Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 19/01/2020

Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 5,1 6 6,9
1 1,4,3 5 6,7,0
2 3,3 9,1,1 4,3
3 7 8 -
4 0,5,9 - 9,6
5 - 6,9 5,4
6 1,2 - 0,6,4
7 8,2 2,8,6,7,9 0
8 1,5 1,6,5,2 3,1
9 7 7 4

Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 12/01/2020

Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 3,9,2 7 -
1 - 3,1,9 3,3,2
2 3,4 2,9,8 -
3 2 9,2,7 6,7
4 5,5,4,5 9 8,5
5 0,3,2 1 2,9
6 - 5 3
7 3,8 1 3,8
8 3,2,9 9,8 7
9 - 7,1 7,3,1,2,8

Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 05/01/2020

Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 6,3 2 4,4
1 3 4,0,7 3,6
2 6,4 7,2 0,2
3 2,2 4,2,5 6
4 1,5 0 1
5 7,8 9,9,4 7,0
6 7 4 7,8,2
7 6,4,9,7 8,4 -
8 8 4,2 1,2,0
9 8 - 9,1

Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 29/12/2019

Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 3,8,0 1 2,4,1
1 9,4 - 6
2 3,7 6,6 8,0,0
3 - 5 3,4
4 8 5,7,5 3,5
5 0,2,4 7,7,6 5
6 4,0,9,5 2,9,5,1 -
7 - 4 6,9
8 2 - 8,2
9 8,6 7,8,0 8,8

Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 22/12/2019

Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 - 3 4
1 4,6,0 - 9,1
2 7,0 6,8 2,2,3,8
3 - 8,7,3 3
4 - 6 3,4
5 2 0,6,0 8
6 2,3 3,5 6,6
7 1,8,1,4 - 2
8 1,5,4 7,7,6 3,9
9 8,0,1 8,0,9 5,3

Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 15/12/2019

Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 3,3,7,4 7,3,2 7
1 2,7,2 4,5,8 9,9,0
2 1 8 0,1,1
3 - 7,9 0
4 3 2 1
5 8,6,9 8 3,8,0,5
6 - 2,3 2,4,2
7 5 7 0
8 1,4 8,9 1
9 4,9,6 9,4 -

Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 08/12/2019

Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 9,0,6,1 - 8
1 7,2 7 1,6,3
2 4,8 4,0,9 -
3 0 2 3,0,8
4 1,6,6,7,5 6,1,7 1,0,0,3
5 - 1,8,0 -
6 1,5 3,9 7
7 - 4,6 0,5,3,8,0
8 6 3,7 -
9 1 3 2