Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto XS Bình Phước - Kết quả Loto Bình Phước Hôm nay

Loto XS Bình Phước Thứ 7, ngày 28/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,6 5 3,9,9,8
1 8,1 6 1
2 4,9,0 7 3,2
3 7,7 8 8
4 - 9 7

Loto XS Bình Phước Thứ 7, ngày 21/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,7 5 -
1 0 6 7,0,6,5
2 8,9,2,2 7 4,6
3 7 8 6,5
4 8 9 3

Loto XS Bình Phước Thứ 7, ngày 14/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7,5
1 1,4 6 7,8
2 7,5 7 4,0
3 5,6 8 7,6,3
4 9,6,0 9 -

Loto XS Bình Phước Thứ 7, ngày 07/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,1,5 5 6
1 0 6 5,7
2 3 7 -
3 7,2 8 6,9,3,3
4 6,5,1 9 0

Loto XS Bình Phước Thứ 7, ngày 29/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 5
1 8,5 6 9,5
2 9,2,8,4 7 9
3 2 8 2,9
4 5,8,4,5 9 -

Loto XS Bình Phước Thứ 7, ngày 22/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,8,8,1,3 5 5,2,7,4,9
1 5,3,0 6 4
2 - 7 5,1
3 4 8 0
4 - 9 -

Loto XS Bình Phước Thứ 7, ngày 15/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,4 5 1
1 5 6 1,0
2 2,2,7 7 8
3 0,7,6 8 4
4 4,5,3,9 9 -