Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

XSDL - Kết quả Xổ số Đà Lạt - SXDL

Giải XSDL Chủ Nhật » XSDL 29/03/2020
G.8 19
G.7 895
G.6 3265 5814 2774
G.5 9811
G.4 59530 12179 94626 22284 25576 39946 41230
G.3 32307 08107
G.2 63894
G.1 25784
ĐB 864922
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,7 5 -
1 9,4,1 6 5
2 6,2 7 4,9,6
3 0,0 8 4,4
4 6 9 5,4

SXDL Chủ Nhật » SXDL 22/03/2020

G.8 17
G.7 025
G.6 7209 0146 5740
G.5 8241
G.4 31339 10190 18397 43403 94020 80831 12579
G.3 30842 63197
G.2 91939
G.1 02014
ĐB 145498
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,3 5 -
1 7,4 6 -
2 5,0 7 9
3 9,1,9 8 -
4 6,0,1,2 9 0,7,7,8

KQXSDL Chủ Nhật » KQXSDL 15/03/2020

G.8 85
G.7 026
G.6 4916 4518 7034
G.5 5274
G.4 44548 37821 94903 02252 64452 88703 46000
G.3 87428 68654
G.2 17536
G.1 75485
ĐB 197002
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,3,0,2 5 2,2,4
1 6,8 6 -
2 6,1,8 7 4
3 4,6 8 5,5
4 8 9 -

KQXSDL Chủ Nhật » KQXSDL 08/03/2020

G.8 85
G.7 889
G.6 3802 4485 5172
G.5 5732
G.4 91421 47738 12751 59015 98820 41137 87158
G.3 69391 40657
G.2 35225
G.1 10712
ĐB 222376
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1,8,7
1 5,2 6 -
2 1,0,5 7 2,6
3 2,8,7 8 5,9,5
4 - 9 1

KQXSDL Chủ Nhật » KQXSDL 01/03/2020

G.8 33
G.7 421
G.6 4499 2137 6941
G.5 9854
G.4 02896 50280 90955 27373 71526 78758 52015
G.3 93038 67395
G.2 95547
G.1 38173
ĐB 535590
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4,5,8
1 5 6 -
2 1,6 7 3,3
3 3,7,8 8 0
4 1,7 9 9,6,5,0

XS DL Chủ Nhật » XS DL 23/02/2020

G.8 80
G.7 711
G.6 0164 7166 6066
G.5 1208
G.4 43351 70859 18015 51623 31166 73353 02016
G.3 96375 04459
G.2 99420
G.1 10921
ĐB 281572
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 1,9,3,9
1 1,5,6 6 4,6,6,6
2 3,0,1 7 5,2
3 - 8 0
4 - 9 -

XS DL Chủ Nhật » XS DL 16/02/2020

G.8 56
G.7 437
G.6 3938 7893 3012
G.5 9844
G.4 95646 60902 32408 64227 04202 56069 71765
G.3 59418 45197
G.2 89128
G.1 05275
ĐB 672718
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,8,2 5 6
1 2,8,8 6 9,5
2 7,8 7 5
3 7,8 8 -
4 4,6 9 3,7