xs

XSLA Kết quả xổ số Long An

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
50
617
5224
0204
7632
3075
68007
31721
41573
64231
77248
60632
51465
01808
36244
63156
68417
116814
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,7,8 7,7,4 4,1 2,1,2 8,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,6 5 5,3 - -

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Long An (XSLA)

soi-cau Thống kê Cầu XSLA

soi-cau Tra cứu XSLA theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
96
459
1602
7440
5518
5447
62748
91647
38816
30889
15030
63042
38341
36446
74546
03671
37823
853787
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 8,6 3 0 0,7,8,7,2,1,6,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 - 1 9,7 6

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan LA

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
39
649
0362
8947
3039
7005
57713
33270
84634
61922
89402
40308
04062
56386
90365
38052
69475
573700
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,2,8,0 3 2 9,9,4 9,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 2,2,5 0,5 6 -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
08
028
3972
4779
7691
2206
28903
19298
66747
60797
43946
58621
04834
69461
80072
44163
18397
188131
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,6,3 - 8,1 4,1 7,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 1,3 2,9,2 - 1,8,7,7

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
61
735
7126
0044
0240
9804
29329
80309
48154
46021
37565
95656
35118
57025
74573
58314
96424
258077
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,9 8,4 6,9,1,5,4 5 4,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,6 1,5 3,7 - -

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
36
179
3046
8968
2536
1504
95385
75263
85551
04091
26882
23705
74004
23433
29787
51768
93062
773934
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,5,4 - - 6,6,3,4 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 8,3,8,2 9 5,2,7 1

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
89
151
7045
7682
1789
5570
30278
63876
09604
31254
84700
40137
68270
26090
19338
84589
28033
006737
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,0 - - 7,8,3,7 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,4 - 0,8,6,0 9,2,9,9 0

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x