Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Cần Thơ - Kết quả Lô tô CT Hôm Nay

Loto XS Cần Thơ Thứ 4, ngày 13/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,3,7 5 -
1 1,9,6,0 6 2,4,0,3,8
2 5 7 0
3 9 8 6
4 0 9 9

Loto XS Cần Thơ Thứ 4, ngày 06/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,1,4,4 5 -
1 - 6 2,7
2 9,2,3 7 9,4
3 - 8 5,3
4 3,8,0 9 5,6

Loto XS Cần Thơ Thứ 4, ngày 30/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,6 5 2,3,6
1 9,2,5 6 2,6
2 - 7 -
3 - 8 2,7,9,0
4 6 9 9,9,3

Loto XS Cần Thơ Thứ 4, ngày 23/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,4 5 9,1
1 8,5,4 6 1,7,6,7,3
2 6 7 3,8
3 2,2 8 -
4 - 9 6

Loto XS Cần Thơ Thứ 4, ngày 16/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 3,4,1
1 1,3 6 3
2 5,6,6 7 6,9
3 5,8 8 -
4 5,6,4 9 1

Loto XS Cần Thơ Thứ 4, ngày 09/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6,2
1 - 6 8,9,6
2 5,0,0 7 9
3 1,4 8 1
4 6,4,9,6 9 0,4

Loto XS Cần Thơ Thứ 4, ngày 02/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,6 5 3,0,1,1
1 6,8,4 6 9,7,5,7,6,1
2 - 7 -
3 7 8 -
4 0,4 9 -