Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Tây Ninh - Kết quả Lô tô TN Hôm Nay

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 14/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,6 5 9,7,1
1 3 6 -
2 6,5 7 5
3 2 8 1,0,8
4 9,1,9 9 6,9

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 07/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2,2,9
1 8,7 6 -
2 8,4 7 9,3,0,6,2
3 - 8 -
4 8,9,8 9 8,3

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 31/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 2
1 5,5 6 1,3
2 5,0 7 -
3 4,1 8 8
4 1,2,3 9 5,9,9,8

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 24/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4,4,1,9,9
1 5 6 -
2 1,7,2,8 7 0,4,4
3 - 8 -
4 4,9 9 8,2

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 17/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,9,1,1 5 1
1 5 6 7
2 5,4 7 2,3,9,6
3 7 8 5,1,7
4 8 9 -

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 10/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,8,8,5 5 2
1 8 6 -
2 1 7 0
3 4,0,6,5 8 3,0,7
4 3,3 9 4

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 03/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 1
1 8 6 3
2 9,3,3,2 7 0
3 7 8 5,4
4 0,5,3,2 9 1,5