Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Bình Dương - Kết quả Lô tô BD Hôm Nay

Loto XS Bình Dương Thứ 6, ngày 15/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,7,4,8 5 3
1 5,6 6 4
2 6,3 7 -
3 9,4 8 3,7
4 5,9,6 9 1

Loto XS Bình Dương Thứ 6, ngày 08/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,8,9 5 1
1 7 6 2,4
2 8,3 7 3
3 2,4,0 8 1,9,6,1
4 9 9 -

Loto XS Bình Dương Thứ 6, ngày 01/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,6 5 4
1 1,5 6 1
2 0,0,4 7 -
3 7,0,0 8 1,4,1
4 7,7,4 9 -

Loto XS Bình Dương Thứ 6, ngày 25/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,5,4 5 -
1 - 6 -
2 3,6,2,6 7 2,9,5,6,3
3 5 8 3
4 7,3 9 3,3

Loto XS Bình Dương Thứ 6, ngày 18/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,1 5 8,5,7,5
1 8 6 1
2 3 7 4,2
3 3 8 9
4 2,6 9 8,2,9

Loto XS Bình Dương Thứ 6, ngày 11/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,1,7 5 0,5,4
1 1,2 6 2
2 2,8 7 1,1,4
3 7,9 8 5
4 - 9 3

Loto XS Bình Dương Thứ 6, ngày 04/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,7 5 3
1 8,6 6 3,7,3,7
2 2,7 7 -
3 5 8 9,6,1
4 5,9 9 0