Loto XS Đồng Tháp - Kết quả Loto Đồng Tháp Hôm nay

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 21/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 9,0
1 6,1 6 5
2 8,3 7 2,9
3 9,3 8 2,3
4 4 9 6,2,6

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 14/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6,4
1 2,6,9 6 -
2 5,9,0,2,8,1 7 1
3 5,8 8 4
4 7,5 9 7

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 07/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,2 5 1
1 4,6 6 -
2 0,7,2 7 7,3
3 - 8 8,2,1,6
4 9 9 4,3,9

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 31/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2,6
1 9,0 6 9,6,2,4,1
2 - 7 -
3 4,0 8 6,9
4 9,2 9 9,5,9

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 24/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,3 5 1
1 - 6 0,5
2 5 7 2,0,7,1,9,3
3 2,3 8 2
4 2 9 6,1

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 17/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,1 5 7
1 - 6 -
2 0 7 8,1
3 1 8 6,3
4 6,6,3,7,0,6 9 1,6,2

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 10/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2,6
1 4 6 9,6
2 8,8 7 9,2,6
3 0,8 8 9,2,5,3
4 - 9 2