Loto XS Vĩnh Long - Kết quả Loto Vĩnh Long Hôm nay

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 10/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2
1 - 6 5,2,4,1,3
2 8 7 4,0,4,8
3 7 8 4,1
4 4 9 0,7

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 03/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 3
1 5,8,9,2 6 8,5,8,4
2 9 7 5,8,7
3 7,8 8 9
4 2 9 -

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 26/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,0,2 5 7
1 5,9,8 6 8,8,7
2 6 7 2
3 7 8 5
4 4,7 9 2,1

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 19/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,0,5 5 -
1 - 6 3
2 2,0,5,6,7,5 7 9,9,3
3 1,1 8 8,7
4 - 9 4

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 12/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6,1,2,7
1 8,9 6 9,2,2
2 4,7 7 1
3 1,7,4 8 -
4 5,9 9 7

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 05/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,0,2 5 2,8
1 6,1 6 1
2 9 7 7,6
3 3,5,1,8,8 8 8
4 7 9 -

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 29/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 9,1
1 7,5,0,2 6 6,4,5
2 - 7 9
3 5,0,8 8 6
4 9,8,6 9 -