Loto XS Đà Nẵng - Kết quả Loto Đà Nẵng Hôm nay

Loto XS Đà Nẵng Thứ 4, ngày 08/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,8 5 1,4,9
1 7,0 6 0,4
2 8,9 7 3
3 - 8 7
4 9,8,3,6 9 8

Loto XS Đà Nẵng Thứ 7, ngày 04/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,4,7,5 5 4,2,1
1 5 6 6,7
2 1,2 7 6
3 1 8 3,8
4 9 9 8

Loto XS Đà Nẵng Thứ 4, ngày 01/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,2 5 7
1 0,4 6 1
2 8 7 9
3 6 8 0,6,1,5
4 1 9 4,5,9,0

Loto XS Đà Nẵng Thứ 7, ngày 27/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,7,8 5 4,8,8
1 2,5 6 2
2 1,3 7 9
3 1,8,9,7 8 -
4 3 9 2

Loto XS Đà Nẵng Thứ 4, ngày 24/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,1,8,6,5 5 2,8
1 7,3,2 6 -
2 9 7 0,0
3 3,0 8 3
4 7 9 1

Loto XS Đà Nẵng Thứ 7, ngày 20/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,1 5 9,7,7
1 1,0 6 3,5
2 3 7 7
3 4 8 -
4 6,1,7,4 9 8,7

Loto XS Đà Nẵng Thứ 4, ngày 17/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 3
1 6,7 6 0
2 8,1,5,8 7 4,6,3,4
3 - 8 4,2
4 4 9 8,7