Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Đà Lạt - Kết quả Lô tô DL Hôm Nay

Loto XS Đà Lạt Chủ Nhật, ngày 17/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,4 5 8
1 1,9 6 3
2 1,0 7 9,6,4
3 2,3 8 7
4 7,9,1 9 7

Loto XS Đà Lạt Chủ Nhật, ngày 10/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8,3,3,0,5
1 3 6 6,9
2 3 7 2
3 8,4 8 9,2
4 3 9 0,9,1

Loto XS Đà Lạt Chủ Nhật, ngày 03/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6
1 0,7 6 3,4,1,0
2 8,5,4 7 -
3 2 8 6,0,6,1
4 8,6 9 5

Loto XS Đà Lạt Chủ Nhật, ngày 27/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,1 5 -
1 6,3,8 6 5,7
2 8,7,3,2 7 1,4
3 8,0,8 8 3
4 2 9 -

Loto XS Đà Lạt Chủ Nhật, ngày 20/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,5 5 8
1 - 6 -
2 0,6,8 7 3,5,6,0,3,0
3 3,5 8 7,5
4 6,2 9 -

Loto XS Đà Lạt Chủ Nhật, ngày 13/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 -
1 1,2,9 6 9,0
2 - 7 2,1
3 8,1,4,2 8 8,4,3
4 7 9 8,3

Loto XS Đà Lạt Chủ Nhật, ngày 06/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 5
1 3 6 6,0
2 - 7 0,3,6
3 7,5,7,0 8 2,7,2,9
4 8 9 3