XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

CAU BTH - Cầu Bình Thuận - Thống kê Cầu XSBTH

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu BTH cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 08-07-2021

G.8 32
G.7 801
G.6 5652 3251 2017
G.5 5832
G.4 07364 98474 57121 71316 74075 04656 13744
G.3 96511 75602
G.2 36141
G.1 48436
DB6 862319
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,2 5 2,1,6
1 7,6,1,9 6 4
2 1 7 4,5
3 2,2,6 8 -
4 4,1 9 -

2 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 01-07-2021

G.8 16
G.7 585
G.6 8670 2569 3634
G.5 8454
G.4 45033 98538 24234 33707 05792 99809 15528
G.3 64032 77500
G.2 60426
G.1 03459
DB6 678403
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,9,0,3 5 4,9
1 6 6 9
2 8,6 7 0
3 4,3,8,4,2 8 5
4 - 9 2

3 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 24-06-2021

G.8 94
G.7 724
G.6 3627 6863 6276
G.5 5443
G.4 19514 37345 78147 11910 87182 27466 79281
G.3 35292 50589
G.2 93542
G.1 69019
DB6 282497
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 4,0,9 6 3,6
2 4,7 7 6
3 - 8 2,1,9
4 3,5,7,2 9 4,2,7

4 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 17-06-2021

G.8 67
G.7 279
G.6 8776 0823 5584
G.5 4497
G.4 58023 19346 15568 55320 35921 36349 88882
G.3 46962 58435
G.2 27366
G.1 66275
DB6 995407
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 -
1 - 6 7,8,2,6
2 3,3,0,1 7 9,6,5
3 5 8 4,2
4 6,9 9 7

5 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 10-06-2021

G.8 50
G.7 854
G.6 2202 1083 8679
G.5 8450
G.4 92684 85698 55479 29707 99032 86099 73472
G.3 74808 23644
G.2 68200
G.1 62713
DB6 435569
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,7,8,0 5 0,4,0
1 3 6 9
2 - 7 9,9,2
3 2 8 3,4
4 4 9 8,9

6 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 03-06-2021

G.8 55
G.7 131
G.6 3660 0067 7592
G.5 5975
G.4 13003 80187 78063 02089 78366 79642 18100
G.3 12941 49512
G.2 32373
G.1 96532
DB6 842196
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,0 5 5
1 2 6 0,7,3,6
2 - 7 5,3
3 1,2 8 7,9
4 2,1 9 2,6

7 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 27-05-2021

G.8 73
G.7 345
G.6 8497 2164 5656
G.5 6003
G.4 00081 64367 92675 24373 22196 52239 73618
G.3 94656 20804
G.2 32974
G.1 31604
DB6 038239
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,4,4 5 6,6
1 8 6 4,7
2 - 7 3,5,3,4
3 9,9 8 1
4 5 9 7,6

8 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 20-05-2021

G.8 66
G.7 991
G.6 3010 5756 6036
G.5 5493
G.4 21993 17447 80683 39910 79026 85552 80718
G.3 29078 37332
G.2 75090
G.1 53873
DB6 702581
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6,2
1 0,0,8 6 6
2 6 7 8,3
3 6,2 8 3,1
4 7 9 1,3,3,0

9 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 13-05-2021

G.8 01
G.7 381
G.6 7823 9942 8629
G.5 1052
G.4 29492 51043 81453 04879 47035 42799 94841
G.3 40322 69378
G.2 29313
G.1 56900
DB6 955086
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,0 5 2,3
1 3 6 -
2 3,9,2 7 9,8
3 5 8 1,6
4 2,3,1 9 2,9

10 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 06-05-2021

G.8 13
G.7 294
G.6 4547 7431 4792
G.5 9587
G.4 42258 16234 75651 71542 55959 43029 18729
G.3 83635 86141
G.2 08687
G.1 31092
DB6 334231
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8,1,9
1 3 6 -
2 9,9 7 -
3 1,4,5,1 8 7,7
4 7,2,1 9 4,2,2

11 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 29-04-2021

G.8 31
G.7 787
G.6 5095 4345 0226
G.5 0607
G.4 29646 85452 45819 43061 15375 60137 27951
G.3 71371 52299
G.2 01299
G.1 95468
DB6 803115
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 2,1
1 9,5 6 1,8
2 6 7 5,1
3 1,7 8 7
4 5,6 9 5,9,9

12 - Cầu Bình Thuận, SXBTH Thứ 5, XSBTH 22-04-2021

G.8 87
G.7 333
G.6 0425 7508 7879
G.5 0490
G.4 13073 80423 71339 68573 52352 78276 49313
G.3 43482 32973
G.2 88672
G.1 46241
DB6 198035
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 2
1 3 6 -
2 5,3 7 9,3,3,6,3,2
3 3,9,5 8 7,2
4 1 9 0

13 - Cầu Bình Thuận, SXBTH Thứ 5, XSBTH 15-04-2021

G.8 74
G.7 877
G.6 6644 4256 9185
G.5 8015
G.4 45189 18950 34133 07219 41932 84628 90365
G.3 20003 80804
G.2 48645
G.1 19088
DB6 752890
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,4 5 6,0
1 5,9 6 5
2 8 7 4,7
3 3,2 8 5,9,8
4 4,5 9 0

14 - Cầu Bình Thuận, SXBTH Thứ 5, XSBTH 08-04-2021

G.8 94
G.7 195
G.6 2115 5279 1791
G.5 5951
G.4 27507 18216 60014 62774 82875 94843 33077
G.3 17152 96573
G.2 38990
G.1 22822
DB6 777705
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,5 5 1,2
1 5,6,4 6 -
2 2 7 9,4,5,7,3
3 - 8 -
4 3 9 4,5,1,0