Loto XS Bình Dương - Kết quả Loto Bình Dương Hôm nay

Loto XS Bình Dương Thứ 6, ngày 25/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,2 5 1,3
1 1,6 6 3
2 6,4,5 7 1
3 1 8 0,9
4 1 9 5,9,2

Loto XS Bình Dương Thứ 6, ngày 18/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,5 5 2,6,1,5
1 8,5,1 6 1,0
2 - 7 1,4
3 8 8 8
4 - 9 8,8,6

Loto XS Bình Dương Thứ 6, ngày 11/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,5 5 7,6,9
1 1 6 -
2 - 7 -
3 3 8 4,3,1,5
4 5,2 9 3,7,9,6,8

Loto XS Bình Dương Thứ 6, ngày 04/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,8 5 9,6
1 1 6 9,7,5
2 7 7 7,0
3 5,4 8 8,7
4 7,8 9 4

Loto XS Bình Dương Thứ 6, ngày 28/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,3,8,8 5 5,0,1
1 7 6 -
2 1,3,3,7 7 -
3 - 8 0,3,3
4 1 9 6,0

Loto XS Bình Dương Thứ 6, ngày 21/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 2
1 3 6 5,9,4,7,5,2
2 - 7 2
3 4,4 8 0,1
4 3 9 3,1,7

Loto XS Bình Dương Thứ 6, ngày 14/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,0 5 -
1 9 6 0,7,0
2 1 7 4,3,3,4
3 0 8 3
4 5,7,5 9 7,8