Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Kiên Giang - Kết quả Lô tô KG Hôm Nay

Loto XS Kiên Giang Chủ Nhật, ngày 17/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,7 5 1,3,4
1 0,7 6 7
2 6,9 7 3
3 9,0,2 8 0,7,7
4 - 9 2

Loto XS Kiên Giang Chủ Nhật, ngày 10/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 -
1 4,4,6 6 7
2 1,0,3 7 -
3 0 8 5,0
4 4,1,1,8,3,0 9 2

Loto XS Kiên Giang Chủ Nhật, ngày 03/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2,8
1 3,3 6 6
2 4 7 6,1,4,9,3
3 2 8 0,8,1,0
4 0 9 3

Loto XS Kiên Giang Chủ Nhật, ngày 27/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 1,9,2
1 6,6 6 8,9
2 0,7 7 4,8
3 - 8 5,7
4 6 9 8,3,3

Loto XS Kiên Giang Chủ Nhật, ngày 20/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,6 5 -
1 5,6 6 2,7,3
2 0,5 7 7,9,2,7
3 - 8 7
4 - 9 9,8,3,4

Loto XS Kiên Giang Chủ Nhật, ngày 13/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,4 5 8,6,4
1 2,5 6 0
2 - 7 9
3 7 8 8
4 6,4,8 9 8,3,0,3

Loto XS Kiên Giang Chủ Nhật, ngày 06/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 3,9,0
1 1 6 9,0,0,8,5,4
2 6 7 0
3 2 8 7,7
4 5 9 3