Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Đồng Tháp - Kết quả Lô tô DT Hôm Nay

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 18/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,8 5 4,5,5,4
1 - 6 9,4
2 9,5 7 1,5
3 - 8 5,9
4 6,7,7 9 6

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 11/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,7,2 5 6,8
1 3 6 -
2 - 7 8,5,7,8
3 9,9,5,7 8 3
4 3 9 2,4

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 04/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,4 5 0,5,9
1 - 6 7,2,1,9
2 - 7 -
3 2 8 2,1,3,3,4
4 5,9 9 0

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 28/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 9,4,6
1 2,7 6 5,7
2 0,4 7 7,1
3 0 8 4,5
4 0 9 5,9,3

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 21/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 9
1 1,5,7 6 1,7
2 6,0 7 9,2,0
3 - 8 5,4,0,0
4 - 9 1,4

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 14/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 0 6 0,2,8,9
2 8 7 8,7,4,9
3 9,4 8 2,4
4 9 9 4,6,4

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 07/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,2 5 8
1 8,8,4 6 1
2 3,7,8,0 7 5,9
3 9 8 2,4
4 0,3 9 -