Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Trà Vinh - Kết quả Lô tô TV Hôm Nay

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 15/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 5
1 4 6 1,3,8,3
2 1,8,1 7 -
3 7,6 8 6,9,8
4 6,0 9 6

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 08/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 4,2
1 1,1,6 6 8,3,4,3,6
2 1,3 7 -
3 3,9 8 5
4 3 9 0

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 01/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,0,8,7,4 5 -
1 2,2 6 2,6
2 6,8,1 7 9
3 2 8 -
4 5,4 9 8,3

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 25/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,1 5 4,2,6,8,7
1 - 6 4,6
2 9,8,2,5,8 7 -
3 - 8 2,4
4 - 9 5,3

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 18/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,5 5 8,0
1 - 6 4,8
2 5,8,6 7 0,5
3 - 8 0,6,9,3
4 2,6 9 0

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 11/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,3,3 5 4,5
1 3,9 6 6,2,4
2 - 7 7
3 5 8 4
4 8,8,9 9 7,0

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 04/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 7
1 3 6 9,4,1,7,1
2 1,6,4 7 1
3 1 8 8
4 1,8,5,2 9 -