xs

Thống kê 01 - 45

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 20/07/2018 đến ngày 20/08/2018
Số Lần xuất hiện
01    0.00% (0 lần)
02    1.28% (1 lần)
03    2.56% (2 lần)
04    0.00% (0 lần)
05    2.56% (2 lần)
06    1.28% (1 lần)
07    1.28% (1 lần)
08    3.85% (3 lần)
09    2.56% (2 lần)
10    2.56% (2 lần)
11    0.00% (0 lần)
12    1.28% (1 lần)
13    0.00% (0 lần)
14    0.00% (0 lần)
15    0.00% (0 lần)
16    3.85% (3 lần)
17    1.28% (1 lần)
18    5.13% (4 lần)
19    1.28% (1 lần)
20    0.00% (0 lần)
21    1.28% (1 lần)
22    2.56% (2 lần)
23    0.00% (0 lần)
24    5.13% (4 lần)
25    1.28% (1 lần)
26    1.28% (1 lần)
27    2.56% (2 lần)
28    5.13% (4 lần)
29    2.56% (2 lần)
30    1.28% (1 lần)
31    3.85% (3 lần)
32    2.56% (2 lần)
33    2.56% (2 lần)
34    1.28% (1 lần)
35    0.00% (0 lần)
36    1.28% (1 lần)
37    6.41% (5 lần)
38    5.13% (4 lần)
39    2.56% (2 lần)
40    2.56% (2 lần)
41    3.85% (3 lần)
42    2.56% (2 lần)
43    2.56% (2 lần)
44    2.56% (2 lần)
45    6.41% (5 lần)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x