Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto XS Đà Lạt - Kết quả Loto Đà Lạt Hôm nay

Loto XS Đà Lạt Chủ Nhật, ngày 29/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,7 5 -
1 9,4,1 6 5
2 6,2 7 4,9,6
3 0,0 8 4,4
4 6 9 5,4

Loto XS Đà Lạt Chủ Nhật, ngày 22/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,3 5 -
1 7,4 6 -
2 5,0 7 9
3 9,1,9 8 -
4 6,0,1,2 9 0,7,7,8

Loto XS Đà Lạt Chủ Nhật, ngày 15/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,3,0,2 5 2,2,4
1 6,8 6 -
2 6,1,8 7 4
3 4,6 8 5,5
4 8 9 -

Loto XS Đà Lạt Chủ Nhật, ngày 08/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1,8,7
1 5,2 6 -
2 1,0,5 7 2,6
3 2,8,7 8 5,9,5
4 - 9 1

Loto XS Đà Lạt Chủ Nhật, ngày 01/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4,5,8
1 5 6 -
2 1,6 7 3,3
3 3,7,8 8 0
4 1,7 9 9,6,5,0

Loto XS Đà Lạt Chủ Nhật, ngày 23/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 1,9,3,9
1 1,5,6 6 4,6,6,6
2 3,0,1 7 5,2
3 - 8 0
4 - 9 -

Loto XS Đà Lạt Chủ Nhật, ngày 16/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,8,2 5 6
1 2,8,8 6 9,5
2 7,8 7 5
3 7,8 8 -
4 4,6 9 3,7