xs

XSLA Kết quả xổ số Long An

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
90
273
5830
2789
0860
3964
77528
35787
33810
18324
97765
96488
92875
94670
36370
30534
01128
344803
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 0 8,4,8 0,4 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 0,4,5 3,5,0,0 9,7,8 0

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Long An (XSLA)

soi-cau Thống kê Cầu XSLA

soi-cau Tra cứu XSLA theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSLA

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
51
466
1088
1191
9060
6390
65203
99358
46764
67260
47506
34803
52353
45611
95146
48746
66599
795943
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,6,3 1 - - 6,6,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,8,3 6,0,4,0 - 8 1,0,9

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan LA

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
34
050
7459
2038
9972
8268
86330
80871
88900
93732
93459
00746
18051
83576
56308
20482
33145
256918
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,8 8 - 4,8,0,2 6,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,9,9,1 8 2,1,6 2 -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
21
041
3833
7518
3934
1542
69061
35192
38194
26029
46037
87407
21739
31038
53763
40763
54734
539560
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 8 1,9 3,4,7,9,8,4 1,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 1,3,3,0 - - 2,4

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
50
961
3098
9039
2346
4544
96467
82756
31978
44180
67408
93461
79749
73447
20936
02292
50470
550013
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 3 - 9,6 6,4,9,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,6 1,7,1 8,0 0 8,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
45
079
8024
1321
6193
4971
92429
07705
53204
36376
77649
47934
79890
34555
18365
08006
00000
484401
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,4,6,0,1 - 4,1,9 4 5,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 5 9,1,6 - 3,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
47
392
5040
3887
8080
9556
32340
23178
45066
05035
51507
54303
49063
54443
65195
21864
60783
262188
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,3 - - 5 7,0,0,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 6,3,4 8 7,0,3,8 2,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x