Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto XS Bạc Liêu - Kết quả Loto Bạc Liêu Hôm nay

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 31/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1
1 9,3 6 0
2 - 7 6
3 7,3 8 0,5,0
4 3,0 9 3,4,4,5,0

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 24/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,0,1,6 5 4,6,8
1 0,6,1 6 -
2 - 7 2,4
3 1,1 8 3,7
4 - 9 8,0

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 17/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,9,0 5 3
1 - 6 4
2 1,5 7 0,8,5
3 7,0 8 9,5,3,1
4 7,2 9 -

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 10/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,9,6,6 5 7
1 - 6 7,3,8
2 7,8 7 0
3 6,0,3,0 8 4
4 1 9 9

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 03/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,6 5 9,0,6,3
1 6,1,7 6 0,6
2 4 7 3,2,9
3 1,6 8 -
4 - 9 6

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 25/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,4 5 9
1 6,2,2 6 8
2 9,0 7 7
3 0,4,0 8 1
4 1,7 9 9,5

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 18/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,2 5 6,9,6,4,7
1 7,3,0 6 8
2 4 7 -
3 - 8 6,6
4 5,9 9 1,6