Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto XS Vĩnh Long - Kết quả Loto Vĩnh Long Hôm nay

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 27/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6
1 4,5 6 0
2 2 7 7
3 4,5,3,6,3 8 9
4 4,7,2 9 6,2,4

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 20/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,9 5 -
1 6,1,8 6 9
2 0,7,6,1 7 -
3 4 8 3,6,5,1
4 3 9 0,1

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 13/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,1,4 5 7,1
1 - 6 -
2 5 7 0,0,5
3 9,5,0 8 7,8
4 7 9 1,5,7

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 06/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 -
1 6,2,7,2 6 5,3,5
2 0,3,4 7 1
3 1 8 6,6,8
4 7 9 9

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 28/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,7 5 5,3
1 4 6 3,8,3
2 2 7 9,8,6
3 1 8 2,4
4 3,7,5 9 -

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 21/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,9,4 5 9
1 4,8 6 2
2 1 7 6,3,3
3 5,9,8 8 0,2
4 9 9 5

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 14/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,4 5 6,5,9,6
1 3,4 6 5,7
2 4 7 4
3 0 8 6,6
4 0,7,7 9 -