Loto XS Bình Định - Kết quả Loto Bình Định Hôm nay

Loto XS Bình Định Thứ 5, ngày 14/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5,9,4
1 - 6 9,4,5
2 1,9 7 3,6,2,9,5
3 3,7 8 0
4 8 9 5

Loto XS Bình Định Thứ 5, ngày 07/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,9,4,2 5 4,9,5
1 - 6 5,9,6
2 7 7 -
3 9,1,6,1 8 1,1
4 - 9 9

Loto XS Bình Định Thứ 5, ngày 31/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,9 5 -
1 0 6 6,2
2 4,6 7 1,5
3 7,8,9 8 8,5
4 0,2,4 9 6

Loto XS Bình Định Thứ 5, ngày 24/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,3,4 5 7,0
1 3 6 1
2 5,0 7 3,6,4
3 - 8 5,8,5
4 4,7,5 9 -

Loto XS Bình Định Thứ 5, ngày 17/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,5 5 -
1 3,3 6 8,2,0,6
2 - 7 3
3 6,0,6 8 5,7,2,2
4 6,5 9 -

Loto XS Bình Định Thứ 5, ngày 10/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 7
1 - 6 0,3,7,1,0
2 8,2,0 7 6
3 - 8 0,3,2
4 4 9 3,5,1

Loto XS Bình Định Thứ 5, ngày 03/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,3,0,9,9 5 7
1 8,5 6 7
2 9 7 9,8
3 1 8 8
4 2,0,4 9 7