Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto XS Bến Tre - Kết quả Loto Bến Tre Hôm nay

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 31/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7,3,3,2,9
1 1 6 3,8,5,0
2 4 7 9,1
3 5 8 9,4
4 2,7 9 -

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 24/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,7,4,2 5 -
1 3,2 6 0
2 4 7 1,5,4
3 1,5,6,1 8 -
4 0,0,9 9 -

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 17/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0,5
1 - 6 3,0,0,0,2,4
2 3 7 0
3 - 8 4,2,2
4 2,7,5,2 9 -

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 10/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 -
1 - 6 1,3,4,3,5,4,4
2 - 7 -
3 9,6,4 8 7
4 8,3,8,5 9 6,8

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 03/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,8,6 5 1,7,9
1 - 6 2,1,0
2 6,8 7 1,6
3 1 8 8,7,2
4 6 9 -

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 25/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,7,0 5 0,7,5,3
1 - 6 5,1
2 - 7 3,0,6
3 - 8 1,9,9
4 1,4 9 4

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 18/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,2,9,8 5 4
1 0 6 6,2,2,7,0
2 1 7 -
3 9,7,5 8 6
4 7,8 9 -