xổ số 666
xs

Thống kê 01 - 45

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 12/11/2018 đến ngày 12/12/2018
Số Lần xuất hiện
01    1.39% (1 lần)
02    1.39% (1 lần)
03    1.39% (1 lần)
04    2.78% (2 lần)
05    1.39% (1 lần)
06    4.17% (3 lần)
07    4.17% (3 lần)
08    4.17% (3 lần)
09    1.39% (1 lần)
10    1.39% (1 lần)
11    2.78% (2 lần)
12    5.56% (4 lần)
13    1.39% (1 lần)
14    1.39% (1 lần)
15    0.00% (0 lần)
16    1.39% (1 lần)
17    0.00% (0 lần)
18    4.17% (3 lần)
19    1.39% (1 lần)
20    1.39% (1 lần)
21    4.17% (3 lần)
22    1.39% (1 lần)
23    2.78% (2 lần)
24    4.17% (3 lần)
25    5.56% (4 lần)
26    2.78% (2 lần)
27    1.39% (1 lần)
28    5.56% (4 lần)
29    2.78% (2 lần)
30    2.78% (2 lần)
31    1.39% (1 lần)
32    0.00% (0 lần)
33    1.39% (1 lần)
34    1.39% (1 lần)
35    1.39% (1 lần)
36    0.00% (0 lần)
37    2.78% (2 lần)
38    0.00% (0 lần)
39    2.78% (2 lần)
40    4.17% (3 lần)
41    2.78% (2 lần)
42    1.39% (1 lần)
43    0.00% (0 lần)
44    1.39% (1 lần)
45    2.78% (2 lần)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x