Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Vũng Tàu - Kết quả Lô tô VT Hôm Nay

Loto XS Vũng Tàu Thứ 3, ngày 19/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 7,9,7
1 6 6 7,6,2
2 8 7 8,6
3 3 8 0,9,1,1
4 1 9 7

Loto XS Vũng Tàu Thứ 3, ngày 12/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,4 5 7,5,3
1 7 6 7,8
2 7 7 1,9
3 4,0,1,7 8 9,3,1
4 - 9 -

Loto XS Vũng Tàu Thứ 3, ngày 05/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,4 5 5,2,1,9
1 1,5,3 6 5,0,3
2 9,1 7 0
3 8 8 3
4 - 9 3

Loto XS Vũng Tàu Thứ 3, ngày 29/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 2
1 7,3,9 6 5,4
2 5,7 7 9,3
3 6,1 8 0
4 7 9 3,8,3

Loto XS Vũng Tàu Thứ 3, ngày 22/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 3,1
1 1,3,7,6 6 2,9
2 6 7 5,9,3
3 8 8 -
4 6,7 9 7,3

Loto XS Vũng Tàu Thứ 3, ngày 15/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7,9
1 5,3,1,1 6 2,8,3,5
2 6 7 2
3 2 8 1
4 7 9 5,2,8

Loto XS Vũng Tàu Thứ 3, ngày 08/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 2,3,1
1 7,2,3 6 9
2 2,0 7 5
3 7,9 8 2,5
4 3 9 5,0