Loto XS Bạc Liêu - Kết quả Loto Bạc Liêu Hôm nay

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 07/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 6,6,8
1 3,5,6,2 6 3,0
2 8 7 0
3 - 8 6
4 6,3,5 9 5,6

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 30/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 -
1 9 6 9,2,2,6
2 - 7 3,1,7,3
3 9 8 9,6,5,3
4 2 9 5,1

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 23/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,5,4,0 5 3,7,5
1 6 6 -
2 1 7 9,0,3,7
3 4 8 7
4 4,3 9 9

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 16/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,1,5,3 5 6,6,1
1 7 6 6
2 8,6 7 5,8
3 8 8 7,8
4 8 9 1

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 09/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,5,9 5 2
1 7,8,4 6 8,4
2 6 7 8,2
3 2,2 8 -
4 5 9 2,3,7

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 02/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 1,2
1 6 6 3,4,2
2 3,0 7 5
3 7 8 7,9
4 9,4,7 9 9,5

Loto XS Bạc Liêu Thứ 3, ngày 26/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 2,2,2,0,6
1 4,7 6 0
2 0,2 7 2
3 0,9 8 -
4 6,9,6,3 9 -