Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto XS Đồng Tháp - Kết quả Loto Đồng Tháp Hôm nay

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 30/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 7
1 0,8,1 6 2,3,4
2 6,6 7 8,0,4
3 5,8 8 7
4 1 9 4

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 23/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,3 5 2
1 3,3 6 -
2 0,3 7 1,6
3 3 8 8
4 9,0,8,1 9 3,5,4

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 16/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,5 5 3,1,1
1 - 6 0
2 5,2 7 6,9,6
3 - 8 5,6,1,5
4 - 9 0,5,0

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 09/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,8,3 5 4
1 - 6 5
2 - 7 1,1,8,8
3 7 8 8,9,6,2
4 6 9 3,7,8

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 02/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,2 5 2
1 8,9,0,2 6 6,3,3
2 3,0 7 8
3 5,2 8 9
4 7 9 1

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 24/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4,6,7
1 1,4,3,5 6 -
2 1,1 7 -
3 9,8,6,5,2 8 7,1
4 2 9 8

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 17/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 -
1 0 6 3,5,4,2
2 5,5 7 1
3 9 8 3,1,8
4 2,1 9 2,7,8