Loto XS Bình Định - Kết quả Loto Bình Định Hôm nay

Loto XS Bình Định Thứ 5, ngày 04/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,3 5 -
1 9,0,4 6 9,3,0
2 3 7 9
3 5,5 8 8,7
4 6 9 2,2,6

Loto XS Bình Định Thứ 5, ngày 28/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6,0
1 6,2 6 9
2 3,0,2 7 3,6,5
3 0 8 4,5
4 0,1 9 4,2

Loto XS Bình Định Thứ 5, ngày 21/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 6,6,9 6 2,1
2 8,5 7 1,6,0
3 4,4,9 8 9
4 0,6 9 8,7

Loto XS Bình Định Thứ 5, ngày 14/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 3,3
1 2,8,6 6 4,9,7
2 7,7,6 7 5,9,9
3 - 8 7
4 9 9 7

Loto XS Bình Định Thứ 5, ngày 07/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,4 5 6
1 5,6 6 0,0,9
2 7,6 7 1,8
3 4,6 8 2,5
4 5 9 7

Loto XS Bình Định Thứ 5, ngày 30/04/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5,5
1 8,7 6 4
2 8,5,6,3 7 1
3 4,5,2 8 7
4 7,7 9 5,9

Loto XS Bình Định Thứ 5, ngày 26/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,9 5 4,4
1 1 6 5,0,0
2 4,0 7 2
3 4 8 2,2
4 7,4 9 2,5