Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto XS Bình Dương - Kết quả Loto Bình Dương Hôm nay

Loto XS Bình Dương Thứ 6, ngày 27/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2,7,3
1 9,0 6 0,0,6
2 9,1,8,3 7 3
3 - 8 8
4 3,8,2 9 6

Loto XS Bình Dương Thứ 6, ngày 20/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 2
1 1,0 6 1,1,2,8,5
2 3 7 7,9,5
3 3 8 -
4 9,5 9 0,7

Loto XS Bình Dương Thứ 6, ngày 13/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,5,8 5 4
1 1,9 6 -
2 - 7 8,0
3 7,0 8 1,5,2
4 2 9 8,4,9,3

Loto XS Bình Dương Thứ 6, ngày 06/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 9,1
1 2 6 8,0
2 5,2,5 7 6
3 1,3 8 3,9,6
4 6 9 6,5

Loto XS Bình Dương Thứ 6, ngày 28/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 -
1 - 6 2,2,5
2 8,0 7 5,1,1,1,6
3 0 8 7,9,8
4 5,4 9 6

Loto XS Bình Dương Thứ 6, ngày 21/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,5 5 8,0
1 8,5 6 1,4
2 4 7 7,0
3 8,6 8 3
4 4 9 1,2,0

Loto XS Bình Dương Thứ 6, ngày 14/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,8,2 5 6,5
1 9,7 6 8,6
2 3 7 6
3 8 8 6
4 - 9 0,5,9,9,9