Loto XS Vĩnh Long - Kết quả Loto Vĩnh Long Hôm nay

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 25/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,4,8,8 5 4
1 1,7,4 6 8
2 - 7 1
3 2,0 8 7,6
4 7 9 1,8,5

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 18/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,9 5 8,9
1 6,2,2 6 9,3
2 5 7 7,4
3 4 8 -
4 3,3,1 9 7,1

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 11/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 7,2
1 0,3 6 3,5
2 - 7 2
3 5,3,7,4 8 -
4 5,6,4,4 9 7,9

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 04/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 9
1 6,7 6 8,0,6
2 4,8 7 1,1,3
3 9,4 8 0
4 0,5,8 9 -

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 28/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,1 5 7,6,7,4
1 7 6 1
2 - 7 9,1,3,9,0
3 9,9 8 3,9
4 0 9 -

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 21/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,1 5 4
1 3,2 6 9,7
2 8 7 7,2,2
3 8 8 5
4 9,8,6 9 5,3

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 14/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 6
1 6,1 6 2,9
2 6,0,4,4,1 7 6
3 5 8 8,8
4 - 9 1,2,5