Loto XS Tây Ninh - Kết quả Loto Tây Ninh Hôm nay

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 24/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,0,8 5 8,8
1 3,2 6 -
2 5,5,0 7 3,5
3 - 8 6,7
4 0,7 9 1,3

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 17/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,4,0,8,8 5 5
1 8,6 6 0
2 9,1 7 0,9
3 0,2,3 8 3
4 - 9 0

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 10/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 7,4
1 4 6 7,0
2 9,8 7 7
3 0,8 8 3
4 8,1,9,6 9 3,5

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 03/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 4
1 3,0,0,7,3,4 6 5,1
2 2 7 9,4
3 8 8 9,2
4 2 9 4

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 27/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,4,0,7 5 9
1 7 6 1,9
2 3,6 7 5,9
3 1,7 8 7
4 1,3 9 9

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 20/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 2,1
1 9,7 6 0,8,1,1
2 0 7 1
3 8,3,2 8 -
4 0,3,1 9 8

Loto XS Tây Ninh Thứ 5, ngày 13/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 -
1 5,0 6 6
2 6 7 4,7,6
3 8,1,4,4 8 6,0,3
4 5 9 5,6