Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto XS Bình Thuận - Kết quả Loto Bình Thuận Hôm nay

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 26/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,3 5 5,7
1 5 6 -
2 1,0,0,4 7 -
3 5 8 6,4
4 5,2,5 9 3,4,5

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 19/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,1 5 4,5,5
1 5,2 6 6,5,8
2 - 7 -
3 1 8 1,2,8
4 7 9 1,0,6

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 12/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,0,9 5 -
1 5,2,1 6 5,6
2 7,1,0,0,2 7 2
3 1 8 9
4 4,9 9 -

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 05/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,1,6,5 5 -
1 0,4 6 4
2 - 7 1
3 0,6,6,3 8 -
4 5,1,0,3 9 8,7

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 27/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,3 5 9
1 8 6 -
2 1,7 7 6,8
3 2,5,9 8 6,8
4 9 9 8,4,0,3

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 20/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,8,0 5 1,8,3
1 7,9 6 -
2 8 7 3,9,3
3 4,3 8 8,0
4 - 9 2,3

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 13/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 1,2
1 0,7 6 5
2 5,2 7 0,3
3 3 8 7,1
4 3,1 9 8,8,1