Thống kê về nhiều ít XS Mega 6/45

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 13/06/2020 đến ngày 13/07/2020 của Xổ số Mega 6/45

Lô tô Lần xuất hiện
17
6.41% (5) lần
22
5.13% (4) lần
33
5.13% (4) lần
04
3.85% (3) lần
07
3.85% (3) lần
15
3.85% (3) lần
18
3.85% (3) lần
31
3.85% (3) lần
32
3.85% (3) lần
41
3.85% (3) lần
45
3.85% (3) lần
05
2.56% (2) lần
09
2.56% (2) lần
10
2.56% (2) lần
13
2.56% (2) lần
14
2.56% (2) lần
19
2.56% (2) lần
21
2.56% (2) lần
24
2.56% (2) lần
27
2.56% (2) lần
35
2.56% (2) lần
36
2.56% (2) lần
38
2.56% (2) lần
39
2.56% (2) lần
40
2.56% (2) lần
44
2.56% (2) lần
02
1.28% (1) lần
08
1.28% (1) lần
12
1.28% (1) lần
16
1.28% (1) lần
20
1.28% (1) lần
23
1.28% (1) lần
26
1.28% (1) lần
28
1.28% (1) lần
30
1.28% (1) lần
34
1.28% (1) lần
37
1.28% (1) lần
01
0.00% (0) lần
03
0.00% (0) lần
06
0.00% (0) lần
11
0.00% (0) lần
25
0.00% (0) lần
29
0.00% (0) lần
42
0.00% (0) lần
43
0.00% (0) lần