Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ

Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ của các bộ số trong 9 lần quay, từ ngày 10/03/2020 đến ngày 10/04/2020
Bộ số Chẵn Lẻ
Bộ số 1 7/9 2/9
Bộ số 2 4/9 5/9
Bộ số 3 3/9 6/9
Bộ số 4 3/9 6/9
Bộ số 5 4/9 5/9
Bộ số 6 3/9 6/9
Ngày Chẵn Lẻ
11/03/2020 3/6 3/6
13/03/2020 3/6 3/6
15/03/2020 1/6 5/6
18/03/2020 3/6 3/6
20/03/2020 2/6 4/6
22/03/2020 4/6 2/6
25/03/2020 2/6 4/6
27/03/2020 3/6 3/6
29/03/2020 3/6 3/6