Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto XS Vũng Tàu - Kết quả Loto Vũng Tàu Hôm nay

Loto XS Vũng Tàu Thứ 3, ngày 31/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,7,7,8 5 -
1 8 6 3
2 - 7 1
3 1,5,6,2,6 8 1,4,3
4 0 9 3,9

Loto XS Vũng Tàu Thứ 3, ngày 24/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5
1 5,8,5 6 9,1
2 - 7 3,3,4,1
3 2 8 0,1,6
4 4 9 4,7,3

Loto XS Vũng Tàu Thứ 3, ngày 17/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1,5,9,5,9,6
1 2,0 6 1,3
2 8 7 2,0,3
3 2 8 -
4 - 9 9,7,5

Loto XS Vũng Tàu Thứ 3, ngày 10/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 7,1,5,2,6,4
1 7,6,2 6 7,2
2 1 7 4
3 8,7 8 1
4 9 9 -

Loto XS Vũng Tàu Thứ 3, ngày 03/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 1,1
1 4,7,5 6 1
2 7,6 7 4
3 4,0,9 8 0,1
4 6 9 3,7

Loto XS Vũng Tàu Thứ 3, ngày 25/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,6,0,6 5 3
1 1,8,0 6 1
2 9,2 7 1,0
3 1,0 8 -
4 - 9 0,8,0

Loto XS Vũng Tàu Thứ 3, ngày 18/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,5,4 5 7,4
1 8 6 -
2 4,7 7 1,4
3 7,8,6,6,2,8 8 7
4 - 9 3