Loto XS Đà Lạt - Kết quả Loto Đà Lạt Hôm nay

Loto XS Đà Lạt Chủ Nhật, ngày 20/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,7 5 4,5,5,8
1 7,2 6 6,7
2 0,3,9 7 2
3 7,2 8 3
4 - 9 6

Loto XS Đà Lạt Chủ Nhật, ngày 13/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,6,2 5 1,2
1 3,3 6 4
2 8 7 1,6,9,4
3 - 8 0,5,1
4 7,0 9 -

Loto XS Đà Lạt Chủ Nhật, ngày 06/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 9,3
1 - 6 2,1,5,8
2 2 7 8,3
3 0,3 8 7
4 7,8,3,0 9 5

Loto XS Đà Lạt Chủ Nhật, ngày 30/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,5 5 8,4
1 0,9,8 6 5,6,2,6
2 1 7 3,4
3 - 8 -
4 9,5 9 5,9

Loto XS Đà Lạt Chủ Nhật, ngày 23/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2,6,8,8
1 9,4,1 6 9
2 - 7 8
3 7 8 2,0
4 4 9 3,2,6,6

Loto XS Đà Lạt Chủ Nhật, ngày 16/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,2,4,4 5 8,5,2
1 2,0,5 6 2
2 2 7 -
3 9,9 8 5
4 3,3 9 2

Loto XS Đà Lạt Chủ Nhật, ngày 09/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 8,3
1 - 6 0,7,2
2 4,2 7 -
3 9,7 8 2,0,1
4 9,0,5,0 9 0