Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto XS Kon Tum - Kết quả Loto Kon Tum Hôm nay

Loto XS Kon Tum Chủ Nhật, ngày 25/10/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2,9
1 9 6 5,7
2 - 7 7
3 0,8,6,3 8 8,2,8
4 7,1,4,6,2 9 -

Loto XS Kon Tum Chủ Nhật, ngày 18/10/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 -
1 - 6 7,6,6
2 7,0,1 7 2,3,5
3 8 8 6
4 9,9,4,6 9 6,3

Loto XS Kon Tum Chủ Nhật, ngày 11/10/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,3,1 5 0,6
1 4,8,6 6 1,1
2 - 7 0,5,6
3 2,0,9 8 -
4 - 9 7,4

Loto XS Kon Tum Chủ Nhật, ngày 04/10/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4,7,1
1 1,4,1 6 4,7,2,4,3
2 2,5 7 0
3 9,8 8 -
4 6 9 7

Loto XS Kon Tum Chủ Nhật, ngày 27/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 1 6 5,2,2,4
2 6,5,0 7 8,0
3 8,2,5 8 2,9
4 0,6 9 6

Loto XS Kon Tum Chủ Nhật, ngày 20/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,8 5 1,6,4
1 2 6 5
2 0,7,5 7 5
3 - 8 9,8,3,9,2
4 4,1 9 -

Loto XS Kon Tum Chủ Nhật, ngày 13/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,4,0 5 -
1 5,5 6 0,6,7,3
2 2,9 7 5
3 - 8 9,8
4 - 9 9,1,4,6