
1 3,2,6 6 1
2 7,6 7 6
3 - 8 9,7
4 7 9 6,1,8
G.8 89
G.7 797
G.6 8287 1692 5855
G.5 7602
G.4 85401 79701 90087 70072 14976 51238 13079
G.3 96930 18371
G.2 73488
G.1 60435
ĐB 896922
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,1,1 5 5
1 - 6 -
2 2 7 2,6,9,1
3 8,0,5 8 9,7,7,8
4 - 9 7,2
G.8 69
G.7 698
G.6 7896 5905 3780
G.5 4163
G.4 91699 64153 68253 29905 56496 12725 13063
G.3 74021 34040
G.2 08161
G.1 10437
ĐB 252800
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,5,0 5 3,3
1 - 6 9,3,3,1
2 5,1 7 -
3 7 8 0
4 0 9 8,6,9,6
G.8 01
G.7 969
G.6 3288 1808 4676
G.5 2430
G.4 90286 60451 94638 59682 62085 13580 84777
G.3 45653 35002
G.2 31114
G.1 16636
ĐB 041933
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,8,2 5 1,3
1 4 6 9
2 - 7 6,7
3 0,8,6,3 8 8,6,2,5,0
4 - 9 -
G.8 28
G.7 142
G.6 0203 2255 4423
G.5 4743
G.4 68515 38740 52883 61693 94176 16486 66167
G.3 03657 52313
G.2 21795
G.1 45360
ĐB 845811
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 5,7
1 5,3,1 6 7,0
2 8,3 7 6
3 - 8 3,6
4 2,3,0 9 3,5
G.8 26
G.7 307
G.6 3350 4401 3374
G.5 7762
G.4 66850 20579 08813 73803 78473 02017 91087
G.3 73397 05402
G.2 32667
G.1 18676
ĐB 134753
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,1,3,2 5 0,0,3
1 3,7 6 2,7
2 6 7 4,9,3,6
3 - 8 7
4 - 9 7