XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

CAU BTH - Cầu Bình Thuận - Thống kê Cầu XSBTH

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu BTH cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 01-12-2022

G.8 29
G.7 489
G.6 6624 4878 6633
G.5 7646
G.4 73118 92235 14711 95385 93994 04986 17171
G.3 38820 93115
G.2 85805
G.1 75166
DB6 210867
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 -
1 8,1,5 6 6,7
2 9,4,0 7 8,1
3 3,5 8 9,5,6
4 6 9 4

2 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 24-11-2022

G.8 38
G.7 776
G.6 4935 4137 4453
G.5 2514
G.4 62702 06757 75996 25025 34464 14407 01990
G.3 19110 34355
G.2 06482
G.1 55652
DB6 573288
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,7 5 3,7,5,2
1 4,0 6 4
2 5 7 6
3 8,5,7 8 2,8
4 - 9 6,0

3 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 17-11-2022

G.8 59
G.7 587
G.6 2884 9918 6181
G.5 2954
G.4 43243 43715 39710 31411 77451 22676 83258
G.3 90802 01569
G.2 07478
G.1 81072
DB6 071559
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 9,4,1,8,9
1 8,5,0,1 6 9
2 - 7 6,8,2
3 - 8 7,4,1
4 3 9 -

4 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 10-11-2022

G.8 54
G.7 540
G.6 4148 8393 8888
G.5 0938
G.4 59186 17012 42788 76351 41260 17919 54975
G.3 13674 33483
G.2 45840
G.1 44125
DB6 571324
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4,1
1 2,9 6 0
2 5,4 7 5,4
3 8 8 8,6,8,3
4 0,8,0 9 3

5 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 03-11-2022

G.8 71
G.7 336
G.6 7180 3263 9554
G.5 3289
G.4 21985 28631 00034 13700 37604 14576 65276
G.3 13186 44034
G.2 99744
G.1 88379
DB6 738090
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,4 5 4
1 - 6 3
2 - 7 1,6,6,9
3 6,1,4,4 8 0,9,5,6
4 4 9 0

6 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 27-10-2022

G.8 16
G.7 896
G.6 1856 7292 6207
G.5 5259
G.4 22905 57512 04481 18634 31081 03449 07882
G.3 05469 11376
G.2 42539
G.1 28503
DB6 331052
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,5,3 5 6,9,2
1 6,2 6 9
2 - 7 6
3 4,9 8 1,1,2
4 9 9 6,2

7 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 20-10-2022

G.8 39
G.7 163
G.6 2837 1388 4332
G.5 6211
G.4 54912 33943 88859 35842 91692 18968 52460
G.3 45632 06036
G.2 04404
G.1 81570
DB6 943881
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 9
1 1,2 6 3,8,0
2 - 7 0
3 9,7,2,2,6 8 8,1
4 3,2 9 2

8 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 13-10-2022

G.8 49
G.7 920
G.6 4879 8726 8275
G.5 8453
G.4 33053 46265 14345 89543 55509 13309 10344
G.3 80783 36447
G.2 88137
G.1 65721
DB6 642100
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,9,0 5 3,3
1 - 6 5
2 0,6,1 7 9,5
3 7 8 3
4 9,5,3,4,7 9 -

9 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 06-10-2022

G.8 30
G.7 482
G.6 6537 4085 7728
G.5 8738
G.4 44669 54994 92112 18257 76717 54039 09474
G.3 85777 48792
G.2 82524
G.1 49893
DB6 456237
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7
1 2,7 6 9
2 8,4 7 4,7
3 0,7,8,9,7 8 2,5
4 - 9 4,2,3

10 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 29-09-2022

G.8 63
G.7 914
G.6 5737 6633 5182
G.5 0115
G.4 63585 07683 53096 63567 93920 44065 00537
G.3 41349 72956
G.2 46979
G.1 90998
DB6 200611
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6
1 4,5,1 6 3,7,5
2 0 7 9
3 7,3,7 8 2,5,3
4 9 9 6,8

11 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 22-09-2022

G.8 13
G.7 175
G.6 8799 2069 8725
G.5 2990
G.4 04771 65767 27214 52345 73108 07755 50637
G.3 84443 71484
G.2 04070
G.1 33944
DB6 734949
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 5
1 3,4 6 9,7
2 5 7 5,1,0
3 7 8 4
4 5,3,4,9 9 9,0

12 - Cầu Bình Thuận, SXBTH Thứ 5, XSBTH 15-09-2022

G.8 89
G.7 313
G.6 3953 2779 9225
G.5 9968
G.4 90711 02827 84429 74138 55439 42296 06798
G.3 53024 67548
G.2 92921
G.1 83340
DB6 323937
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 3
1 3,1 6 8
2 5,7,9,4,1 7 9
3 8,9,7 8 9
4 8,0 9 6,8

13 - Cầu Bình Thuận, SXBTH Thứ 5, XSBTH 08-09-2022

G.8 69
G.7 333
G.6 0158 9786 1741
G.5 8340
G.4 32581 61727 76445 03649 91757 63610 90590
G.3 33102 74140
G.2 81919
G.1 36358
DB6 436521
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 8,7,8
1 0,9 6 9
2 7,1 7 -
3 3 8 6,1
4 1,0,5,9,0 9 0

14 - Cầu Bình Thuận, SXBTH Thứ 5, XSBTH 01-09-2022

G.8 18
G.7 656
G.6 7142 8827 1470
G.5 7080
G.4 22903 47327 49881 30983 32240 49776 94325
G.3 97619 10935
G.2 57503
G.1 77420
DB6 637885
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,3 5 6
1 8,9 6 -
2 7,7,5,0 7 0,6
3 5 8 0,1,3,5
4 2,0 9 -