Loto XS Bình Thuận - Kết quả Loto Bình Thuận Hôm nay

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 21/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 6,2,3 6 1
2 4,9,9,4 7 4,3,1
3 5,0 8 5,4
4 2,1 9 6

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 14/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,1,4 5 2,9,6
1 2,3,0 6 8,7
2 - 7 0,8,8
3 6 8 -
4 6,9,5 9 -

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 07/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,4 5 1
1 7 6 2,5,3
2 5,0,8 7 -
3 4,4,3 8 4
4 6 9 7,1,6

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 31/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,2,0 5 9
1 5,6,8 6 7,0
2 - 7 2,6,2,4
3 1 8 -
4 5,6 9 1,7

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 24/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,6 5 6,6,9
1 4 6 3,0,8
2 7 7 -
3 - 8 -
4 3,0,2,0,6 9 3,9,8

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 17/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,0 5 -
1 5,1,2 6 8,3
2 8,6 7 1,8,0
3 4 8 4
4 2 9 1,4,5

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 10/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,4,6 5 6,6
1 3,3 6 7,2
2 8,8 7 -
3 3,8,3 8 -
4 6 9 2,4,8