Loto XS Bạc Liêu - Kết quả Loto Bạc Liêu Hôm nay

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 19/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,3,9,0,5,3 5 0
1 - 6 -
2 0,9,4 7 -
3 - 8 0,9,5
4 5,2,8 9 9,4

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 12/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,1,9 5 0
1 - 6 1,3,4
2 6,9 7 0,6,1
3 - 8 1,8
4 5 9 7,4,2

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 05/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 6,1,9,4,9,0
1 3 6 5,6,3
2 7 7 -
3 - 8 0,6,0
4 7,9 9 4

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 29/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,5 5 4,3,3,3
1 - 6 -
2 2,9,3,7 7 3,5
3 - 8 5,5,4,8
4 2 9 9

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 22/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,2,5 5 0,9
1 - 6 2,9,5
2 4 7 8
3 2,6 8 8,7
4 6,9 9 6,4

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 15/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,0 5 9,2,0
1 2,3 6 6,1,1,8
2 3 7 1
3 2 8 -
4 2,3,3 9 8

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 08/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8
1 0,8,5 6 5
2 6,5,4 7 -
3 7,3 8 7,7
4 5,6,7 9 8,3,2