Loto XS Sóc Trăng - Kết quả Loto Sóc Trăng Hôm nay

Loto XS Sóc Trăng Thứ 4, ngày 13/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 5,1
1 4 6 -
2 1,7,4 7 7
3 4,5 8 5
4 4 9 9,6,3,3,3,4

Loto XS Sóc Trăng Thứ 4, ngày 06/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 -
1 3,4 6 0,7,0
2 0 7 -
3 7,6,9 8 1,8,8
4 1 9 9,4,6,0

Loto XS Sóc Trăng Thứ 4, ngày 30/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,7,8 5 5,5,5,4
1 6,1 6 7
2 9 7 2
3 - 8 0,5
4 3,4 9 1,9

Loto XS Sóc Trăng Thứ 4, ngày 23/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,1 5 5
1 7 6 3
2 3 7 2,9
3 5,3 8 3,5
4 0,3,4,4 9 1,6

Loto XS Sóc Trăng Thứ 4, ngày 16/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,2,7 5 6
1 4 6 3,6
2 6,4 7 8,6,9,6
3 - 8 7
4 1,4 9 7,7

Loto XS Sóc Trăng Thứ 4, ngày 09/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 3,1
1 5,0 6 2
2 7,2 7 3,1
3 2,8,7 8 4
4 6,7 9 1,7

Loto XS Sóc Trăng Thứ 4, ngày 02/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8,3,1,2
1 - 6 -
2 3,1 7 4,6,6
3 7,9,0 8 0,9
4 7,6 9 6,6