Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Bạc Liêu - Kết quả Lô tô BL Hôm Nay

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 12/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 1,5
1 8,9 6 2
2 0 7 3
3 7,7,8 8 6,6
4 1,6,6 9 8,5

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 05/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6,0
1 9,9,5,4,3 6 5,1,5
2 0 7 5,1,5
3 - 8 4,1
4 8,7 9 -

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 29/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,1 5 3
1 5,8 6 6
2 4,5 7 -
3 3 8 2,5,2,5
4 1,9,2,6 9 1

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 22/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,3,5,3 5 0,1,7,7
1 6,5,5,9 6 1
2 - 7 3
3 2 8 -
4 9,9 9 6

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 15/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,8 5 4
1 9,4,0 6 0
2 1,9 7 1
3 9,0 8 8
4 9,3 9 9,7,0

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 08/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1,6,9
1 9,8 6 4
2 7,9 7 3,6,8
3 6,8 8 -
4 0,7,4 9 5,3

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 01/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,3,0,9 5 -
1 2,0 6 1,3
2 9 7 0,0,2,4
3 - 8 0
4 5,5 9 1,8