Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

XSQNA - Kết quả Xổ số Quảng Nam - SXQNA

Giải XSQNA Thứ 3 » XSQNA 28/01/2020
G.8 92
G.7 877
G.6 6457 0781 9934
G.5 1117
G.4 59551 40802 41692 90057 47602 46012 05741
G.3 89910 81689
G.2 97635
G.1 63190
ĐB 228449
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,2 5 7,1,7
1 7,2,0 6 -
2 - 7 7
3 4,5 8 1,9
4 1,9 9 2,2,0

SXQNA Thứ 3 » SXQNA 21/01/2020

G.8 56
G.7 658
G.6 2213 6897 4671
G.5 2537
G.4 52156 34677 47833 68552 81092 82483 14384
G.3 99399 21530
G.2 67742
G.1 93708
ĐB 927193
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 6,8,6,2
1 3 6 -
2 - 7 1,7
3 7,3,0 8 3,4
4 2 9 7,2,9,3
G.8 13
G.7 775
G.6 3298 2250 6281
G.5 2574
G.4 33162 53017 49442 19438 88737 27019 95750
G.3 70603 45916
G.2 37026
G.1 58714
ĐB 059811
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0,0
1 3,7,9,6,4,1 6 2
2 6 7 5,4
3 8,7 8 1
4 2 9 8
G.8 49
G.7 079
G.6 8787 2077 8335
G.5 8089
G.4 48606 23870 03848 98381 27738 51670 31357
G.3 50177 31766
G.2 38447
G.1 19850
ĐB 803906
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,6 5 7,0
1 - 6 6
2 - 7 9,7,0,0,7
3 5,8 8 7,9,1
4 9,8,7 9 -
G.8 74
G.7 555
G.6 4462 6857 2876
G.5 5688
G.4 87701 51981 72187 92112 01475 51800 49663
G.3 94210 29855
G.2 22562
G.1 28523
ĐB 572224
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,0 5 5,7,5
1 2,0 6 2,3,2
2 3,4 7 4,6,5
3 - 8 8,1,7
4 - 9 -
G.8 44
G.7 408
G.6 8477 1180 2804
G.5 2259
G.4 33223 57003 09784 17489 68770 39161 00725
G.3 53039 06049
G.2 56390
G.1 16264
ĐB 792153
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,4,3 5 9,3
1 - 6 1,4
2 3,5 7 7,0
3 9 8 0,4,9
4 4,9 9 0
G.8 55
G.7 245
G.6 5272 3214 2713
G.5 8875
G.4 47192 68653 67159 46988 59223 81310 20822
G.3 22493 78748
G.2 56665
G.1 73860
ĐB 837731
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5,3,9
1 4,3,0 6 5,0
2 3,2 7 2,5
3 1 8 8
4 5,8 9 2,3