Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

XSDN - Kết quả Xổ số Đồng Nai - SXDN

Giải XSDN Thứ 4 » XSDN 29/01/2020
G.8 42
G.7 692
G.6 0715 9047 8241
G.5 2526
G.4 59430 59444 80502 88364 04009 77010 65526
G.3 16106 40209
G.2 98750
G.1 08277
ĐB 845991
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,9,6,9 5 0
1 5,0 6 4
2 6,6 7 7
3 0 8 -
4 2,7,1,4 9 2,1

SXDN Thứ 4 » SXDN 22/01/2020

G.8 99
G.7 560
G.6 5336 8463 8395
G.5 8202
G.4 22809 21660 00951 51404 19145 69835 78472
G.3 72039 68327
G.2 18689
G.1 72119
ĐB 008775
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,9,4 5 1
1 9 6 0,3,0
2 7 7 2,5
3 6,5,9 8 9
4 5 9 9,5
G.8 93
G.7 719
G.6 5489 3418 1940
G.5 1549
G.4 62155 51590 14041 84248 32744 58997 11273
G.3 02174 44708
G.2 21390
G.1 13265
ĐB 397704
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,4 5 5
1 9,8 6 5
2 - 7 3,4
3 - 8 9
4 0,9,1,8,4 9 3,0,7,0
G.8 65
G.7 489
G.6 2127 7626 8810
G.5 1811
G.4 53464 28493 01427 68293 27103 76963 35416
G.3 61729 99593
G.2 88116
G.1 01797
ĐB 038025
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 -
1 0,1,6,6 6 5,4,3
2 7,6,7,9,5 7 -
3 - 8 9
4 - 9 3,3,3,7
G.8 07
G.7 508
G.6 1724 3100 9011
G.5 6135
G.4 27461 84466 60973 12966 09956 87331 07340
G.3 76179 05605
G.2 49300
G.1 24599
ĐB 657749
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,8,0,5,0 5 6
1 1 6 1,6,6
2 4 7 3,9
3 5,1 8 -
4 0,9 9 9

XS DN Thứ 4 » XS DN 25/12/2019

G.8 79
G.7 158
G.6 8335 4110 4373
G.5 9407
G.4 19564 89812 12159 47984 74386 34540 75621
G.3 44967 24286
G.2 18541
G.1 14221
ĐB 361978
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 8,9
1 0,2 6 4,7
2 1,1 7 9,3,8
3 5 8 4,6,6
4 0,1 9 -

XS DN Thứ 4 » XS DN 18/12/2019

G.8 90
G.7 500
G.6 7441 8917 9442
G.5 3732
G.4 35275 53866 58426 62865 90427 58825 40341
G.3 89372 20598
G.2 81647
G.1 52951
ĐB 473969
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 1
1 7 6 6,5,9
2 6,7,5 7 5,2
3 2 8 -
4 1,2,1,7 9 0,8