xs

Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ của các bộ số trong 13 lần quay, từ ngày 17/05/2019 đến ngày 17/06/2019

Bộ số

Chẵn Lẻ
Bộ số 1 9/13 4/13
Bộ số 2 6/13 7/13
Bộ số 3 6/13 7/13
Bộ số 4 4/13 9/13
Bộ số 5 2/13 11/13
Bộ số 6 7/13 6/13

Ngày

Chẵn Lẻ
19/05/2019 3/6 3/6
22/05/2019 2/6 4/6
24/05/2019 2/6 4/6
26/05/2019 3/6 3/6
29/05/2019 3/6 3/6
31/05/2019 3/6 3/6
02/06/2019 2/6 4/6
05/06/2019 3/6 3/6
07/06/2019 1/6 5/6
09/06/2019 4/6 2/6
12/06/2019 2/6 4/6
14/06/2019 4/6 2/6
16/06/2019 2/6 4/6
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x