Loto XS Gia Lai - Kết quả Loto Gia Lai Hôm nay

Loto XS Gia Lai Thứ 6, ngày 14/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,7 5 8,7
1 2,5 6 5,7
2 2,4,0 7 9,3,1
3 - 8 -
4 1,0 9 3,6

Loto XS Gia Lai Thứ 6, ngày 07/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 -
1 4 6 8,0,2,3
2 2,0 7 2
3 6 8 0,6,3
4 6,0 9 6,6,9

Loto XS Gia Lai Thứ 6, ngày 31/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 5
1 4,4,1,6 6 0,8,9,6
2 1,6 7 8,0
3 - 8 4
4 0,8 9 9

Loto XS Gia Lai Thứ 6, ngày 24/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,3 5 1,8
1 9,5 6 2
2 6,8,4 7 6,3,5
3 2 8 5,7,3
4 - 9 0

Loto XS Gia Lai Thứ 6, ngày 17/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,2 5 9
1 9,9 6 8,3
2 5,5 7 8,4
3 7,8 8 3,5,5
4 3 9 7

Loto XS Gia Lai Thứ 6, ngày 10/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,2 5 0,7,9
1 2 6 6,5
2 7,2 7 7
3 2,8 8 8
4 - 9 5,1,2,0

Loto XS Gia Lai Thứ 6, ngày 03/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,7,6 5 1
1 - 6 9,1
2 - 7 2,6,6,7
3 - 8 5,7
4 3,7,6 9 7,3,5