Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

Loto Miền Nam - Thứ 5, 23/01/2020

Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 0,9,1 - 5,1,4
1 0 5,0 4
2 - 1,3,5 5,2
3 6 - 0
4 7,2,7,3 1 1,2
5 - 1 5,0
6 0 1,2,6 5,6
7 5,0,5 9,7,0,7 1,4
8 4,9 1 6,3
9 5,0,2 3,7,0 2

Loto Miền Nam - Thứ 5, 16/01/2020

Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 1,4,7,6,9 1 2,2,0
1 5,5,9 5,8,5,6 3,2,6
2 9 3 7,6
3 6,4 4 -
4 0 8,8 7
5 5,5 0 1,8
6 2,4 4,3,0 1
7 - 9 6
8 8,7 9,4,1 9,7
9 - 3 6,1,8

Loto Miền Nam - Thứ 5, 09/01/2020

Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 - 4,6 2,1,1
1 3 7,6 -
2 9 9,7,5,2 2
3 1 8,2 8,0,5
4 4,4,5,4 8,0 -
5 6 - 5
6 6,5,6,8 6,8,5 -
7 - 2 2,6,9,1
8 0 - 9,7,7,8
9 0,8,6,0,1 4,4 7,2

Loto Miền Nam - Thứ 5, 02/01/2020

Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 5,1,9 1,7,5 5,5,0
1 4 - -
2 2,6 7 5,1
3 7,2,4,0 4 7
4 2,2 6,0 0
5 - 7,0,8,3,8 3,3
6 4 4 9,3,3,1
7 7 0 -
8 3 7,5,6 0
9 1,0,8 2 8,6,9,6

Loto Miền Nam - Thứ 5, 26/12/2019

Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 6 - 1,8,2
1 1,4,2,6 3 4
2 5 3,7,7 -
3 1,3,4 4 0,8,6,3
4 6 4 -
5 2,7 3 1,3
6 8 4 9
7 6,1 0,3,0 6,7
8 8,8 8,1,1,0 8,6,2,5,0
9 3 0,3,7 -

Loto Miền Nam - Thứ 5, 19/12/2019

Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 - - 3
1 4 8,3,0 5,3,1
2 9,0 5 8,3
3 3,6 5,3 -
4 - 9,3,9,8,9 2,3,0
5 1,2 1 5,7
6 5,5,2 8,1,4 7,0
7 1,7,2,5 9 6
8 9,2,2 5,3 3,6
9 0 - 3,5

Loto Miền Nam - Thứ 5, 12/12/2019

Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 7 3,0 7,1,3,2
1 1,3 1 3,7
2 5,7 0 6
3 6,9 0,5,1,8 -
4 7,7 9 -
5 5 - 0,0,3
6 8,6 4,9,6 2,7
7 3,3 8 4,9,3,6
8 4,8 8,5 7
9 8,7 2,2,1 7