Loto XS Bến Tre - Kết quả Loto Bến Tre Hôm nay

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 19/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,4 5 7,8,7
1 4 6 9,5
2 9,6 7 -
3 5,8,4 8 8
4 2,9 9 7,9

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 12/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,6,0,4,6
1 8,7 6 0,2
2 3,3 7 -
3 6,4 8 9,8
4 2 9 2,1

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 05/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 7,0,4
1 6,3,7,1 6 -
2 4,0 7 4,1,7
3 8 8 9
4 4 9 9,8

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 29/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,2 5 0,4,1
1 8,3 6 1,3
2 - 7 6,7,6,7
3 4 8 9
4 2,3,4 9 -

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 22/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 6,8
1 5 6 8,4
2 5,4,8 7 3,0,6
3 9 8 0
4 9,3 9 1,5

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 15/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,5 5 7,3,7
1 5 6 7,7
2 3,8,3 7 6,3,4
3 - 8 -
4 3 9 6,9,9

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 08/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,3,5 5 8,0
1 3,1,0,0 6 1
2 4,1,0 7 -
3 0,0 8 -
4 7,0,4 9 -