XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Trà Vinh - Kết quả Lô tô TV Hôm Nay

XSTV » XSTV 22/10/2021 » Loto Trà Vinh Thứ 6, 22/10/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,2,8,2,0 5 9,9
1 9 6 4,7
2 5,4 7 5
3 9 8 3
4 6,3,8 9 -

XSTV » XSTV 02/07/2021 » Loto Trà Vinh Thứ 6, 02/07/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,1,9 5 6,4
1 7,2 6 4,6,7
2 3,8,6 7 -
3 - 8 7,0,2
4 1 9 6

XSTV » XSTV 25/06/2021 » Loto Trà Vinh Thứ 6, 25/06/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 3,0
1 2 6 6,5,0
2 9 7 1
3 9,2,0 8 0,5
4 8,3,2 9 6

XSTV » XSTV 18/06/2021 » Loto Trà Vinh Thứ 6, 18/06/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,4,7,5 5 7
1 4,5,4 6 -
2 7 7 6
3 9,0 8 2,2,3,4
4 2 9 7

XSTV » XSTV 11/06/2021 » Loto Trà Vinh Thứ 6, 11/06/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,9,4,4 5 7
1 5 6 7,8
2 4 7 6,7,7
3 2 8 1,9
4 - 9 6,4,6

XSTV » XSTV 04/06/2021 » Loto Trà Vinh Thứ 6, 04/06/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2,2
1 0,9,6,5 6 8,9
2 3,6 7 2,7
3 2,5 8 -
4 8 9 3,4,4

XSTV » XSTV 28/05/2021 » Loto Trà Vinh Thứ 6, 28/05/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 3
1 8,7,4 6 -
2 8 7 1,5
3 - 8 8,0
4 5,3,6,2,8 9 6,3,7