Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!
4BM 3BM 16BM 18BM 17BM
ĐB 50940
G.1 61595
G.2 62673 20963
G.3 64633 38451 18368 88126 51387 30959
G.4 7681 8313 1540 2748
G.5 3113 4529 5433 7102 5246 7745
G.6 183 207 117
G.7 84 90 81 04
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,7,4 5 1,9
1 3,3,7 6 3,8
2 6,9 7 3
3 3,3 8 7,1,3,4,1
4 0,0,8,6,5 9 5,0
Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
G.8 45 42 45
G.7 582 844 089
G.6 1916 4437 4111 9624 7443 0829 7081 8095 5205
G.5 1975 1654 6367
G.4 92274 96449 66798 58687 34002 24514 28685 03512 98062 23594 30433 48025 10763 33884 73939 52868 99955 00688 86949 68809 61377
G.3 23989 86891 40171 04763 38431 67357
G.2 99184 13465 39587
G.1 62485 29502 86036
DB6 223900 790214 335205
Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 2,0 2 5,9,5
1 6,1,4 2,4 -
2 - 4,9,5 -
3 7 3 9,1,6
4 5,9 2,4,3 5,9
5 - 4 5,7
6 - 2,3,3,5 7,8
7 5,4 1 7
8 2,7,5,9,4,5 4 9,1,8,7
9 8,1 4 5
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 77 92
G.7 014 877
G.6 2933 4677 2335 6457 0781 9934
G.5 5142 1117
G.4 84225 76499 31928 58140 19855 15133 61689 59551 40802 41692 90057 47602 46012 05741
G.3 31707 73301 89910 81689
G.2 86080 97635
G.1 72116 63190
DB6 561007 228449
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 7,1,7 2,2
1 4,6 7,2,0
2 5,8 -
3 3,5,3 4,5
4 2,0 1,9
5 5 7,1,7
6 - -
7 7,7 7
8 9,0 1,9
9 9 2,2,0