XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

CAU BTH - Cầu Bình Thuận - Thống kê Cầu XSBTH

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu BTH cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 15-04-2021

G.8 74
G.7 877
G.6 6644 4256 9185
G.5 8015
G.4 45189 18950 34133 07219 41932 84628 90365
G.3 20003 80804
G.2 48645
G.1 19088
DB6 752890
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,4 5 6,0
1 5,9 6 5
2 8 7 4,7
3 3,2 8 5,9,8
4 4,5 9 0

2 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 08-04-2021

G.8 94
G.7 195
G.6 2115 5279 1791
G.5 5951
G.4 27507 18216 60014 62774 82875 94843 33077
G.3 17152 96573
G.2 38990
G.1 22822
DB6 777705
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,5 5 1,2
1 5,6,4 6 -
2 2 7 9,4,5,7,3
3 - 8 -
4 3 9 4,5,1,0

3 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 01-04-2021

G.8 56
G.7 405
G.6 3267 5776 5692
G.5 1548
G.4 07848 67176 99391 85186 66006 02056 76364
G.3 66388 06185
G.2 32676
G.1 55634
DB6 053398
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,6 5 6,6
1 - 6 7,4
2 - 7 6,6,6
3 4 8 6,8,5
4 8,8 9 2,1,8

4 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 25-03-2021

G.8 09
G.7 643
G.6 6380 4042 3907
G.5 6764
G.4 25033 27383 50227 23603 51570 39073 86606
G.3 62261 02572
G.2 07165
G.1 77729
DB6 504917
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,7,3,6 5 -
1 7 6 4,1,5
2 7,9 7 0,3,2
3 3 8 0,3
4 3,2 9 -

5 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 18-03-2021

G.8 73
G.7 337
G.6 1128 9844 0449
G.5 4251
G.4 37637 78829 16620 73676 40035 12756 81932
G.3 88043 34835
G.2 68089
G.1 75459
DB6 574673
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1,6,9
1 - 6 -
2 8,9,0 7 3,6,3
3 7,7,5,2,5 8 9
4 4,9,3 9 -

6 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 11-03-2021

G.8 56
G.7 687
G.6 7034 4504 6739
G.5 8386
G.4 81561 60884 79244 37817 24345 86888 86278
G.3 83310 78214
G.2 35473
G.1 02860
DB6 155919
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 6
1 7,0,4,9 6 1,0
2 - 7 8,3
3 4,9 8 7,6,4,8
4 4,5 9 -

7 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 04-03-2021

G.8 18
G.7 017
G.6 5917 9035 0403
G.5 0457
G.4 11783 00059 21468 01723 47100 80760 21684
G.3 26860 00817
G.2 08834
G.1 51582
DB6 227843
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,0 5 7,9
1 8,7,7,7 6 8,0,0
2 3 7 -
3 5,4 8 3,4,2
4 3 9 -

8 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 25-02-2021

G.8 45
G.7 251
G.6 6570 4160 6155
G.5 3513
G.4 73570 47098 37294 67190 97532 44748 39109
G.3 75235 17265
G.2 33806
G.1 65620
DB6 622893
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,6 5 1,5
1 3 6 0,5
2 0 7 0,0
3 2,5 8 -
4 5,8 9 8,4,0,3

9 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 18-02-2021

G.8 63
G.7 800
G.6 7809 1574 9641
G.5 4939
G.4 86460 03118 77225 76036 58833 54127 80371
G.3 52963 73526
G.2 29546
G.1 74709
DB6 631152
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,9,9 5 2
1 8 6 3,0,3
2 5,7,6 7 4,1
3 9,6,3 8 -
4 1,6 9 -

10 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 11-02-2021

G.8 36
G.7 362
G.6 9595 8081 0291
G.5 9885
G.4 23357 05673 32821 39742 72676 61561 61358
G.3 66482 57151
G.2 35796
G.1 61396
DB6 821132
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7,8,1
1 - 6 2,1
2 1 7 3,6
3 6,2 8 1,5,2
4 2 9 5,1,6,6

11 - Cầu Bình Thuận, XSBTH Thứ 5, XSBTH 04-02-2021

G.8 98
G.7 250
G.6 8319 2029 0509
G.5 0257
G.4 44111 56039 13481 34864 34192 14884 35307
G.3 57193 58313
G.2 24585
G.1 94736
DB6 115548
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,7 5 0,7
1 9,1,3 6 4
2 9 7 -
3 9,6 8 1,4,5
4 8 9 8,2,3

12 - Cầu Bình Thuận, SXBTH Thứ 5, XSBTH 28-01-2021

G.8 73
G.7 382
G.6 4764 2407 5239
G.5 2474
G.4 16367 05730 07676 21310 64561 62097 33257
G.3 31841 41511
G.2 35416
G.1 99850
DB6 087866
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 7,0
1 0,1,6 6 4,7,1,6
2 - 7 3,4,6
3 9,0 8 2
4 1 9 7

13 - Cầu Bình Thuận, SXBTH Thứ 5, XSBTH 21-01-2021

G.8 92
G.7 897
G.6 0587 8750 0323
G.5 1054
G.4 25098 67033 43780 57451 00076 53263 28617
G.3 61363 52013
G.2 43569
G.1 25519
DB6 078424
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,4,1
1 7,3,9 6 3,3,9
2 3,4 7 6
3 3 8 7,0
4 - 9 2,7,8

14 - Cầu Bình Thuận, SXBTH Thứ 5, XSBTH 14-01-2021

G.8 21
G.7 172
G.6 1602 1492 1300
G.5 2075
G.4 84519 71645 72984 30876 59400 23476 67382
G.3 63025 77287
G.2 24725
G.1 28749
DB6 279246
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,0,0 5 -
1 9 6 -
2 1,5,5 7 2,5,6,6
3 - 8 4,2,7
4 5,9,6 9 2