xs

Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ của các bộ số trong 14 lần quay, từ ngày 24/05/2018 đến ngày 24/06/2018

Bộ số

Chẵn Lẻ
Bộ số 1 10/14 4/14
Bộ số 2 7/14 7/14
Bộ số 3 7/14 7/14
Bộ số 4 10/14 4/14
Bộ số 5 7/14 7/14
Bộ số 6 8/14 6/14

Ngày

Chẵn Lẻ
25/05/2018 3/6 3/6
27/05/2018 2/6 4/6
30/05/2018 2/6 4/6
01/06/2018 4/6 2/6
03/06/2018 5/6 1/6
06/06/2018 5/6 1/6
08/06/2018 4/6 2/6
10/06/2018 3/6 3/6
13/06/2018 4/6 2/6
15/06/2018 3/6 3/6
17/06/2018 3/6 3/6
20/06/2018 5/6 1/6
22/06/2018 3/6 3/6
24/06/2018 3/6 3/6
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x