Loto XS Huế - Kết quả Loto Huế Hôm nay

Loto XS Huế Thứ 2, ngày 06/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2,7
1 - 6 -
2 4,2,1,7,7,1,9 7 8
3 7 8 2,3
4 9,6,3 9 0

Loto XS Huế Thứ 2, ngày 29/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,4,6 5 -
1 7,5,6 6 2
2 8 7 5,0,0,6
3 - 8 2,5,2,4
4 1 9 4

Loto XS Huế Thứ 2, ngày 22/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,8,5,0 5 9
1 7 6 -
2 0 7 3,4,4,7
3 1 8 3
4 4,6 9 9,3,1

Loto XS Huế Thứ 2, ngày 15/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,0 5 9
1 9,3,6,8,7,3 6 1
2 5 7 -
3 9,5 8 1,5,3
4 1 9 7

Loto XS Huế Thứ 2, ngày 08/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 3
1 0,7 6 7
2 8 7 8,6,8
3 9 8 6,6,2,6
4 5 9 1,3,2

Loto XS Huế Thứ 2, ngày 01/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 -
1 0,6 6 7,2,3
2 1,8 7 -
3 8,4,6 8 7,2,2,3
4 1 9 0,5

Loto XS Huế Thứ 2, ngày 25/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1
1 1,5,8 6 5,8
2 6 7 6,1,2
3 7,6 8 -
4 0,1,1 9 8,9