Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Bình Thuận - Kết quả Lô tô BTH Hôm Nay

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 14/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,0,0 5 -
1 9 6 -
2 1,5,5 7 2,5,6,6
3 - 8 4,2,7
4 5,9,6 9 2

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 07/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,8,9,5 5 2
1 1 6 8,7
2 6 7 4,8,0
3 7 8 2,1,3
4 2,6 9 -

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 31/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,1 5 9,6
1 5,8 6 4,2
2 8 7 3,3,1
3 7 8 1,6
4 1,9,0 9 -

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 24/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 9,9
1 6 6 3,6
2 8,2,6 7 7,9,4
3 9 8 7
4 0,9 9 5,9

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 17/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 9
1 9,1 6 3
2 6,2 7 0,8
3 2 8 7,3
4 6,9,8 9 8,2,4

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 10/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 0
1 6,1 6 7,0,4,6
2 0 7 5,0,2,9
3 0,8,7 8 2
4 - 9 2

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 03/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 8,7,1,5
1 4,7 6 6,5
2 2 7 1
3 4 8 4,7,8
4 4 9 5,4