Loto XS Sóc Trăng - Kết quả Loto Sóc Trăng Hôm nay

Loto XS Sóc Trăng Thứ 4, ngày 15/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 6,8,8
1 0 6 1,4
2 4 7 3
3 5,5,2 8 2,6,6
4 6 9 4,6

Loto XS Sóc Trăng Thứ 4, ngày 08/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,7,1 5 6,0
1 - 6 -
2 4 7 6,4
3 - 8 8,1
4 1,3 9 0,9,6,3,0,7

Loto XS Sóc Trăng Thứ 4, ngày 01/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,0 5 1
1 - 6 8,0,5
2 7,2,3,9 7 9
3 3 8 9,9
4 2,8 9 8,4

Loto XS Sóc Trăng Thứ 4, ngày 24/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,8,0 5 4
1 4,8,0 6 6
2 9,5,3 7 -
3 2,1,1 8 5
4 5,7 9 1

Loto XS Sóc Trăng Thứ 4, ngày 17/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,3 5 6,1
1 1,7,5 6 7
2 - 7 2,5,8
3 7,6 8 0,6
4 - 9 1,1,4

Loto XS Sóc Trăng Thứ 4, ngày 10/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,8,4,7 5 8,6
1 - 6 0,1
2 1 7 1,0,4,7
3 0 8 -
4 5,0,9 9 5

Loto XS Sóc Trăng Thứ 4, ngày 03/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5,4
1 9 6 2
2 - 7 1,6,3
3 8,4,8 8 5,2
4 0,1,0 9 9,9,0