XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK vị trí Thống kê Phân tích Tin xổ số Quay thử Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

TK vị trí GL - Vị trí Gia Lai - Thống kê vị trí XSGL

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất GL cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ vị trí duy nhất Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 19-04-2024

G.8 87
G.7 360
G.6 6803 4363 1436
G.5 8515
G.4 16052 16849 06394 94184 18993 48826 22301
G.3 10796 68413
G.2 85777
G.1 58683
DB6 147991
Advertisements
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,1 5 2
1 5,3 6 0,3
2 6 7 7
3 6 8 7,4,3
4 9 9 4,3,6,1

2 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 12-04-2024

G.8 30
G.7 654
G.6 5428 1951 4100
G.5 4928
G.4 76261 48675 10480 09461 62969 71322 26774
G.3 91108 96333
G.2 54143
G.1 25210
DB6 403367
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,8 5 4,1
1 0 6 1,1,9,7
2 8,8,2 7 5,4
3 0,3 8 0
4 3 9 -

3 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 05-04-2024

G.8 95
G.7 151
G.6 4224 4511 2017
G.5 1134
G.4 25785 03760 06599 99244 39464 16149 39247
G.3 88796 72182
G.2 30569
G.1 05016
DB6 854776
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1
1 1,7,6 6 0,4,9
2 4 7 6
3 4 8 5,2
4 4,9,7 9 5,9,6

4 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 29-03-2024

G.8 23
G.7 808
G.6 8126 7664 3701
G.5 2705
G.4 05354 50364 91799 16520 30523 31493 13043
G.3 92786 18175
G.2 17590
G.1 40233
DB6 786688
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,1,5 5 4
1 - 6 4,4
2 3,6,0,3 7 5
3 3 8 6,8
4 3 9 9,3,0

5 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 22-03-2024

G.8 49
G.7 497
G.6 0555 5883 0337
G.5 6545
G.4 53899 16558 24653 04146 37029 42836 01138
G.3 30407 79991
G.2 77640
G.1 00914
DB6 982528
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 5,8,3
1 4 6 -
2 9,8 7 -
3 7,6,8 8 3
4 9,5,6,0 9 7,9,1

6 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 15-03-2024

G.8 83
G.7 845
G.6 2483 3870 3855
G.5 5582
G.4 43067 40618 37558 10096 92502 83217 06986
G.3 18954 89906
G.2 64530
G.1 38600
DB6 199174
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,6,0 5 5,8,4
1 8,7 6 7
2 - 7 0,4
3 0 8 3,3,2,6
4 5 9 6

7 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 08-03-2024

G.8 15
G.7 088
G.6 8960 7611 7058
G.5 4382
G.4 89561 93931 94229 29559 72058 34438 10777
G.3 27450 76688
G.2 81616
G.1 64922
DB6 239343
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8,9,8,0
1 5,1,6 6 0,1
2 9,2 7 7
3 1,8 8 8,2,8
4 3 9 -

8 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 01-03-2024

G.8 64
G.7 218
G.6 7036 8684 8862
G.5 0414
G.4 46599 11374 71962 25938 28892 08395 19182
G.3 04038 01011
G.2 24378
G.1 01150
DB6 155290
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0
1 8,4,1 6 4,2,2
2 - 7 4,8
3 6,8,8 8 4,2
4 - 9 9,2,5,0

9 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 23-02-2024

G.8 94
G.7 302
G.6 2489 3003 9102
G.5 1304
G.4 43504 33300 30190 11926 00388 70520 10868
G.3 62525 44708
G.2 99616
G.1 27364
DB6 686327
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,3,2,4,4,0,8 5 -
1 6 6 8,4
2 6,0,5,7 7 -
3 - 8 9,8
4 - 9 4,0

10 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 16-02-2024

G.8 35
G.7 778
G.6 9950 0589 8426
G.5 6814
G.4 02462 92140 89893 78098 28769 88077 33302
G.3 84384 23940
G.2 63130
G.1 97257
DB6 384028
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 0,7
1 4 6 2,9
2 6,8 7 8,7
3 5,0 8 9,4
4 0,0 9 3,8

11 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 09-02-2024

G.8 39
G.7 666
G.6 4281 1283 4337
G.5 0838
G.4 97029 31765 25099 85963 95088 02720 87741
G.3 43044 13848
G.2 40424
G.1 92732
DB6 219388
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 - 6 6,5,3
2 9,0,4 7 -
3 9,7,8,2 8 1,3,8,8
4 1,4,8 9 9

12 - Vị trí duy nhất Gia Lai, SXGL Thứ 6, XSGL 02-02-2024

G.8 11
G.7 572
G.6 2506 7880 7969
G.5 7832
G.4 90202 48250 29648 93607 75086 58695 44039
G.3 85339 65706
G.2 26234
G.1 72011
DB6 931321
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,2,7,6 5 0
1 1,1 6 9
2 1 7 2
3 2,9,9,4 8 0,6
4 8 9 5

13 - Vị trí duy nhất Gia Lai, SXGL Thứ 6, XSGL 26-01-2024

G.8 11
G.7 797
G.6 8682 2673 2263
G.5 7783
G.4 45908 20060 81196 50568 87132 81605 14641
G.3 85247 89597
G.2 28618
G.1 09830
DB6 571519
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,5 5 -
1 1,8,9 6 3,0,8
2 - 7 3
3 2,0 8 2,3
4 1,7 9 7,6,7

14 - Vị trí duy nhất Gia Lai, SXGL Thứ 6, XSGL 19-01-2024

G.8 24
G.7 152
G.6 9563 8371 1469
G.5 2228
G.4 14639 79298 45399 68052 92892 79384 09472
G.3 11003 11927
G.2 74381
G.1 74151
DB6 226290
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2,2,1
1 - 6 3,9
2 4,8,7 7 1,2
3 9 8 4,1
4 - 9 8,9,2,0
X