Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto XS Phú Yên - Kết quả Loto Phú Yên Hôm nay

Loto XS Phú Yên Thứ 2, ngày 30/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5,6
1 5,5,9 6 2,1,3,6
2 2 7 2,8
3 3 8 1,8
4 4,6 9 9

Loto XS Phú Yên Thứ 2, ngày 23/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 8,8,6
1 9 6 3,3,7
2 8,5,1,1 7 7,4
3 5 8 -
4 8,2 9 4

Loto XS Phú Yên Thứ 2, ngày 16/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,6,3 5 3,3
1 8 6 6,5
2 - 7 -
3 4,7 8 3,3,7,8
4 9,1 9 8,4

Loto XS Phú Yên Thứ 2, ngày 09/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 -
1 9 6 0
2 0,2,6,0,8 7 5,7,6,6
3 9,9 8 -
4 6,4 9 9,5

Loto XS Phú Yên Thứ 2, ngày 02/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 6,6
1 4,0,5 6 -
2 4,3 7 7
3 - 8 0,1,6,1,4,4,3
4 4 9 6

Loto XS Phú Yên Thứ 2, ngày 26/10/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,8,4,2 5 5
1 - 6 9
2 4,6 7 8,7,6
3 9,4 8 -
4 7,1 9 5,1,7

Loto XS Phú Yên Thứ 2, ngày 19/10/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4,5
1 0 6 8,6,2
2 5 7 7,6
3 3,4,9 8 9,5,3,2
4 1 9 4