XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK vị trí Thống kê Phân tích Tin xổ số Quay thử Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

TK vị trí BTH - Vị trí Bình Thuận - Thống kê vị trí XSBTH

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất BTH cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ vị trí duy nhất Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Vị trí duy nhất Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 18-04-2024

G.8 27
G.7 683
G.6 7973 6201 8631
G.5 8082
G.4 70100 12924 66356 27272 62110 72662 41592
G.3 25509 30716
G.2 86043
G.1 29299
DB6 134358
Advertisements
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,0,9 5 6,8
1 0,6 6 2
2 7,4 7 3,2
3 1 8 3,2
4 3 9 2,9

2 - Vị trí duy nhất Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 11-04-2024

G.8 00
G.7 669
G.6 0206 6114 5822
G.5 8682
G.4 60520 43851 79420 44585 84774 75146 43425
G.3 50400 55097
G.2 85576
G.1 81313
DB6 553973
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,6,0 5 1
1 4,3 6 9
2 2,0,0,5 7 4,6,3
3 - 8 2,5
4 6 9 7

3 - Vị trí duy nhất Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 04-04-2024

G.8 21
G.7 191
G.6 5062 5184 0776
G.5 4461
G.4 70074 04820 45288 97208 31795 50303 25312
G.3 78080 97303
G.2 42203
G.1 03028
DB6 483319
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,3,3,3 5 -
1 2,9 6 2,1
2 1,0,8 7 6,4
3 - 8 4,8,0
4 - 9 1,5

4 - Vị trí duy nhất Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 28-03-2024

G.8 13
G.7 508
G.6 2193 7393 0332
G.5 3410
G.4 64229 13687 32079 00117 84172 67414 24438
G.3 28703 18208
G.2 15514
G.1 65872
DB6 252065
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,3,8 5 -
1 3,0,7,4,4 6 5
2 9 7 9,2,2
3 2,8 8 7
4 - 9 3,3

5 - Vị trí duy nhất Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 21-03-2024

G.8 11
G.7 134
G.6 5475 4706 5131
G.5 3953
G.4 53202 95267 47400 93265 69471 63907 17801
G.3 26160 84704
G.2 58566
G.1 05148
DB6 208737
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,2,0,7,1,4 5 3
1 1 6 7,5,0,6
2 - 7 5,1
3 4,1,7 8 -
4 8 9 -

6 - Vị trí duy nhất Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 14-03-2024

G.8 54
G.7 123
G.6 6185 4506 3020
G.5 5378
G.4 97757 06529 30891 07412 80442 92123 38036
G.3 51959 49806
G.2 84095
G.1 91714
DB6 378409
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,6,9 5 4,7,9
1 2,4 6 -
2 3,0,9,3 7 8
3 6 8 5
4 2 9 1,5

7 - Vị trí duy nhất Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 07-03-2024

G.8 11
G.7 572
G.6 1259 4415 6129
G.5 9392
G.4 89830 08606 61843 63048 72454 89229 86723
G.3 43318 59090
G.2 04734
G.1 54436
DB6 833642
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 9,4
1 1,5,8 6 -
2 9,9,3 7 2
3 0,4,6 8 -
4 3,8,2 9 2,0

8 - Vị trí duy nhất Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 29-02-2024

G.8 71
G.7 431
G.6 0917 6308 5861
G.5 6886
G.4 07968 40224 50235 70842 94719 87442 42477
G.3 00483 45028
G.2 07700
G.1 48218
DB6 171510
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,0 5 -
1 7,9,8,0 6 1,8
2 4,8 7 1,7
3 1,5 8 6,3
4 2,2 9 -

9 - Vị trí duy nhất Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 22-02-2024

G.8 73
G.7 267
G.6 1280 7236 1292
G.5 8003
G.4 90750 51158 35890 81861 81532 99425 17342
G.3 41563 10409
G.2 40327
G.1 53477
DB6 764175
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,9 5 0,8
1 - 6 7,1,3
2 5,7 7 3,7,5
3 6,2 8 0
4 2 9 2,0

10 - Vị trí duy nhất Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 15-02-2024

G.8 34
G.7 478
G.6 1576 7479 2161
G.5 3721
G.4 41882 01193 32686 89778 07353 91587 78193
G.3 79900 22396
G.2 59364
G.1 18051
DB6 831043
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 3,1
1 - 6 1,4
2 1 7 8,6,9,8
3 4 8 2,6,7
4 3 9 3,3,6

11 - Vị trí duy nhất Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 08-02-2024

G.8 08
G.7 738
G.6 9138 3781 2073
G.5 6273
G.4 54606 34070 61606 44151 77942 23503 26216
G.3 23047 56472
G.2 98608
G.1 28150
DB6 110946
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,6,6,3,8 5 1,0
1 6 6 -
2 - 7 3,3,0,2
3 8,8 8 1
4 2,7,6 9 -

12 - Vị trí duy nhất Bình Thuận, SXBTH Thứ 5, XSBTH 01-02-2024

G.8 48
G.7 371
G.6 9058 5448 0772
G.5 3652
G.4 92056 43180 13839 37739 22470 15171 99405
G.3 21379 47390
G.2 18490
G.1 60233
DB6 398050
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 8,2,6,0
1 - 6 -
2 - 7 1,2,0,1,9
3 9,9,3 8 0
4 8,8 9 0,0

13 - Vị trí duy nhất Bình Thuận, SXBTH Thứ 5, XSBTH 25-01-2024

G.8 73
G.7 653
G.6 4833 3944 7101
G.5 3820
G.4 83996 11122 45205 91240 66391 37562 10874
G.3 70152 90511
G.2 37036
G.1 41009
DB6 089436
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,5,9 5 3,2
1 1 6 2
2 0,2 7 3,4
3 3,6,6 8 -
4 4,0 9 6,1

14 - Vị trí duy nhất Bình Thuận, SXBTH Thứ 5, XSBTH 18-01-2024

G.8 39
G.7 139
G.6 9823 4610 0772
G.5 5050
G.4 99878 88417 90693 05724 04499 91620 21551
G.3 76390 16613
G.2 21082
G.1 45605
DB6 487423
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0,1
1 0,7,3 6 -
2 3,4,0,3 7 2,8
3 9,9 8 2
4 - 9 3,9,0
X