Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Sóc Trăng - Kết quả Lô tô ST Hôm Nay

Loto XS Sóc Trăng Thứ 4, ngày 20/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,0,8 5 4,1
1 0 6 3,7
2 3,6 7 5
3 2,3 8 0,4
4 4,0 9 1

Loto XS Sóc Trăng Thứ 4, ngày 13/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 3
1 4,2 6 0
2 - 7 1,6
3 8,7,1,2,3 8 5,5
4 7,1,6 9 3

Loto XS Sóc Trăng Thứ 4, ngày 06/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,4,1,3 5 7
1 0,7,2 6 1,1
2 8,9,0 7 -
3 8,3 8 7,8
4 - 9 3

Loto XS Sóc Trăng Thứ 4, ngày 30/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,9,3 5 6,2
1 6 6 4
2 7 7 3,5,0
3 6,5,8 8 4,6
4 4 9 9

Loto XS Sóc Trăng Thứ 4, ngày 23/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,3 5 8
1 8,9,2 6 -
2 1 7 3,1
3 6 8 7,1,1
4 3,9 9 2,1,0

Loto XS Sóc Trăng Thứ 4, ngày 16/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,7,3,6 5 -
1 - 6 2,7
2 2 7 7
3 8,0,4,6 8 7
4 5 9 1,5,8,6

Loto XS Sóc Trăng Thứ 4, ngày 09/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0,2
1 2 6 -
2 8,1 7 1,3,3
3 9,0 8 4,5,0,0
4 - 9 6,1,2