Loto XS Khánh Hòa - Kết quả Loto Khánh Hòa Hôm nay

Loto XS Khánh Hòa Chủ Nhật, ngày 09/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,2 5 0,6
1 4 6 4,7
2 8 7 0
3 4,3 8 3,6,5,4,5
4 1,4 9 -

Loto XS Khánh Hòa Thứ 4, ngày 05/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,4 5 4,8,9,2
1 1 6 3,4
2 3 7 9,4
3 5 8 0,6
4 9,9 9 9

Loto XS Khánh Hòa Chủ Nhật, ngày 02/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,7 5 5,4
1 6,9 6 6
2 1,7,4 7 9
3 1 8 9
4 6,5,5 9 5,1

Loto XS Khánh Hòa Thứ 4, ngày 29/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 -
1 5,9,4,0 6 3,4
2 7,8 7 4
3 - 8 3,0,7,2
4 - 9 7,9,2,3

Loto XS Khánh Hòa Chủ Nhật, ngày 26/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,1,0 5 0
1 1,1,0,5 6 1
2 6 7 5,4
3 2 8 6,4,3,5
4 0 9 -

Loto XS Khánh Hòa Thứ 4, ngày 22/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 6
1 7 6 -
2 1,4,0 7 2,1,1,8,7
3 9,9,0 8 3
4 5,8 9 5

Loto XS Khánh Hòa Chủ Nhật, ngày 19/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,2 5 -
1 - 6 5,3
2 5,5,8 7 7,0
3 - 8 4,5,8
4 7,0,9 9 1,2,3