Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto XS Đà Nẵng - Kết quả Loto Đà Nẵng Hôm nay

Loto XS Đà Nẵng Thứ 7, ngày 28/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,3 5 3
1 1,5 6 4,4
2 9,0,8 7 4,9
3 6,4,5 8 3,6,1
4 - 9 -

Loto XS Đà Nẵng Thứ 4, ngày 25/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 5,2,4
1 0,6,9 6 7,4,2,6
2 2,4 7 3
3 - 8 -
4 4 9 4,9,1

Loto XS Đà Nẵng Thứ 7, ngày 21/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,4,7,0
1 3,8,9,7,6 6 7
2 - 7 0,0
3 6,6 8 4
4 1 9 9,1

Loto XS Đà Nẵng Thứ 4, ngày 18/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,2,8,6 5 1,8,1
1 - 6 -
2 8 7 2,7,5
3 2 8 0
4 1,2,6,0 9 8

Loto XS Đà Nẵng Thứ 7, ngày 14/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,8 5 4,5
1 0 6 6,7
2 9,7,2,3 7 8,0,8
3 4 8 8
4 - 9 3,7

Loto XS Đà Nẵng Thứ 4, ngày 11/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 3,8
1 1,9 6 6,2,9
2 4,2 7 3
3 7 8 -
4 3,6,0 9 5,4,3

Loto XS Đà Nẵng Thứ 7, ngày 07/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 7,6,2
1 4,8 6 8,2
2 4,3 7 8,4,1
3 - 8 5,5
4 2 9 7,2