Loto XS Trà Vinh - Kết quả Loto Trà Vinh Hôm nay

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 25/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 9,8,5,3
1 4 6 7,8,7
2 1 7 -
3 9 8 1
4 8,0,2,9,2 9 3,0

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 18/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,8 5 4,8,7
1 6,1,9 6 3
2 3,6 7 4,1,0
3 - 8 0,6
4 6 9 4

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 11/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,3 5 8,9
1 1 6 4
2 4 7 7,0
3 3,3 8 8,6,6
4 - 9 4,4,6,4

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 04/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,3,9,5 5 9
1 4 6 7
2 8 7 6,6,4,6
3 1 8 7,8,4
4 6,7 9 -

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 28/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2
1 2,7 6 2,6,5,8,9
2 3,3,3,6 7 4,2
3 5 8 1,5
4 - 9 -

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 21/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 3,9
1 2 6 -
2 8 7 4,1,1
3 - 8 3,1,7,3
4 8,1,3 9 5,5,8,0

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 14/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 2
1 0,9,2 6 -
2 3,4 7 5,3
3 7,7 8 7,7
4 8 9 6,0,6,7