xs

XSHCM Kết quả xổ số TPHCM

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
31
522
6355
9089
7310
9560
18567
45367
70182
94642
66740
76711
12618
96262
17447
82245
44247
758190
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 0,1,8 2 1 2,0,7,5,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 0,7,7,2 - 9,2 0

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp TPHCM (XSHCM)

soi-cau Thống kê Cầu XSHCM

soi-cau Tra cứu XSHCM theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSHCM

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
23
677
4920
5044
1843
7342
12225
17222
90675
27991
58553
34560
94354
33444
95664
74981
54817
323313
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7,3 3,0,5,2 - 4,3,2,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,4 0,4 7,5 1 1

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan HCM

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
17
088
4781
8449
9803
8417
30556
40344
50480
31161
75533
19068
36881
45934
72523
71162
58502
762186
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,2 7,7 3 3,4 9,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 1,8,2 - 8,1,0,1,6 -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
41
870
4938
2019
7019
8761
74086
97752
01409
83005
57160
81586
38246
60323
33828
48509
25570
750852
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,5,9 9,9 3,8 8 1,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,2 1,0 0,0 6,6 -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
05
776
8274
0269
5095
8452
04693
34830
78457
14069
46115
55607
58003
53289
26393
23558
06839
983037
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,7,3 5 - 0,9,7 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,7,8 9,9 6,4 9 5,3,3

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
02
197
4454
4557
5687
3560
04175
07751
69039
30827
61913
71391
69697
66362
28104
69237
74925
770601
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,4,1 3 7,5 9,7 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,7,1 0,2 5 7 7,1,7

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
33
408
5291
0841
6600
2273
28207
05345
02782
45130
04180
01832
70290
19254
22492
48628
04624
370676
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,0,7 - 8,4 3,0,2 1,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 - 3,6 2,0 1,0,2

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x