Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Đà Nẵng - Kết quả Lô tô DNA Hôm Nay

Loto XS Đà Nẵng Thứ 4, ngày 20/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,4 5 9,2
1 6,0,4,4 6 2,7,2
2 9,7 7 -
3 6,3 8 -
4 3,9,0 9 -

Loto XS Đà Nẵng Thứ 7, ngày 16/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,8,2,3,8 5 -
1 5,9 6 -
2 4,8,4 7 8
3 3,7 8 3
4 2,1 9 7,3

Loto XS Đà Nẵng Thứ 4, ngày 13/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8,7,4,4
1 4,4,4,0 6 2,9,3
2 1,8 7 0,7
3 - 8 6,7
4 6 9 -

Loto XS Đà Nẵng Thứ 7, ngày 09/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,1,6 5 8,1
1 7,0 6 6,2,4,9,5
2 2,6 7 8
3 - 8 4
4 7 9 3

Loto XS Đà Nẵng Thứ 4, ngày 06/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 1
1 2 6 4,3
2 1,0,8,7 7 9,7
3 - 8 1,9,0,6
4 0 9 8,6

Loto XS Đà Nẵng Thứ 7, ngày 02/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,7 5 -
1 - 6 8,8
2 5,5,4 7 2,5,2,1
3 0,0,5,4 8 7
4 - 9 5,8

Loto XS Đà Nẵng Thứ 4, ngày 30/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,6,8 5 9,4
1 4,9,0 6 9
2 9,4 7 -
3 1,2,1,4 8 -
4 - 9 8,9,8