XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Thống kê 01 -45

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 28/12/2022 đến ngày 28/01/2023
Lô tô Lần xuất hiện
01
1.85% (1) lần
02
1.85% (1) lần
03
5.56% (3) lần
04
0.00% (0) lần
05
1.85% (1) lần
06
0.00% (0) lần
07
3.70% (2) lần
08
1.85% (1) lần
09
1.85% (1) lần
10
1.85% (1) lần
11
3.70% (2) lần
12
0.00% (0) lần
13
1.85% (1) lần
14
1.85% (1) lần
15
1.85% (1) lần
16
3.70% (2) lần
17
0.00% (0) lần
18
1.85% (1) lần
19
0.00% (0) lần
20
3.70% (2) lần
21
3.70% (2) lần
22
1.85% (1) lần
23
0.00% (0) lần
24
1.85% (1) lần
25
1.85% (1) lần
26
5.56% (3) lần
27
0.00% (0) lần
28
0.00% (0) lần
29
3.70% (2) lần
30
1.85% (1) lần
31
1.85% (1) lần
32
3.70% (2) lần
33
1.85% (1) lần
34
1.85% (1) lần
35
3.70% (2) lần
36
0.00% (0) lần
37
1.85% (1) lần
38
1.85% (1) lần
39
5.56% (3) lần
40
3.70% (2) lần
41
1.85% (1) lần
42
5.56% (3) lần
43
5.56% (3) lần
44
0.00% (0) lần
45
1.85% (1) lần