Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto XS Tây Ninh - Kết quả Loto Tây Ninh Hôm nay

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 26/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,5,0 5 0,2
1 4 6 1,9,3
2 3 7 2,7
3 6 8 1
4 1,1 9 8,3

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 19/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1,2
1 3 6 7,3
2 1,9 7 7,6,9,9,9
3 5 8 2,7
4 - 9 7,4,5

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 12/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,0 5 4,3,4,3
1 9,7,5 6 -
2 5 7 1,4
3 2,2 8 7,7
4 - 9 2,5

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 05/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,7 5 3,0,4,7,3,7
1 8 6 2
2 - 7 1,6
3 0,1 8 4
4 6 9 7,1

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 27/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,8,6 5 5
1 3,8,3,1,8,4 6 2
2 - 7 6
3 9 8 0,9
4 8,5,6 9 -

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 20/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,9 5 8
1 - 6 1,4
2 6,2,1,9,1 7 2,9
3 0 8 4,4,1
4 - 9 9,7

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 13/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 5,2
1 6,9,3,5,3 6 -
2 2,5,1 7 0
3 - 8 4
4 9,3,6,1 9 7