XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Thống kê 01 -45

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 23/05/2021 đến ngày 23/06/2021
Lô tô Lần xuất hiện
01
1.28% (1) lần
02
2.56% (2) lần
03
1.28% (1) lần
04
1.28% (1) lần
05
1.28% (1) lần
06
0.00% (0) lần
07
5.13% (4) lần
08
1.28% (1) lần
09
0.00% (0) lần
10
8.97% (7) lần
11
2.56% (2) lần
12
2.56% (2) lần
13
3.85% (3) lần
14
2.56% (2) lần
15
1.28% (1) lần
16
0.00% (0) lần
17
0.00% (0) lần
18
1.28% (1) lần
19
3.85% (3) lần
20
3.85% (3) lần
21
0.00% (0) lần
22
2.56% (2) lần
23
0.00% (0) lần
24
5.13% (4) lần
25
0.00% (0) lần
26
1.28% (1) lần
27
1.28% (1) lần
28
3.85% (3) lần
29
1.28% (1) lần
30
1.28% (1) lần
31
3.85% (3) lần
32
2.56% (2) lần
33
2.56% (2) lần
34
0.00% (0) lần
35
1.28% (1) lần
36
5.13% (4) lần
37
0.00% (0) lần
38
1.28% (1) lần
39
1.28% (1) lần
40
3.85% (3) lần
41
2.56% (2) lần
42
5.13% (4) lần
43
1.28% (1) lần
44
2.56% (2) lần
45
5.13% (4) lần