Loto XS Gia Lai - Kết quả Loto Gia Lai Hôm nay

Loto XS Gia Lai Thứ 6, ngày 05/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 1,5,7,5
1 - 6 0,0
2 - 7 9,6
3 0,3 8 7,6,6
4 5,2,2 9 3

Loto XS Gia Lai Thứ 6, ngày 29/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 7,4
1 9,4 6 4
2 2,2,2 7 7,7,6
3 1 8 4,1
4 5,9 9 9

Loto XS Gia Lai Thứ 6, ngày 22/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,4,1,1,0,6 5 -
1 7 6 4,1,0,4
2 8 7 8,4
3 4,6,9 8 1
4 - 9 -

Loto XS Gia Lai Thứ 6, ngày 15/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,9 5 5,5,1,1
1 4,0,3 6 6
2 1,6 7 1
3 6,5 8 2
4 1 9 3

Loto XS Gia Lai Thứ 6, ngày 08/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4
1 9,5,0 6 6,9,5
2 5,0,7 7 1
3 4,2,2 8 1,0
4 8,9 9 -

Loto XS Gia Lai Thứ 6, ngày 01/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,1,8 5 0
1 9 6 3
2 0,3 7 9
3 0,9,0 8 8,6,8,8
4 - 9 5,3

Loto XS Gia Lai Thứ 6, ngày 24/04/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,5,0 5 -
1 6,3,9,0 6 0,1,2
2 6,5 7 5,7
3 8 8 3
4 - 9 2,5