Loto XS Bạc Liêu - Kết quả Loto Bạc Liêu Hôm nay

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 22/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 6,7
1 5 6 7,8
2 2,9,3 7 0,9
3 3,9 8 9,8,1
4 0 9 9

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 15/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,0 5 3,0
1 4,7 6 8,4,8,4
2 8 7 1
3 5 8 1
4 5,6 9 7,9

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 08/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,2,3 5 0,3
1 4,8 6 3,4
2 9,3 7 3,6
3 8 8 6
4 3,4 9 0

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 01/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 9,7,6
1 4 6 6,1
2 4,5 7 0,4
3 - 8 -
4 6,8,5,3,4 9 5,6

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 25/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,4,2 5 0,4,5,0,6
1 7 6 1
2 4 7 -
3 1,8,9,9,3 8 -
4 6 9 5

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 18/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,5,1,0 5 7,9,3
1 6,0,2,9 6 8
2 - 7 3
3 - 8 -
4 4,1,1,9,1 9 -

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 11/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,5,3,6 5 0
1 5,1,9 6 4
2 - 7 2,7,6
3 4,3 8 0
4 5,6 9 4