Loto XS Gia Lai - Kết quả Loto Gia Lai Hôm nay

Loto XS Gia Lai Thứ 6, ngày 15/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0,2
1 8,8,5 6 8,7,0,0
2 9 7 -
3 9,0,8,2 8 7,9,6
4 - 9 -

Loto XS Gia Lai Thứ 6, ngày 08/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 6,3
1 7,2 6 7
2 4 7 -
3 6,0,2,7,7,2 8 8
4 7,6 9 1,1

Loto XS Gia Lai Thứ 6, ngày 01/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4
1 1 6 5,2,1
2 8,8,6,8 7 1,7,5
3 - 8 3,7,1,3
4 4 9 -

Loto XS Gia Lai Thứ 6, ngày 25/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,8,5 5 2,3
1 - 6 -
2 8 7 4,5,0
3 3 8 1
4 8,9,8 9 6,8,8,9

Loto XS Gia Lai Thứ 6, ngày 18/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8,6,8
1 9,6 6 9,2
2 - 7 8,9,3,3,7
3 5,7,9 8 1
4 3 9 2

Loto XS Gia Lai Thứ 6, ngày 11/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 3,3
1 6,7,1 6 0
2 9,0,7,8 7 -
3 9,4,4,7 8 -
4 1 9 5,8

Loto XS Gia Lai Thứ 6, ngày 04/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,5,4 5 9
1 5,2 6 8
2 5,6 7 9,9,7
3 8,7 8 -
4 3,7,4,7 9 -