Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

XSVT - Kết quả Xổ số Vũng Tàu - SXVT

Giải XSVT Thứ 3 » XSVT 21/01/2020
G.8 57
G.7 254
G.6 4836 8036 8507
G.5 1350
G.4 27494 21024 80457 89980 37496 48709 87851
G.3 91990 58978
G.2 11232
G.1 73497
ĐB 964170
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,9 5 7,4,0,7,1
1 - 6 -
2 4 7 8,0
3 6,6,2 8 0
4 - 9 4,6,0,7

SXVT Thứ 3 » SXVT 14/01/2020

G.8 56
G.7 868
G.6 2703 7359 9078
G.5 8196
G.4 29030 37993 97620 56554 89048 51426 98192
G.3 19793 01574
G.2 35296
G.1 08666
ĐB 694086
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 6,9,4
1 - 6 8,6
2 0,6 7 8,4
3 0 8 6
4 8 9 6,3,2,3,6
G.8 03
G.7 070
G.6 0530 6691 6878
G.5 3980
G.4 81681 60056 72125 42185 64583 51924 06491
G.3 45118 27810
G.2 60655
G.1 29378
ĐB 873455
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 6,5,5
1 8,0 6 -
2 5,4 7 0,8,8
3 0 8 0,1,5,3
4 - 9 1,1
G.8 95
G.7 365
G.6 1971 0027 3908
G.5 6621
G.4 61697 95411 53522 35011 82998 59318 60590
G.3 16771 82916
G.2 98790
G.1 44254
ĐB 545846
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 4
1 1,1,8,6 6 5
2 7,1,2 7 1,1
3 - 8 -
4 6 9 5,7,8,0,0
G.8 81
G.7 691
G.6 8317 9158 9625
G.5 5327
G.4 51447 03342 02979 81745 82199 85822 59468
G.3 05132 25217
G.2 71518
G.1 32622
ĐB 377268
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8
1 7,7,8 6 8,8
2 5,7,2,2 7 9
3 2 8 1
4 7,2,5 9 1,9

XS VT Thứ 3 » XS VT 17/12/2019

G.8 42
G.7 210
G.6 9458 4082 0018
G.5 5260
G.4 61748 57164 68446 63957 02047 66654 39104
G.3 28269 31435
G.2 05886
G.1 54423
ĐB 252208
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,8 5 8,7,4
1 0,8 6 0,4,9
2 3 7 -
3 5 8 2,6
4 2,8,6,7 9 -

XS VT Thứ 3 » XS VT 10/12/2019

G.8 96
G.7 109
G.6 8868 3159 0773
G.5 8074
G.4 61477 47289 76822 68623 09020 24340 83792
G.3 43103 83943
G.2 66045
G.1 08720
ĐB 592563
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,3 5 9
1 - 6 8,3
2 2,3,0,0 7 3,4,7
3 - 8 9
4 0,3,5 9 6,2