Loto XS Vĩnh Long - Kết quả Loto Vĩnh Long Hôm nay

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 15/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4,0
1 - 6 1,6
2 0 7 5,8,5
3 0,1,0,8 8 8,0
4 0 9 5,4,5

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 08/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,3,2 5 5,0
1 6 6 3,2,7
2 - 7 4
3 5,8 8 4
4 2 9 6,3,8,1

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 01/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,3,3,3 5 2,8
1 5 6 8
2 4,8 7 1,0,1,2
3 9,1 8 0
4 - 9 7

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 25/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8
1 5,0 6 3,0,5,9
2 2 7 2,5,0
3 4,5,9 8 5,7
4 - 9 3,8

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 18/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,9 5 0,7
1 0,2 6 1,6,3
2 0,9 7 9
3 1 8 2
4 8,2 9 2,3

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 11/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,0,7 5 -
1 8 6 7
2 4,4,6 7 4,2
3 8 8 4,5
4 0,1 9 1,3,9

Loto XS Vĩnh Long Thứ 6, ngày 04/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 2,5
1 6,6 6 3,6
2 8 7 -
3 2,6 8 0,5,2
4 3,3,6 9 8,4