xs

Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ của các bộ số trong 13 lần quay, từ ngày 21/03/2018 đến ngày 21/04/2018

Bộ số

Chẵn Lẻ
Bộ số 1 7/13 6/13
Bộ số 2 7/13 6/13
Bộ số 3 8/13 5/13
Bộ số 4 8/13 5/13
Bộ số 5 8/13 5/13
Bộ số 6 8/13 5/13

Ngày

Chẵn Lẻ
23/03/2018 4/6 2/6
25/03/2018 5/6 1/6
28/03/2018 4/6 2/6
30/03/2018 3/6 3/6
01/04/2018 3/6 3/6
04/04/2018 4/6 2/6
06/04/2018 3/6 3/6
08/04/2018 4/6 2/6
11/04/2018 2/6 4/6
13/04/2018 3/6 3/6
15/04/2018 3/6 3/6
18/04/2018 4/6 2/6
20/04/2018 4/6 2/6
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x