xs

Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ của các bộ số trong 12 lần quay, từ ngày 22/01/2018 đến ngày 22/02/2018

Bộ số

Chẵn Lẻ
Bộ số 1 6/12 6/12
Bộ số 2 3/12 9/12
Bộ số 3 8/12 4/12
Bộ số 4 8/12 4/12
Bộ số 5 8/12 4/12
Bộ số 6 4/12 8/12

Ngày

Chẵn Lẻ
24/01/2018 3/6 3/6
26/01/2018 4/6 2/6
28/01/2018 3/6 3/6
31/01/2018 4/6 2/6
02/02/2018 4/6 2/6
04/02/2018 1/6 5/6
07/02/2018 4/6 2/6
09/02/2018 3/6 3/6
11/02/2018 1/6 5/6
14/02/2018 3/6 3/6
18/02/2018 4/6 2/6
21/02/2018 3/6 3/6
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x