xổ số 666
xs

Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ của các bộ số trong 13 lần quay, từ ngày 21/01/2019 đến ngày 21/02/2019

Bộ số

Chẵn Lẻ
Bộ số 1 2/13 11/13
Bộ số 2 8/13 5/13
Bộ số 3 7/13 6/13
Bộ số 4 6/13 7/13
Bộ số 5 2/13 11/13
Bộ số 6 5/13 8/13

Ngày

Chẵn Lẻ
23/01/2019 2/6 4/6
25/01/2019 4/6 2/6
27/01/2019 2/6 4/6
30/01/2019 2/6 4/6
01/02/2019 3/6 3/6
03/02/2019 2/6 4/6
06/02/2019 4/6 2/6
08/02/2019 2/6 4/6
10/02/2019 0/6 6/6
13/02/2019 1/6 5/6
15/02/2019 4/6 2/6
17/02/2019 2/6 4/6
20/02/2019 2/6 4/6
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x