Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto XS TPHCM - Kết quả Loto TPHCM Hôm nay

Loto XS TPHCM Thứ 2, ngày 30/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,7,9,8 5 8,4,7,5
1 2,3 6 -
2 5 7 7
3 4 8 7,1
4 8 9 3,4

Loto XS TPHCM Thứ 7, ngày 28/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5,3,4,3,3,8
1 8 6 1,2
2 7,5 7 7,2
3 5 8 8,4,6
4 - 9 9

Loto XS TPHCM Thứ 2, ngày 23/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,4 5 0,4
1 6 6 -
2 1 7 6,9,4
3 4,9,1 8 3
4 1,2,1 9 1,3

Loto XS TPHCM Thứ 7, ngày 21/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,5 5 -
1 6,2,2,6,9 6 2,4,7
2 - 7 -
3 8,1,8 8 -
4 9,1 9 7,9,1

Loto XS TPHCM Thứ 2, ngày 16/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 -
1 6,5,7,5,1 6 0,4
2 6 7 2,3
3 2,0 8 -
4 2 9 7,4,7,4

Loto XS TPHCM Thứ 7, ngày 14/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 9,3
1 6,2,7,9 6 7,5,2,9
2 5 7 -
3 3,1,2,9 8 2
4 2 9 -

Loto XS TPHCM Thứ 2, ngày 09/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1
1 1,4,5 6 7,2
2 - 7 0,7,3
3 8,6,0 8 8,9
4 3,7,3 9 4