XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

CAU BTH - Cầu Bình Thuận - Thống kê Cầu XSBTH

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu BTH cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 19-05-2022

G.8 05
G.7 069
G.6 1438 4205 9800
G.5 7267
G.4 74510 79909 36058 42941 09702 95023 15188
G.3 15382 22515
G.2 75438
G.1 34235
DB6 202181
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,5,0,9,2 5 8
1 0,5 6 9,7
2 3 7 -
3 8,8,5 8 8,2,1
4 1 9 -

2 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 12-05-2022

G.8 05
G.7 753
G.6 9030 0392 7161
G.5 0217
G.4 98347 72061 65049 56848 19194 15817 62464
G.3 30891 27910
G.2 88864
G.1 91624
DB6 923900
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,0 5 3
1 7,7,0 6 1,1,4,4
2 4 7 -
3 0 8 -
4 7,9,8 9 2,4,1

3 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 05-05-2022

G.8 40
G.7 518
G.6 2419 2546 0688
G.5 9118
G.4 81292 98850 02014 51458 39029 51697 94793
G.3 64431 63267
G.2 69037
G.1 51816
DB6 335995
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,8
1 8,9,8,4,6 6 7
2 9 7 -
3 1,7 8 8
4 0,6 9 2,7,3,5

4 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 28-04-2022

G.8 19
G.7 860
G.6 4435 1115 2422
G.5 3180
G.4 60844 87786 10952 01783 28380 34200 17953
G.3 76106 90569
G.2 30262
G.1 71016
DB6 063241
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,6 5 2,3
1 9,5,6 6 0,9,2
2 2 7 -
3 5 8 0,6,3,0
4 4,1 9 -

5 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 21-04-2022

G.8 58
G.7 840
G.6 5700 1733 5109
G.5 4038
G.4 13654 38953 85564 22244 37615 89502 30193
G.3 43364 41052
G.2 37032
G.1 85339
DB6 192485
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,9,2 5 8,4,3,2
1 5 6 4,4
2 - 7 -
3 3,8,2,9 8 5
4 0,4 9 3

6 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 14-04-2022

G.8 56
G.7 849
G.6 9972 4180 9775
G.5 3500
G.4 44981 80391 32057 05524 72277 80438 48102
G.3 41600 43236
G.2 16714
G.1 82001
DB6 614226
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,2,0,1 5 6,7
1 4 6 -
2 4,6 7 2,5,7
3 8,6 8 0,1
4 9 9 1

7 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 07-04-2022

G.8 22
G.7 584
G.6 4242 4123 5798
G.5 1964
G.4 34947 98154 02317 34479 57935 64153 96750
G.3 74113 60652
G.2 95188
G.1 79333
DB6 690734
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4,3,0,2
1 7,3 6 4
2 2,3 7 9
3 5,3,4 8 4,8
4 2,7 9 8

8 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 31-03-2022

G.8 24
G.7 927
G.6 3501 1160 7245
G.5 5663
G.4 68720 68180 37025 62321 72377 15637 00986
G.3 67015 91040
G.2 60745
G.1 77149
DB6 388031
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 -
1 5 6 0,3
2 4,7,0,5,1 7 7
3 7,1 8 0,6
4 5,0,5,9 9 -

9 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 24-03-2022

G.8 64
G.7 411
G.6 6633 2325 9317
G.5 3129
G.4 51789 54793 29847 87930 01348 57566 53261
G.3 05601 75173
G.2 82787
G.1 20663
DB6 240793
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 -
1 1,7 6 4,6,1,3
2 5,9 7 3
3 3,0 8 9,7
4 7,8 9 3,3

10 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 17-03-2022

G.8 25
G.7 910
G.6 0826 4922 6939
G.5 8987
G.4 13753 38899 33984 20524 11372 78053 70508
G.3 21804 34607
G.2 19730
G.1 59906
DB6 897515
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,4,7,6 5 3,3
1 0,5 6 -
2 5,6,2,4 7 2
3 9,0 8 7,4
4 - 9 9

11 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 10-03-2022

G.8 74
G.7 618
G.6 6303 5398 0013
G.5 3318
G.4 63380 77628 34043 80613 28948 20644 67260
G.3 75288 33972
G.2 11295
G.1 64330
DB6 955104
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,4 5 -
1 8,3,8,3 6 0
2 8 7 4,2
3 0 8 0,8
4 3,8,4 9 8,5

12 - Cầu Bình Thuận, SXBTH Thứ 5, XSBTH 03-03-2022

G.8 47
G.7 699
G.6 5078 4147 0145
G.5 9431
G.4 08960 06431 14202 61053 27625 50873 46304
G.3 47329 76960
G.2 48022
G.1 65240
DB6 957790
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,4 5 3
1 - 6 0,0
2 5,9,2 7 8,3
3 1,1 8 -
4 7,7,5,0 9 9,0

13 - Cầu Bình Thuận, SXBTH Thứ 5, XSBTH 24-02-2022

G.8 74
G.7 497
G.6 6985 0154 5530
G.5 9394
G.4 73042 90023 00408 77730 65789 30658 79885
G.3 53286 17746
G.2 27113
G.1 91862
DB6 128129
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 4,8
1 3 6 2
2 3,9 7 4
3 0,0 8 5,9,5,6
4 2,6 9 7,4

14 - Cầu Bình Thuận, SXBTH Thứ 5, XSBTH 17-02-2022

G.8 35
G.7 386
G.6 7599 0518 7022
G.5 6821
G.4 04514 81405 03055 70978 78683 01871 29317
G.3 35631 40906
G.2 33475
G.1 10303
DB6 256374
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,6,3 5 5
1 8,4,7 6 -
2 2,1 7 8,1,5,4
3 5,1 8 6,3
4 - 9 9