Loto XS Bình Thuận - Kết quả Loto Bình Thuận Hôm nay

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 09/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 -
1 - 6 0,4
2 7,9,4 7 3,2,5,7,3,1,4,5,9
3 - 8 0
4 5 9 3

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 02/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1,8
1 4 6 5,2,8,1
2 1,4,2 7 3
3 5,0,9,8 8 -
4 0,3 9 8

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 25/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 6,6,1,7,7
1 8 6 0
2 8 7 9,3,2
3 - 8 2
4 5,6,8 9 1,4

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 18/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 3
1 7 6 3,5
2 3,6 7 5,9,4,9,7
3 1 8 8
4 7,8 9 7,1

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 11/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,3,5 5 5,2,5
1 - 6 8,3
2 9 7 4
3 9,7,2 8 1,4
4 3 9 6,1

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 04/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,5,7,0 5 -
1 2,6 6 1,2
2 2,5 7 3
3 4 8 1
4 4,3 9 8,8,2

Loto XS Bình Thuận Thứ 5, ngày 28/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1
1 0 6 3,3
2 5 7 1,1,3,1,8
3 2,5 8 8,4
4 - 9 1,0,4