Thống kê về nhiều ít XS Mega 6/45

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 07/11/2019 đến ngày 07/12/2019 của Xổ số Mega 6/45

Lô tô Lần xuất hiện
19
8.33% (6) lần
14
5.56% (4) lần
16
5.56% (4) lần
30
5.56% (4) lần
24
4.17% (3) lần
31
4.17% (3) lần
32
4.17% (3) lần
35
4.17% (3) lần
44
4.17% (3) lần
02
2.78% (2) lần
03
2.78% (2) lần
04
2.78% (2) lần
10
2.78% (2) lần
13
2.78% (2) lần
17
2.78% (2) lần
20
2.78% (2) lần
21
2.78% (2) lần
27
2.78% (2) lần
33
2.78% (2) lần
40
2.78% (2) lần
43
2.78% (2) lần
01
1.39% (1) lần
05
1.39% (1) lần
06
1.39% (1) lần
07
1.39% (1) lần
09
1.39% (1) lần
15
1.39% (1) lần
22
1.39% (1) lần
26
1.39% (1) lần
28
1.39% (1) lần
34
1.39% (1) lần
36
1.39% (1) lần
38
1.39% (1) lần
39
1.39% (1) lần
41
1.39% (1) lần
45
1.39% (1) lần
08
0.00% (0) lần
11
0.00% (0) lần
12
0.00% (0) lần
18
0.00% (0) lần
23
0.00% (0) lần
25
0.00% (0) lần
29
0.00% (0) lần
37
0.00% (0) lần
42
0.00% (0) lần