xs

XSHCM Kết quả xổ số TPHCM

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
14
028
4980
1590
3472
5911
88046
78911
51108
29792
27054
34339
13410
21652
41269
04111
06550
822250
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 4,1,1,0,1 8 9 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,2,0,0 9 2 0 0,2

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp TPHCM (XSHCM)

soi-cau Thống kê Cầu XSHCM

soi-cau Tra cứu XSHCM theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
91
494
5002
7710
5996
8485
07258
41311
13337
07568
12639
19545
67508
60471
30379
10701
71061
672499
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,8,1 0,1 - 7,9 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8 8,1 1,9 5 1,4,6,9

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan HCM

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
81
477
6761
1167
3855
8213
88340
66314
90012
88772
47831
81276
27323
27230
46923
09265
74827
068704
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4 3,4,2 3,3,7 1,0 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 1,7,5 7,2,6 1 -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
93
087
2510
7706
9286
4362
74436
97435
42069
96989
81009
15195
65349
41307
66939
29077
18373
010560
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,9,7 0 - 6,5,9 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 2,9,0 7,3 7,6,9 3,5

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
11
437
0386
5739
4599
0483
20456
92333
93330
68471
55777
03840
34574
51455
70583
18418
74756
126803
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 1,8 - 7,9,3,0 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,5,6 - 1,7,4 6,3,3 9

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
93
377
6055
6782
5357
2849
68924
54028
35006
09075
89833
76443
35378
71563
88501
03753
99694
407277
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,1 - 4,8 3 9,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,7,3 3 7,5,8,7 2 3,4

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
31
843
5769
1054
1921
2669
07619
20020
43021
43405
37402
82239
66098
83761
29775
21120
95578
913933
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,2 9 1,0,1,0 1,9,3 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 9,9,1 5,8 - 8

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x