Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Khánh Hòa - Kết quả Lô tô KH Hôm Nay

Loto XS Khánh Hòa Thứ 4, ngày 20/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,6,2 5 1,7
1 9,6 6 -
2 3,3 7 7
3 5,0,0 8 -
4 2,9 9 5,9,5

Loto XS Khánh Hòa Chủ Nhật, ngày 17/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 7
1 8,7 6 5
2 0,5,2 7 4
3 - 8 1,7
4 8,0,6 9 7,0,9,4

Loto XS Khánh Hòa Thứ 4, ngày 13/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,4 5 4
1 8,6 6 3
2 5,8,1 7 0
3 - 8 9,3
4 0,4,0 9 0,9,3

Loto XS Khánh Hòa Chủ Nhật, ngày 10/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,7 5 3,3
1 - 6 1
2 4,4,1 7 -
3 2,4,4,0 8 1,4,4
4 6,1 9 0

Loto XS Khánh Hòa Thứ 4, ngày 06/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,8,0 5 0,0,7
1 - 6 -
2 5,5,4,9,5,3 7 7
3 - 8 6
4 3,4 9 4,2

Loto XS Khánh Hòa Chủ Nhật, ngày 03/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2,0
1 1 6 2,7,2,7,4
2 4 7 -
3 9,9 8 2
4 2,9,5 9 8,4

Loto XS Khánh Hòa Thứ 4, ngày 30/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1,6
1 6,4,6 6 -
2 0 7 6
3 1,5,1,7,8 8 7,3,6
4 9,9 9 8