Loto XS Trà Vinh - Kết quả Loto Trà Vinh Hôm nay

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 03/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7,6,9,7
1 2 6 6,3
2 7,5,7,4 7 6,4
3 - 8 8,8
4 6,4 9 8

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 26/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,6 5 -
1 2 6 9,4,0
2 3 7 6
3 0,4 8 4
4 7,6,5,5,3 9 9,0

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 19/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 3
1 9,5 6 6
2 - 7 8,9
3 1,2 8 0,2,6,1
4 3,9,4 9 4,7

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 12/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,9,0 5 9
1 0,8,7 6 5
2 9 7 7,5
3 5 8 0
4 4,8,5 9 6,6

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 05/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 2
1 8,1 6 5
2 2,3 7 1,9
3 3,5,4 8 5
4 3,9 9 2,3,4

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 29/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 3
1 2,7,2,6,6 6 7,5
2 3,0 7 8
3 4,3 8 6
4 0,0 9 7,8

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 22/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 8
1 6,0,7,4 6 -
2 5 7 9,5
3 0,2 8 4,9
4 3,2 9 3,9,9