Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto XS Trà Vinh - Kết quả Loto Trà Vinh Hôm nay

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 27/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,5,3,9 5 -
1 1,9 6 1
2 6,4,4 7 7,6
3 8,3,5 8 -
4 2 9 5,9

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 20/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4,6,2,5,8
1 - 6 0
2 7 7 6,6,6,1
3 6 8 2,4,3,5
4 4,8 9 -

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 13/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,9,3 5 0,8
1 9 6 1
2 - 7 9,7,7
3 2,0 8 8,5
4 8,8 9 1,6

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 06/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,7,2 5 7,5,5
1 - 6 8
2 6 7 5
3 1,1 8 3,4,4
4 9,7 9 6,7

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 28/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,6 5 4,9,0
1 8,0 6 2
2 8 7 4
3 8,8 8 1,6
4 - 9 8,9,5,0

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 21/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 7,4,6 6 4
2 4,6,7 7 4,3
3 7,1,0 8 8
4 3,6,2 9 8,9

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 14/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,7 5 1
1 2,5,3 6 3,4
2 5,5 7 2
3 - 8 2
4 3,7,1,6 9 4,9