XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Thống kê 01 -45

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 04/09/2022 đến ngày 04/10/2022
Lô tô Lần xuất hiện
01
1.39% (1) lần
02
1.39% (1) lần
03
5.56% (4) lần
04
5.56% (4) lần
05
5.56% (4) lần
06
1.39% (1) lần
07
1.39% (1) lần
08
2.78% (2) lần
09
1.39% (1) lần
10
4.17% (3) lần
11
1.39% (1) lần
12
2.78% (2) lần
13
1.39% (1) lần
14
2.78% (2) lần
15
2.78% (2) lần
16
0.00% (0) lần
17
2.78% (2) lần
18
0.00% (0) lần
19
1.39% (1) lần
20
5.56% (4) lần
21
1.39% (1) lần
22
0.00% (0) lần
23
0.00% (0) lần
24
2.78% (2) lần
25
2.78% (2) lần
26
1.39% (1) lần
27
1.39% (1) lần
28
4.17% (3) lần
29
1.39% (1) lần
30
4.17% (3) lần
31
4.17% (3) lần
32
1.39% (1) lần
33
1.39% (1) lần
34
1.39% (1) lần
35
4.17% (3) lần
36
0.00% (0) lần
37
0.00% (0) lần
38
1.39% (1) lần
39
1.39% (1) lần
40
0.00% (0) lần
41
2.78% (2) lần
42
2.78% (2) lần
43
2.78% (2) lần
44
2.78% (2) lần
45
2.78% (2) lần