Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

Thống kê 01 -45

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 29/12/2019 đến ngày 29/01/2020
Lô tô Lần xuất hiện
01
4.17% (3) lần
02
2.78% (2) lần
03
1.39% (1) lần
04
4.17% (3) lần
05
2.78% (2) lần
06
0.00% (0) lần
07
1.39% (1) lần
08
4.17% (3) lần
09
1.39% (1) lần
10
5.56% (4) lần
11
1.39% (1) lần
12
2.78% (2) lần
13
0.00% (0) lần
14
0.00% (0) lần
15
2.78% (2) lần
16
2.78% (2) lần
17
2.78% (2) lần
18
1.39% (1) lần
19
2.78% (2) lần
20
0.00% (0) lần
21
2.78% (2) lần
22
0.00% (0) lần
23
1.39% (1) lần
24
2.78% (2) lần
25
4.17% (3) lần
26
5.56% (4) lần
27
0.00% (0) lần
28
1.39% (1) lần
29
0.00% (0) lần
30
0.00% (0) lần
31
1.39% (1) lần
32
1.39% (1) lần
33
1.39% (1) lần
34
1.39% (1) lần
35
4.17% (3) lần
36
1.39% (1) lần
37
4.17% (3) lần
38
2.78% (2) lần
39
2.78% (2) lần
40
1.39% (1) lần
41
1.39% (1) lần
42
2.78% (2) lần
43
2.78% (2) lần
44
5.56% (4) lần
45
2.78% (2) lần