xs

Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ của các bộ số trong 13 lần quay, từ ngày 20/07/2019 đến ngày 20/08/2019

Bộ số

Chẵn Lẻ
Bộ số 1 5/13 8/13
Bộ số 2 10/13 3/13
Bộ số 3 7/13 6/13
Bộ số 4 7/13 6/13
Bộ số 5 5/13 8/13
Bộ số 6 4/13 9/13

Ngày

Chẵn Lẻ
21/07/2019 4/6 2/6
24/07/2019 3/6 3/6
26/07/2019 3/6 3/6
28/07/2019 4/6 2/6
31/07/2019 2/6 4/6
02/08/2019 4/6 2/6
04/08/2019 3/6 3/6
07/08/2019 1/6 5/6
09/08/2019 4/6 2/6
11/08/2019 1/6 5/6
14/08/2019 4/6 2/6
16/08/2019 2/6 4/6
18/08/2019 3/6 3/6
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x