Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Vĩnh Long - Kết quả Lô tô VL Hôm Nay

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 15/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 -
1 1,1,3,7 6 9,7
2 4,1 7 1,9,8,8
3 9 8 8,8
4 7 9 4

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 08/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 8
1 1,7 6 8,1
2 6 7 0,9
3 - 8 8,6,9
4 - 9 9,2,0,4,1,8

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 01/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,6 5 -
1 5 6 9
2 9,1,4,4 7 5,2,0,7
3 5 8 8,6
4 3,3 9 1

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 25/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,3,2
1 7,9,0,0 6 -
2 1,4 7 0
3 9 8 2,2,7,3
4 4 9 3,0

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 18/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 6,0
1 1,1 6 4,9,0
2 1,3,6 7 -
3 5,0 8 0
4 9,2,5,0 9 -

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 11/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 5,2,4
1 9,0,5 6 5,9,5
2 9,7 7 3
3 - 8 5
4 1,3,9 9 1

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 04/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 3
1 5,3 6 6,5
2 0,3 7 7
3 3,9 8 4
4 8,1,2 9 9,8,9