Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto XS Khánh Hòa - Kết quả Loto Khánh Hòa Hôm nay

Loto XS Khánh Hòa Chủ Nhật, ngày 25/10/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 9,5,1
1 6,2,3,5 6 -
2 9 7 4,0,0
3 6,2 8 6,4
4 6 9 4

Loto XS Khánh Hòa Thứ 4, ngày 21/10/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,2,5 5 -
1 5 6 6,7,3,4
2 - 7 4
3 1,3,2,9 8 -
4 6,4 9 1,3,7

Loto XS Khánh Hòa Chủ Nhật, ngày 18/10/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,9,5 5 2,7,3
1 8 6 5,3,0
2 3,6 7 2
3 0 8 5
4 - 9 4,9,8

Loto XS Khánh Hòa Thứ 4, ngày 14/10/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 5
1 1 6 2,8
2 5,9,4 7 3,9
3 1,6 8 5,4,5,5
4 7,8 9 -

Loto XS Khánh Hòa Chủ Nhật, ngày 11/10/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,4,7 5 6,7
1 8,0,0 6 9,6,6
2 9,8 7 -
3 1,6,3 8 -
4 6 9 0

Loto XS Khánh Hòa Thứ 4, ngày 07/10/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7
1 8,8 6 8,5,4,2
2 7,4 7 2,2,3
3 0,1 8 5,8
4 9 9 1

Loto XS Khánh Hòa Chủ Nhật, ngày 04/10/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 4
1 9,0 6 4,6
2 2,1,6,1 7 2,0
3 8,2 8 4
4 5 9 6,2