Thống kê về nhiều ít XS Mega 6/45

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 24/08/2020 đến ngày 24/09/2020 của Xổ số Mega 6/45

Lô tô Lần xuất hiện
16
5.13% (4) lần
19
5.13% (4) lần
23
5.13% (4) lần
08
3.85% (3) lần
10
3.85% (3) lần
18
3.85% (3) lần
20
3.85% (3) lần
29
3.85% (3) lần
30
3.85% (3) lần
33
3.85% (3) lần
40
3.85% (3) lần
02
2.56% (2) lần
05
2.56% (2) lần
06
2.56% (2) lần
07
2.56% (2) lần
11
2.56% (2) lần
13
2.56% (2) lần
14
2.56% (2) lần
17
2.56% (2) lần
21
2.56% (2) lần
24
2.56% (2) lần
27
2.56% (2) lần
28
2.56% (2) lần
35
2.56% (2) lần
37
2.56% (2) lần
41
2.56% (2) lần
44
2.56% (2) lần
01
1.28% (1) lần
04
1.28% (1) lần
09
1.28% (1) lần
15
1.28% (1) lần
31
1.28% (1) lần
34
1.28% (1) lần
36
1.28% (1) lần
38
1.28% (1) lần
39
1.28% (1) lần
42
1.28% (1) lần
03
0.00% (0) lần
12
0.00% (0) lần
22
0.00% (0) lần
25
0.00% (0) lần
26
0.00% (0) lần
32
0.00% (0) lần
43
0.00% (0) lần
45
0.00% (0) lần