xs

XSHCM Kết quả xổ số TPHCM

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
98
677
5281
2214
1246
3728
84178
30853
38979
70136
57561
87272
84121
26032
20264
61933
81152
854894
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 4 8,1 6,2,3 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,2 1,4 7,8,9,2 1 8,4

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp TPHCM (XSHCM)

soi-cau Thống kê Cầu XSHCM

soi-cau Tra cứu XSHCM theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
00
927
1077
2327
8523
9095
45533
49176
20943
95655
66300
96461
11146
47472
66814
80079
97899
287691
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,0 4 7,7,3 3 3,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 1 7,6,2,9 - 5,9,1

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan HCM

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
37
166
7895
7049
0817
6726
06099
71518
14653
53889
16462
49979
01116
14010
68072
95480
28355
145480
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7,8,6,0 6 7 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,5 6,2 9,2 9,0,0 5,9

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
05
851
4691
6531
0990
6737
48563
75586
34722
51938
28472
95463
66174
76343
20608
18817
17961
044866
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,8 7 2 1,7,8 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 3,3,1,6 2,4 6 1,0

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
47
255
2439
0293
4677
8031
78127
95524
45434
13427
85930
29200
81327
52921
11732
43651
24566
073688
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 - 7,4,7,7,1 9,1,4,0,2 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,1 6 7 8 3

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
89
626
7688
0787
0454
4721
91475
42547
44764
96147
98671
57670
40179
16412
34839
69942
56016
120300
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 2,6 6,1 9 7,7,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 4 5,1,0,9 9,8,7 -

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
16
629
3537
7102
8427
8969
66323
86924
46428
29640
55720
48301
80858
31884
50635
07515
07350
048332
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,1 6,5 9,7,3,4,8,0 7,5,2 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,0 9 - 4 -

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x