Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto XS Huế - Kết quả Loto Huế Hôm nay

Loto XS Huế Thứ 2, ngày 30/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,8,0 5 7
1 - 6 3
2 5,0 7 7,0,3
3 1,1 8 7,5
4 8 9 4,7,6

Loto XS Huế Thứ 2, ngày 23/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 7
1 5 6 2
2 1,8,3,0,5,1 7 -
3 0,3 8 9,3
4 3,7 9 3,8

Loto XS Huế Thứ 2, ngày 16/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 3,2
1 1,8,4 6 7,9
2 4,8,9 7 2,3
3 9,1 8 5
4 3 9 9,5

Loto XS Huế Thứ 2, ngày 09/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,1 5 9
1 6 6 1,4,9
2 - 7 7,5
3 7,9 8 6,4,2
4 1 9 1,3,1

Loto XS Huế Thứ 2, ngày 02/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6,7,6,0
1 2,3 6 2
2 9,0 7 0,2
3 2,2 8 3
4 2,8,3,0 9 -

Loto XS Huế Thứ 2, ngày 26/10/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,8,7 5 -
1 2,0,8 6 1,0
2 3,8,9 7 6,3
3 3 8 8
4 8,6 9 7

Loto XS Huế Thứ 2, ngày 19/10/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,8 5 3,6,3,6
1 - 6 1,4
2 1,0 7 1
3 9,5,3,6 8 0,6
4 9 9 -