Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto XS Cần Thơ - Kết quả Loto Cần Thơ Hôm nay

Loto XS Cần Thơ Thứ 4, ngày 25/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,8,5,7 5 5
1 9 6 1,3,6
2 1,6 7 0
3 0 8 7
4 1,1 9 3,7

Loto XS Cần Thơ Thứ 4, ngày 18/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 1
1 - 6 5
2 2 7 -
3 8,2,3,3,9,9 8 3
4 1,2,1,5 9 1,3,0

Loto XS Cần Thơ Thứ 4, ngày 11/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1,0
1 0,9,8,6,0 6 9,2
2 4 7 6
3 1,9 8 6
4 9,3 9 8

Loto XS Cần Thơ Thứ 4, ngày 04/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,9
1 5,4,0,9 6 4
2 3 7 9,1,0
3 0,3 8 4
4 2,9 9 4,3

Loto XS Cần Thơ Thứ 4, ngày 26/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,2,9 5 7
1 - 6 9
2 1,0 7 8
3 2 8 1,4,3
4 4,4,6,0,2 9 8

Loto XS Cần Thơ Thứ 4, ngày 19/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,3,9 5 -
1 2,0,5,0 6 3
2 0,3,2,3 7 1,6,6
3 3 8 1
4 - 9 6

Loto XS Cần Thơ Thứ 4, ngày 12/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,3 5 0
1 1 6 -
2 4 7 4,0,4
3 8,9 8 5
4 4,4,0,5 9 8,3,6