xs

Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ của các bộ số trong 13 lần quay, từ ngày 18/09/2018 đến ngày 18/10/2018

Bộ số

Chẵn Lẻ
Bộ số 1 8/13 5/13
Bộ số 2 9/13 4/13
Bộ số 3 6/13 7/13
Bộ số 4 8/13 5/13
Bộ số 5 3/13 10/13
Bộ số 6 7/13 6/13

Ngày

Chẵn Lẻ
19/09/2018 5/6 1/6
21/09/2018 1/6 5/6
23/09/2018 3/6 3/6
26/09/2018 2/6 4/6
28/09/2018 3/6 3/6
30/09/2018 3/6 3/6
03/10/2018 2/6 4/6
05/10/2018 3/6 3/6
07/10/2018 4/6 2/6
10/10/2018 4/6 2/6
12/10/2018 5/6 1/6
14/10/2018 3/6 3/6
17/10/2018 3/6 3/6
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x