Loto XS Tây Ninh - Kết quả Loto Tây Ninh Hôm nay

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 21/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,3,6 5 0
1 - 6 4,6,2,6
2 4,6,3 7 -
3 8 8 4,9,1
4 0 9 5,1

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 14/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 1,9,2,9 6 3,2,7,4,4
2 0 7 7
3 6 8 9,2,6
4 1 9 0,0

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 07/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,1,8 5 6,8,9
1 8 6 2,1,1
2 7,5,6 7 9,9
3 5 8 4,9
4 - 9 -

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 31/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 9
1 7,0 6 5,5
2 9,5 7 8,3,4
3 9,3 8 0,3,9
4 - 9 0,1

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 24/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,9,4 5 7
1 - 6 2,9
2 0 7 3,9,9
3 6 8 6,2
4 3 9 2,8,9,7

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 17/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4
1 7,6,7 6 -
2 3 7 2,2,7,3
3 4 8 9,8,1
4 8,1 9 3,3

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 10/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 5,2,6
1 2,1,1 6 3
2 7,2,4 7 9
3 1,7,8,6 8 -
4 4 9 1