xổ số 666
xs

Thống kê về nhiều ít

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 12/11/2018 đến ngày 12/12/2018
Số Lần xuất hiện
12    5.56% (4lượt)
25    5.56% (4lượt)
28    5.56% (4lượt)
06    4.17% (3lượt)
07    4.17% (3lượt)
08    4.17% (3lượt)
18    4.17% (3lượt)
21    4.17% (3lượt)
24    4.17% (3lượt)
40    4.17% (3lượt)
04    2.78% (2lượt)
11    2.78% (2lượt)
23    2.78% (2lượt)
26    2.78% (2lượt)
29    2.78% (2lượt)
30    2.78% (2lượt)
37    2.78% (2lượt)
39    2.78% (2lượt)
41    2.78% (2lượt)
45    2.78% (2lượt)
01    1.39% (1lượt)
02    1.39% (1lượt)
03    1.39% (1lượt)
05    1.39% (1lượt)
09    1.39% (1lượt)
10    1.39% (1lượt)
13    1.39% (1lượt)
14    1.39% (1lượt)
16    1.39% (1lượt)
19    1.39% (1lượt)
20    1.39% (1lượt)
22    1.39% (1lượt)
27    1.39% (1lượt)
31    1.39% (1lượt)
33    1.39% (1lượt)
34    1.39% (1lượt)
35    1.39% (1lượt)
42    1.39% (1lượt)
44    1.39% (1lượt)
15    0.00% (0lượt)
17    0.00% (0lượt)
32    0.00% (0lượt)
36    0.00% (0lượt)
38    0.00% (0lượt)
43    0.00% (0lượt)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x