xs

XSKT Kết quả xổ số Kon Tum

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
14
384
7649
8762
3885
3943
00192
78964
71187
36241
84231
75902
68608
47315
50001
60622
29566
714424
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,8,1 4,5 2,4 1 9,3,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 2,4,6 - 4,5,7 2

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Kon Tum (XSKT)

soi-cau Thống kê Cầu XSKT

soi-cau Tra cứu XSKT theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
96
068
8084
2163
7733
6248
63271
36832
97061
48871
85535
22934
08408
21773
44731
19990
59584
777918
 • Bảng Loto Kon Tum
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 8 - 3,2,5,4,1 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 8,3,1 1,1,3 4,4 6,0

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan KT

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
11
185
1638
0163
5196
5942
79886
60802
96294
23612
21898
24022
69362
57763
80281
81633
43072
247278
 • Bảng Loto Kon Tum
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 1,2 2 8,3 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 3,2,3 2,8 5,6,1 6,4,8

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS KT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
37
505
4566
2979
4553
8209
22709
57663
02200
20197
15407
77087
72579
30925
93356
80472
35115
223888
 • Bảng Loto Kon Tum
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,9,9,0,7 5 5 7 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,6 6,3 9,9,2 7,8 7

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS KT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
94
294
9969
5719
3248
3232
21857
84085
34481
61415
94031
40655
81451
37665
80173
44213
07731
46895
 • Bảng Loto Kon Tum
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 9,5,3 - 2,1,1 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,5,1 9,5 3 5,1 4,4,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
20
019
7319
1124
7986
6182
71937
68736
03821
91255
08209
95418
97265
47638
12092
23408
19963
64613
 • Bảng Loto Kon Tum
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,8 9,9,8,3 0,4,1 7,6,8 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 5,3 - 6,2 2

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
66
915
9804
6250
7601
4393
50929
21186
30475
04300
47538
53100
67107
08558
59040
99267
50327
97696
 • Bảng Loto Kon Tum
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,1,0,0,7 5 9,7 8 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,8 6,7 5 6 3,6

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x