Xổ số điện toán 123

Mở thưởng ngày - Chủ Nhật, 05-07-2020
1 24 375
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 04-07-2020
3 66 105
Mở thưởng ngày - Thứ Sáu, 03-07-2020
6 05 749
Mở thưởng ngày - Thứ Năm, 02-07-2020
9 67 422
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 01-07-2020
4 98 950
Mở thưởng ngày - Thứ Ba, 30-06-2020
5 56 012
Mở thưởng ngày - Thứ Hai, 29-06-2020
4 67 623
Mở thưởng ngày - Chủ Nhật, 28-06-2020
1 65 268
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 27-06-2020
6 20 993
Mở thưởng ngày - Thứ Sáu, 26-06-2020
3 96 526