Loto XS Trà Vinh - Kết quả Loto Trà Vinh Hôm nay

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 15/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,0
1 2,3 6 4,6
2 9,1,7 7 2,2,3,8,4
3 9 8 9,0
4 - 9 4

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 08/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,4 5 6,3,4
1 - 6 1
2 7 7 2
3 1,0 8 6
4 0,1,7 9 0,5,9,6

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 01/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,8,8,1 5 -
1 9,1 6 0,7,5
2 - 7 8,4
3 9,1,5 8 -
4 0 9 1,6,7

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 25/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5,8
1 6 6 9
2 1,4 7 0,2,4
3 9 8 3,2,4
4 9,4,8 9 7,0

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 18/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,8,0,0 5 5,3,0
1 0 6 0
2 - 7 6,9,7
3 3 8 9,5
4 5,7 9 9

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 11/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 2,2,4
1 - 6 3,8
2 0,0 7 9,2,5
3 2,0,0 8 3
4 2,0 9 3

Loto XS Trà Vinh Thứ 6, ngày 04/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 2
1 6,8 6 3,7
2 7 7 3,2,2
3 1,9,2 8 6,5
4 1 9 3,8