Loto XS Phú Yên - Kết quả Loto Phú Yên Hôm nay

Loto XS Phú Yên Thứ 2, ngày 06/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,9,1,1 5 8
1 6,8 6 0
2 1,3 7 9,5,2,1
3 5 8 2,4,2
4 - 9 -

Loto XS Phú Yên Thứ 2, ngày 29/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 1,1,9,7
1 8,5 6 6,8
2 2,9,1,0,4 7 6
3 9,1 8 -
4 - 9 0

Loto XS Phú Yên Thứ 2, ngày 22/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0,7
1 6 6 -
2 1,8,7,3,8 7 8
3 5,1 8 6,0
4 7,4,2 9 8

Loto XS Phú Yên Thứ 2, ngày 15/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,0 5 7,1,5,8
1 4 6 4,9
2 0 7 1,3
3 3 8 8
4 0,7,6,6 9 -

Loto XS Phú Yên Thứ 2, ngày 08/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 8
1 - 6 3,4,6
2 7,1 7 5,7
3 7,4,4,2,6 8 -
4 7,8,1 9 3

Loto XS Phú Yên Thứ 2, ngày 01/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,9 5 7,3,2,3
1 - 6 0,3,9
2 1,1,2 7 8,6,5
3 - 8 -
4 8 9 8,2

Loto XS Phú Yên Thứ 2, ngày 25/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,8 5 -
1 5,3 6 5
2 9 7 4
3 3,8 8 7,3
4 6,6,8,1 9 5,7,0