Loto XS Bến Tre - Kết quả Loto Bến Tre Hôm nay

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 22/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 8,7
1 3,7 6 3
2 - 7 9,3
3 7,4,1 8 -
4 2,2,4 9 9,6,6,6

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 15/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,1 5 9
1 5,7 6 7,9
2 5,5,7 7 4,3,8
3 8,3 8 0
4 2,6 9 -

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 08/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,8,7,7 5 4,7
1 - 6 0
2 0 7 7
3 0 8 4,4,5,6,4
4 0,0,5 9 -

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 01/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4,2
1 2,0,8 6 -
2 9,2,9 7 9,7
3 - 8 3,7,3
4 8,6,1 9 7,9

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 25/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,5,4 5 0,3
1 8,9,5,5,3 6 2
2 8 7 -
3 7 8 4,3,2
4 6 9 3

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 18/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0,1
1 - 6 7
2 - 7 3,0,3
3 1,7,0,9,1,0 8 5
4 8,3,9 9 5

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 11/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 -
1 7,8 6 8,2
2 9,4,0 7 4
3 3 8 -
4 9,3,9,9,1,4 9 9,2