XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Thống kê 01 -45

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 24/09/2021 đến ngày 24/10/2021
Lô tô Lần xuất hiện
01
0.00% (0) lần
02
0.00% (0) lần
03
2.78% (2) lần
04
2.78% (2) lần
05
4.17% (3) lần
06
4.17% (3) lần
07
0.00% (0) lần
08
0.00% (0) lần
09
4.17% (3) lần
10
0.00% (0) lần
11
2.78% (2) lần
12
2.78% (2) lần
13
4.17% (3) lần
14
0.00% (0) lần
15
4.17% (3) lần
16
1.39% (1) lần
17
2.78% (2) lần
18
1.39% (1) lần
19
0.00% (0) lần
20
4.17% (3) lần
21
1.39% (1) lần
22
1.39% (1) lần
23
1.39% (1) lần
24
0.00% (0) lần
25
1.39% (1) lần
26
1.39% (1) lần
27
5.56% (4) lần
28
4.17% (3) lần
29
2.78% (2) lần
30
1.39% (1) lần
31
0.00% (0) lần
32
1.39% (1) lần
33
2.78% (2) lần
34
2.78% (2) lần
35
1.39% (1) lần
36
4.17% (3) lần
37
1.39% (1) lần
38
0.00% (0) lần
39
2.78% (2) lần
40
4.17% (3) lần
41
4.17% (3) lần
42
5.56% (4) lần
43
2.78% (2) lần
44
0.00% (0) lần
45
4.17% (3) lần