Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto XS Khánh Hòa - Kết quả Loto Khánh Hòa Hôm nay

Loto XS Khánh Hòa Chủ Nhật, ngày 29/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,8 5 3,9,9
1 2 6 3,0
2 - 7 3,1,2
3 3,1,5 8 2
4 8,1 9 3

Loto XS Khánh Hòa Thứ 4, ngày 25/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7,3,3
1 2,1,9,2 6 2
2 2 7 2,2,1,6
3 - 8 9
4 - 9 8,9,6,6

Loto XS Khánh Hòa Chủ Nhật, ngày 22/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,8 5 6
1 - 6 2,8
2 0,3 7 4,4
3 0,2,3,4 8 -
4 6,9,8 9 9,6

Loto XS Khánh Hòa Thứ 4, ngày 18/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,9,4,5 5 -
1 5,0 6 4,9
2 1,7 7 9,7,6
3 1 8 1
4 2 9 4,7

Loto XS Khánh Hòa Chủ Nhật, ngày 15/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,3,1 5 9
1 7,6,8,8 6 5
2 3,4 7 -
3 0,0 8 3,8
4 9 9 7,0

Loto XS Khánh Hòa Thứ 4, ngày 11/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5
1 6,6,9 6 -
2 7 7 1
3 0,6 8 6,7,5
4 2,1,4,6 9 6,5,2

Loto XS Khánh Hòa Chủ Nhật, ngày 08/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 -
1 0 6 5
2 3,9,0,4 7 2
3 0 8 8,0,1,0,2
4 9,9,2,7 9 -