xs

Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ của các bộ số trong 12 lần quay, từ ngày 23/09/2019 đến ngày 23/10/2019

Bộ số

Chẵn Lẻ
Bộ số 1 7/12 5/12
Bộ số 2 8/12 4/12
Bộ số 3 6/12 6/12
Bộ số 4 7/12 5/12
Bộ số 5 8/12 4/12
Bộ số 6 7/12 5/12

Ngày

Chẵn Lẻ
25/09/2019 4/6 2/6
27/09/2019 3/6 3/6
29/09/2019 3/6 3/6
02/10/2019 3/6 3/6
04/10/2019 4/6 2/6
06/10/2019 3/6 3/6
09/10/2019 4/6 2/6
11/10/2019 5/6 1/6
13/10/2019 4/6 2/6
16/10/2019 3/6 3/6
18/10/2019 4/6 2/6
20/10/2019 3/6 3/6
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x