xs

XSLA Kết quả xổ số Long An

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
72
091
2152
4283
6187
1954
84441
53375
96971
07302
81256
86057
95434
77203
88836
26378
97979
163552
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,3 - - 4,6 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,4,6,7,2 - 2,5,1,8,9 3,7 1

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Long An (XSLA)

soi-cau Thống kê Cầu XSLA

soi-cau Tra cứu XSLA theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
69
965
6327
6427
9300
6129
71737
86396
76263
94996
81427
66723
24723
45237
12501
02403
85944
702844
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,1,3 - 7,7,9,7,3,3 7,7 4,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 9,5,3 - - 6,6

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan LA

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
36
392
8854
9015
6840
9340
73116
53514
09064
42071
65482
72145
36012
45673
03930
55752
89101
067051
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 5,6,4,2 - 6,0 0,0,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,2,1 4 1,3 2 2

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
43
207
2587
1869
3474
4239
69641
74651
30760
64680
23312
74060
01682
96054
09262
67410
23450
692843
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 2,0 - 9 3,1,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,4,0 9,0,0,2 4 7,0,2 -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
08
608
0939
2604
8831
9951
75007
15632
45926
86218
80531
72323
98941
13721
87305
63898
69241
210807
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,8,4,7,5,7 8 6,3,1 9,1,2,1 1,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 - - - 8

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
40
473
8044
7854
0580
3119
86762
64072
37464
45510
87800
69134
80392
86136
97158
92016
27591
681953
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 9,0,6 - 4,6 0,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,8,3 2,4 3,2 0 2,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
55
065
4829
3409
6514
1684
90352
88853
38077
98263
31260
41143
20506
01225
07923
37325
15994
075995
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,6 4 9,5,3,5 - 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,2,3 5,3,0 7 4 4,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x