Loto Miền Trung - Thứ 6, 15/11/2019

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 5 3
1 8,9,1 8,8,5
2 8,0 9
3 1,4 9,0,8,2
4 3 -
5 0 0,2
6 2,7,5,8 8,7,0,0
7 1 -
8 6,3 7,9,6
9 2 -

Loto Miền Trung - Thứ 6, 08/11/2019

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 4,0,5 9
1 6,8,0,7,2 7,2
2 - 4
3 2,1 6,0,2,7,7,2
4 - 7,6
5 4 6,3
6 0,7 7
7 1,3 -
8 0,2,2 8
9 - 1,1

Loto Miền Trung - Thứ 6, 01/11/2019

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 6,8 1
1 7,3 1
2 5,0 8,8,6,8
3 3,8 -
4 4,9 4
5 7 4
6 7,9,9 5,2,1
7 1,9 1,7,5
8 7 3,7,1,3
9 0 -

Loto Miền Trung - Thứ 6, 25/10/2019

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 0 2,8,5
1 8 -
2 2 8
3 9,9 3
4 4,7,2,0 8,9,8
5 9 2,3
6 6 -
7 6,7,6,9 4,5,0
8 6,0 1
9 4 6,8,8,9

Loto Miền Trung - Thứ 6, 18/10/2019

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 4 -
1 - 9,6
2 2,5,7 -
3 2 5,7,9
4 9,6,2,6 3
5 6,1 8,6,8
6 2,4 9,2
7 2,3 8,9,3,3,7
8 1,5 1
9 2 2

Loto Miền Trung - Thứ 6, 11/10/2019

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1,8,7,2,2,4 8
1 - 6,7,1
2 7,3,3 9,0,7,8
3 3,7 9,4,4,7
4 3,3 1
5 4,4 3,3
6 6,4 0
7 - -
8 - -
9 8 5,8

Loto Miền Trung - Thứ 6, 04/10/2019

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1 3,5,4
1 - 5,2
2 9,5,5 5,6
3 0 8,7
4 3,2,6 3,7,4,7
5 3,5,2 9
6 - 8
7 2 9,9,7
8 8,7,0,5 -
9 8,1 -