Loto XS Bình Thuận - Kết quả Loto Bình Thuận Hôm nay

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 24/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 6 6 3,7,8
2 - 7 9,3,3,3
3 8,6,9,6,9 8 8,7
4 - 9 6,8,1

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 17/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,2,5,7,0,8,7 5 5,4
1 3,4 6 1,3
2 - 7 -
3 6 8 3,1
4 1 9 4

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 10/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,6 5 9,7,6
1 - 6 3
2 3 7 3,9,5
3 0 8 9,7,0
4 5 9 7,8,3

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 03/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 9,3,9
1 5,0,5,2 6 2,3
2 6,2 7 3,4
3 - 8 8
4 4 9 4,5

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 27/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 7,4,9
1 1,5,4 6 8
2 9,0,6,6,8 7 7,9
3 4,6 8 -
4 8 9 -

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 20/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 2
1 1,1,0,2 6 9,5,3
2 - 7 0,6
3 9,4,3 8 7,0,2
4 7 9 -

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 13/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2,0,0,9,4
1 3,8,6 6 9,6
2 - 7 4
3 2,9 8 3
4 5 9 8,9,8