xổ số 666
xs

Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ của các bộ số trong 12 lần quay, từ ngày 12/11/2018 đến ngày 12/12/2018

Bộ số

Chẵn Lẻ
Bộ số 1 7/12 5/12
Bộ số 2 8/12 4/12
Bộ số 3 8/12 4/12
Bộ số 4 5/12 7/12
Bộ số 5 6/12 6/12
Bộ số 6 4/12 8/12

Ngày

Chẵn Lẻ
14/11/2018 6/6 0/6
16/11/2018 3/6 3/6
18/11/2018 4/6 2/6
21/11/2018 2/6 4/6
23/11/2018 4/6 2/6
25/11/2018 2/6 4/6
28/11/2018 3/6 3/6
30/11/2018 2/6 4/6
02/12/2018 3/6 3/6
05/12/2018 2/6 4/6
07/12/2018 2/6 4/6
09/12/2018 5/6 1/6
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x