Loto XS Đồng Tháp - Kết quả Loto Đồng Tháp Hôm nay

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 18/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 5,0
1 7 6 1,6
2 2,8 7 6,8
3 - 8 8,0,6,7
4 4 9 3,1,3

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 11/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,1 5 4
1 - 6 3,1
2 3,9,9,4,2 7 4
3 0 8 9,8
4 - 9 9,0,8,4

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 04/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 8,5
1 - 6 0,0,5,6,0
2 7 7 1
3 1 8 6,0,6
4 7 9 1,1,0

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 28/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 3,0
1 8,6,0 6 -
2 - 7 4,1
3 9,0,2,0,5,1 8 5
4 0,5 9 3

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 21/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,5,3,1,8,5 5 8,3,5,8
1 4 6 -
2 9,0,3 7 1
3 8 8 -
4 8 9 6

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 14/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 3
1 1 6 7,9,9
2 1 7 2,4,6
3 8 8 1,4,5
4 1 9 0,4,5,3

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 07/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 -
1 2,5 6 7,0
2 0 7 -
3 9,2,9 8 3
4 0 9 2,5,5,8,0,6,4