XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Thống kê 01 -45

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 29/04/2022 đến ngày 29/05/2022
Lô tô Lần xuất hiện
01
4.17% (3) lần
02
1.39% (1) lần
03
2.78% (2) lần
04
2.78% (2) lần
05
1.39% (1) lần
06
1.39% (1) lần
07
4.17% (3) lần
08
2.78% (2) lần
09
0.00% (0) lần
10
1.39% (1) lần
11
0.00% (0) lần
12
2.78% (2) lần
13
0.00% (0) lần
14
0.00% (0) lần
15
1.39% (1) lần
16
2.78% (2) lần
17
2.78% (2) lần
18
2.78% (2) lần
19
1.39% (1) lần
20
2.78% (2) lần
21
4.17% (3) lần
22
0.00% (0) lần
23
4.17% (3) lần
24
1.39% (1) lần
25
1.39% (1) lần
26
2.78% (2) lần
27
2.78% (2) lần
28
1.39% (1) lần
29
1.39% (1) lần
30
0.00% (0) lần
31
1.39% (1) lần
32
0.00% (0) lần
33
2.78% (2) lần
34
5.56% (4) lần
35
4.17% (3) lần
36
0.00% (0) lần
37
5.56% (4) lần
38
1.39% (1) lần
39
2.78% (2) lần
40
2.78% (2) lần
41
4.17% (3) lần
42
2.78% (2) lần
43
1.39% (1) lần
44
4.17% (3) lần
45
2.78% (2) lần