xs

Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ của các bộ số trong 13 lần quay, từ ngày 20/07/2018 đến ngày 20/08/2018

Bộ số

Chẵn Lẻ
Bộ số 1 6/13 7/13
Bộ số 2 10/13 3/13
Bộ số 3 9/13 4/13
Bộ số 4 6/13 7/13
Bộ số 5 3/13 10/13
Bộ số 6 7/13 6/13

Ngày

Chẵn Lẻ
22/07/2018 3/6 3/6
25/07/2018 3/6 3/6
27/07/2018 4/6 2/6
29/07/2018 2/6 4/6
01/08/2018 3/6 3/6
03/08/2018 4/6 2/6
05/08/2018 2/6 4/6
08/08/2018 2/6 4/6
10/08/2018 3/6 3/6
12/08/2018 3/6 3/6
15/08/2018 4/6 2/6
17/08/2018 4/6 2/6
19/08/2018 4/6 2/6
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x