Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Thống kê về nhiều ít XS Mega 6/45

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 08/03/2020 đến ngày 08/04/2020 của Xổ số Mega 6/45

Lô tô Lần xuất hiện
37
7.41% (4) lần
45
7.41% (4) lần
10
5.56% (3) lần
29
5.56% (3) lần
35
5.56% (3) lần
44
5.56% (3) lần
06
3.70% (2) lần
07
3.70% (2) lần
08
3.70% (2) lần
19
3.70% (2) lần
23
3.70% (2) lần
31
3.70% (2) lần
36
3.70% (2) lần
38
3.70% (2) lần
39
3.70% (2) lần
01
1.85% (1) lần
02
1.85% (1) lần
04
1.85% (1) lần
11
1.85% (1) lần
12
1.85% (1) lần
13
1.85% (1) lần
16
1.85% (1) lần
17
1.85% (1) lần
20
1.85% (1) lần
21
1.85% (1) lần
22
1.85% (1) lần
24
1.85% (1) lần
26
1.85% (1) lần
28
1.85% (1) lần
30
1.85% (1) lần
33
1.85% (1) lần
03
0.00% (0) lần
05
0.00% (0) lần
09
0.00% (0) lần
14
0.00% (0) lần
15
0.00% (0) lần
18
0.00% (0) lần
25
0.00% (0) lần
27
0.00% (0) lần
32
0.00% (0) lần
34
0.00% (0) lần
40
0.00% (0) lần
41
0.00% (0) lần
42
0.00% (0) lần
43
0.00% (0) lần