Tường thuật trực tiếp Tại đây

Thống kê về nhiều ít XS Mega 6/45

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 02/11/2020 đến ngày 02/12/2020 của Xổ số Mega 6/45

Lô tô Lần xuất hiện
37
5.56% (4) lần
08
4.17% (3) lần
12
4.17% (3) lần
14
4.17% (3) lần
16
4.17% (3) lần
17
4.17% (3) lần
24
4.17% (3) lần
40
4.17% (3) lần
01
2.78% (2) lần
03
2.78% (2) lần
07
2.78% (2) lần
09
2.78% (2) lần
13
2.78% (2) lần
18
2.78% (2) lần
19
2.78% (2) lần
21
2.78% (2) lần
23
2.78% (2) lần
29
2.78% (2) lần
31
2.78% (2) lần
32
2.78% (2) lần
33
2.78% (2) lần
36
2.78% (2) lần
43
2.78% (2) lần
02
1.39% (1) lần
04
1.39% (1) lần
05
1.39% (1) lần
06
1.39% (1) lần
10
1.39% (1) lần
11
1.39% (1) lần
20
1.39% (1) lần
22
1.39% (1) lần
25
1.39% (1) lần
26
1.39% (1) lần
30
1.39% (1) lần
34
1.39% (1) lần
35
1.39% (1) lần
38
1.39% (1) lần
39
1.39% (1) lần
41
1.39% (1) lần
44
1.39% (1) lần
15
0.00% (0) lần
27
0.00% (0) lần
28
0.00% (0) lần
42
0.00% (0) lần
45
0.00% (0) lần