Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto Miền Nam - Thứ 5, 26/03/2020

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 0,5,0 8,7,4 9,3
1 4 7,1,1 5
2 3 2,4 1,0,0,4
3 6 1,3,8 5
4 1,1 5 5,2,5
5 0,2 4 5,7
6 1,9,3 0,2 -
7 2,7 4 -
8 1 2,0 6,4
9 8,3 - 3,4,5

Loto Miền Nam - Thứ 5, 19/03/2020

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 - 6,0,7,1 5,1
1 3 - 5,2
2 1,9 5,7 -
3 5 8,7 1
4 - 3,0 7
5 1,2 4 4,5,5
6 7,3 8,8,7,9 6,5,8
7 7,6,9,9,9 - -
8 2,7 - 1,2,8
9 7,4,5 8,6,2 1,0,6

Loto Miền Nam - Thứ 5, 12/03/2020

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 9,0 4 9,0,9
1 9,7,5 4,9,8,0,8,6 5,2,1
2 5 - 7,1,0,0,2
3 2,2 4 1
4 - 9 4,9
5 4,3,4,3 6 -
6 - 4,3 5,6
7 1,4 9 2
8 7,7 5,7 9
9 2,5 4,5,9 -

Loto Miền Nam - Thứ 5, 05/03/2020

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 8,7 - 5,1,6,5
1 8 9,9,4 0,4
2 - - -
3 0,1 3,6 0,6,6,3
4 6 9 5,1,0,3
5 3,0,4,7,3,7 6,7,2,4 -
6 2 3,0,3 4
7 1,6 6,7,2 1
8 4 - -
9 7,1 9,1 8,7

Loto Miền Nam - Thứ 5, 27/02/2020

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 0,8,6 7 1,3
1 3,8,3,1,8,4 - 8
2 - 4,5,7,3 1,7
3 9 4,8,8 2,5,9
4 8,5,6 9,3,4 9
5 5 0,4 9
6 2 6,6,7,7 -
7 6 - 6,8
8 0,9 0 6,8
9 - - 8,4,0,3

Loto Miền Nam - Thứ 5, 20/02/2020

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 4,9 0,7,2,8,7 9,8,0
1 - 5,6 7,9
2 6,2,1,9,1 - 8
3 0 - 4,3
4 - 3,7 -
5 8 - 1,8,3
6 1,4 5,3 -
7 2,9 1,1 3,9,3
8 4,4,1 8 8,0
9 9,7 0,8,4,1 2,3

Loto Miền Nam - Thứ 5, 13/02/2020

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 3 3 0
1 6,9,3,5,3 9 0,7
2 2,5,1 1 5,2
3 - 9,4,4,5 3
4 9,3,6,1 1,0,5 3,1
5 5,2 - 1,2
6 - - 5
7 0 9,5,4 0,3
8 4 1,1 7,1
9 7 5,3,7 8,8,1