XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

CAU KG - Cầu Kiên Giang - Thống kê Cầu XSKG

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu KG cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 14-08-2022

G.8 92
G.7 797
G.6 2471 3474 1778
G.5 0119
G.4 35718 30602 40102 54723 59782 84905 57921
G.3 00314 24539
G.2 37903
G.1 13693
DB6 959695
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,2,5,3 5 -
1 9,8,4 6 -
2 3,1 7 1,4,8
3 9 8 2
4 - 9 2,7,3,5

2 - Cầu Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 07-08-2022

G.8 21
G.7 364
G.6 3707 8501 9455
G.5 5424
G.4 57739 05786 86047 64239 95628 46485 92111
G.3 55353 19923
G.2 23260
G.1 43821
DB6 225485
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,1 5 5,3
1 1 6 4,0
2 1,4,8,3,1 7 -
3 9,9 8 6,5,5
4 7 9 -

3 - Cầu Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 31-07-2022

G.8 59
G.7 052
G.6 9542 0664 5318
G.5 4231
G.4 87629 53250 39475 83268 67352 83028 31827
G.3 44787 92048
G.2 51447
G.1 88043
DB6 720314
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 9,2,0,2
1 8,4 6 4,8
2 9,8,7 7 5
3 1 8 7
4 2,8,7,3 9 -

4 - Cầu Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 24-07-2022

G.8 33
G.7 441
G.6 8360 7714 2957
G.5 6347
G.4 78880 87592 79381 24917 51913 83059 14573
G.3 36591 33937
G.2 31142
G.1 95715
DB6 409072
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7,9
1 4,7,3,5 6 0
2 - 7 3,2
3 3,7 8 0,1
4 1,7,2 9 2,1

5 - Cầu Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 17-07-2022

G.8 51
G.7 557
G.6 5439 9932 0715
G.5 7227
G.4 54660 61837 24544 57835 40336 03874 17389
G.3 84219 56370
G.2 68087
G.1 42993
DB6 314232
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1,7
1 5,9 6 0
2 7 7 4,0
3 9,2,7,5,6,2 8 9,7
4 4 9 3

6 - Cầu Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 10-07-2022

G.8 22
G.7 634
G.6 4408 0076 0186
G.5 4701
G.4 93483 38989 94954 92409 18886 99930 44284
G.3 44974 31249
G.2 90445
G.1 06007
DB6 941821
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,1,9,7 5 4
1 - 6 -
2 2,1 7 6,4
3 4,0 8 6,3,9,6,4
4 9,5 9 -

7 - Cầu Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 03-07-2022

G.8 17
G.7 308
G.6 5224 3963 4795
G.5 0865
G.4 79123 34433 49072 34264 38798 42935 09557
G.3 43570 89148
G.2 15460
G.1 03110
DB6 698365
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 7
1 7,0 6 3,5,4,0,5
2 4,3 7 2,0
3 3,5 8 -
4 8 9 5,8

8 - Cầu Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 26-06-2022

G.8 24
G.7 777
G.6 7191 8380 6524
G.5 8298
G.4 25702 16656 86737 03920 73196 11313 20351
G.3 60325 97899
G.2 37721
G.1 00957
DB6 099904
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,4 5 6,1,7
1 3 6 -
2 4,4,0,5,1 7 7
3 7 8 0
4 - 9 1,8,6,9

9 - Cầu Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 19-06-2022

G.8 52
G.7 543
G.6 6886 1539 2978
G.5 2678
G.4 90978 16680 02592 78733 01522 86156 50057
G.3 74143 59038
G.2 49055
G.1 34085
DB6 659215
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2,6,7,5
1 5 6 -
2 2 7 8,8,8
3 9,3,8 8 6,0,5
4 3,3 9 2

10 - Cầu Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 12-06-2022

G.8 54
G.7 860
G.6 4507 4482 8731
G.5 3695
G.4 38394 54972 07310 83484 63786 04546 59748
G.3 21045 99249
G.2 39480
G.1 13659
DB6 152901
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,1 5 4,9
1 0 6 0
2 - 7 2
3 1 8 2,4,6,0
4 6,8,5,9 9 5,4

11 - Cầu Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 05-06-2022

G.8 33
G.7 671
G.6 6243 2412 6637
G.5 2445
G.4 76598 54040 72211 82813 14821 24714 17657
G.3 69244 90036
G.2 68731
G.1 45058
DB6 582019
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7,8
1 2,1,3,4,9 6 -
2 1 7 1
3 3,7,6,1 8 -
4 3,5,0,4 9 8

12 - Cầu Kiên Giang, SXKG Chủ Nhật, XSKG 29-05-2022

G.8 39
G.7 171
G.6 1015 7022 6647
G.5 4904
G.4 60103 54114 07938 60800 64265 96670 53538
G.3 48222 88922
G.2 09425
G.1 71374
DB6 615562
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,3,0 5 -
1 5,4 6 5,2
2 2,2,2,5 7 1,0,4
3 9,8,8 8 -
4 7 9 -

13 - Cầu Kiên Giang, SXKG Chủ Nhật, XSKG 22-05-2022

G.8 13
G.7 405
G.6 4244 5418 7676
G.5 3811
G.4 54679 85137 51889 30072 22822 99861 46470
G.3 88302 80370
G.2 44601
G.1 12899
DB6 042104
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,2,1,4 5 -
1 3,8,1 6 1
2 2 7 6,9,2,0,0
3 7 8 9
4 4 9 9

14 - Cầu Kiên Giang, SXKG Chủ Nhật, XSKG 15-05-2022

G.8 54
G.7 741
G.6 4257 9293 1093
G.5 7102
G.4 67340 06776 44849 73147 00375 85117 36077
G.3 98457 46656
G.2 42192
G.1 19873
DB6 797080
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 4,7,7,6
1 7 6 -
2 - 7 6,5,7,3
3 - 8 0
4 1,0,9,7 9 3,3,2