xổ số 666
xs

Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ của các bộ số trong 14 lần quay, từ ngày 26/03/2019 đến ngày 26/04/2019

Bộ số

Chẵn Lẻ
Bộ số 1 7/14 7/14
Bộ số 2 5/14 9/14
Bộ số 3 8/14 6/14
Bộ số 4 9/14 5/14
Bộ số 5 8/14 6/14
Bộ số 6 7/14 7/14

Ngày

Chẵn Lẻ
27/03/2019 5/6 1/6
29/03/2019 3/6 3/6
31/03/2019 2/6 4/6
03/04/2019 3/6 3/6
05/04/2019 3/6 3/6
07/04/2019 6/6 0/6
10/04/2019 3/6 3/6
12/04/2019 3/6 3/6
14/04/2019 3/6 3/6
17/04/2019 2/6 4/6
19/04/2019 2/6 4/6
21/04/2019 2/6 4/6
24/04/2019 3/6 3/6
26/04/2019 4/6 2/6
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x