Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Bến Tre - Kết quả Lô tô BTR Hôm Nay

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 19/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,3 5 4,2
1 - 6 7
2 1,3,1,3,8 7 5
3 5,7,4 8 9,2
4 1,0 9 -

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 12/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,5,1 5 8,2
1 5,9,9 6 -
2 1,0 7 2
3 6,3,6 8 6,5
4 - 9 0,6

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 05/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,6,8 5 5
1 3,7 6 7
2 - 7 0,0
3 3 8 7,3
4 0,9,3,7 9 3,1

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 29/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,0,3 5 9
1 6 6 2,9
2 6 7 3,9,6
3 3 8 1,2,3
4 5,4,7 9 -

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 22/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4
1 5 6 9
2 - 7 7
3 5,8,8 8 5,0,2
4 1,1,6,2,3,4 9 1,5

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 15/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 -
1 4,1 6 6
2 2 7 7,7
3 7,4,5,3 8 5,2
4 6 9 2,6,4,7

Loto XS Bến Tre Thứ 3, ngày 08/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 -
1 9,2 6 5,5,5,7,7
2 0,6 7 2,7,6
3 6 8 7
4 6,1 9 0