xổ số 666
xs

Thống kê về nhiều ít

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 21/01/2019 đến ngày 21/02/2019
Số Lần xuất hiện
11    7.69% (6lượt)
01    5.13% (4lượt)
22    5.13% (4lượt)
29    5.13% (4lượt)
33    5.13% (4lượt)
09    3.85% (3lượt)
12    3.85% (3lượt)
13    3.85% (3lượt)
24    3.85% (3lượt)
25    3.85% (3lượt)
30    3.85% (3lượt)
37    3.85% (3lượt)
38    3.85% (3lượt)
02    2.56% (2lượt)
03    2.56% (2lượt)
04    2.56% (2lượt)
05    2.56% (2lượt)
06    2.56% (2lượt)
14    2.56% (2lượt)
27    2.56% (2lượt)
39    2.56% (2lượt)
41    2.56% (2lượt)
43    2.56% (2lượt)
10    1.28% (1lượt)
15    1.28% (1lượt)
17    1.28% (1lượt)
18    1.28% (1lượt)
23    1.28% (1lượt)
26    1.28% (1lượt)
31    1.28% (1lượt)
35    1.28% (1lượt)
36    1.28% (1lượt)
40    1.28% (1lượt)
44    1.28% (1lượt)
45    1.28% (1lượt)
07    0.00% (0lượt)
08    0.00% (0lượt)
16    0.00% (0lượt)
19    0.00% (0lượt)
20    0.00% (0lượt)
21    0.00% (0lượt)
28    0.00% (0lượt)
32    0.00% (0lượt)
34    0.00% (0lượt)
42    0.00% (0lượt)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x