Loto XS Tây Ninh - Kết quả Loto Tây Ninh Hôm nay

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 09/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,7 5 6
1 0,5 6 1
2 - 7 4
3 8,7,1,5 8 4,0
4 9,4,9 9 4,7

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 02/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,3,4 5 9
1 6,4 6 -
2 - 7 2,2,8,3
3 5,4,8 8 0,3
4 0,0 9 5

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 25/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 7,4 6 8,0,3,2
2 0 7 8,6,5,9
3 8 8 3,0,1,7
4 1,4 9 -

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 18/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,0 5 3,8
1 - 6 0,9
2 6,0,1,4 7 6,7,5,0
3 - 8 7
4 5,0,0 9 -

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 11/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,2,4 5 7,3,1,6
1 5,6 6 6
2 3,0 7 2,3
3 5 8 8
4 0 9 0

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 04/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7,5,6
1 2,0,8,9 6 1
2 5,2,3 7 6,6
3 8 8 6,9
4 - 9 2,5

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 28/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,1 5 0,9
1 6,9,6 6 2,8,2
2 8,5 7 1
3 4,7,1 8 -
4 6 9 9