Loto XS Bến Tre - Kết quả Loto Bến Tre Hôm nay

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 14/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,2 5 6,5,6
1 2 6 4
2 2,2,8,0 7 1
3 5 8 5
4 - 9 9,0,1,0

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 07/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,8 5 9,2
1 - 6 8,4
2 4,7,0 7 -
3 2,0 8 0,6,2
4 7 9 8,7,4

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 30/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 -
1 5,6,7 6 7,2
2 7 7 8,5,9
3 8 8 6,5
4 0,6 9 6,6,5

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 23/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,1 5 6,8,2
1 3,6 6 5,0
2 9,1 7 1
3 7 8 0,8,8
4 2 9 5

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 16/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,7 5 5,2
1 5,4 6 9
2 9,5 7 6,1
3 - 8 8,1,1
4 0,2 9 5,9

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 09/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,0,3,0 5 2
1 5 6 8,8
2 6 7 7
3 2,4 8 0,6
4 7,2 9 1,6

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 02/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,7
1 5 6 7,8,5
2 6,3 7 4
3 6,1 8 1,6
4 3,6,9 9 1,9