Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 29/03/2020

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2,4,3,2,3 4,3,0,2 7,7
1 3 - 9,4,1
2 2 - 6,2
3 - 9,3,4 0,0
4 9,1,5,8 - 6
5 8,4,2 6,2,4 -
6 0 8,7 5
7 7 0,8,8 4,9,6
8 5 8,5 4,4
9 7 0 5,4

Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 22/03/2020

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 3 2,1,5 9,3
1 - 8,7,8 7,4
2 4 3,1,0 5,0
3 1,4 - 9,1,9
4 9,6,8,4 - 6,0,1,2
5 9 6,0,1 -
6 7,1 1,7 -
7 9,3,2 - 9
8 7,7,8 6,8 -
9 9 3,1 0,7,7,8

Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 15/03/2020

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 - 4,3,5,9 3,3,0,2
1 3 - 6,8
2 1 4,0,7,2,0 6,1,8
3 9,4 2,0 4,6
4 5,1,3 4,8,6 8
5 6,2,8,8,6 0 2,2,4
6 6 9,1 -
7 4,8,4 3 4
8 1,6 - 5,5
9 - - -

Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 08/03/2020

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 8,0 2,6 2
1 2,8,7 - 5,2
2 2,6 - 1,0,5
3 2 2,4,7,1,2 2,8,7
4 - 4 -
5 0,5 0,8 1,8,7
6 4,4 9,4 -
7 5,1,5,1,7 8,0,7,5,5 2,6
8 0 2 5,9,5
9 - - 1

Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 01/03/2020

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 9,9 - -
1 1 9 5
2 1,5 - 1,6
3 9 4,0,4,3 3,7,8
4 6,9,4 4 1,7
5 6 1 4,5,8
6 2 1,3,7 -
7 0,8,5,4 2,6,1,3,7 3,3
8 8 9 0
9 4,6 6,5 9,6,5,0

Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 23/02/2020

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 8 7,5 8
1 2,9,8,8 9 1,5,6
2 6,3 5,1 3,0,1
3 5,4 6,8 -
4 8,6 8,3 -
5 6,7,3 - 1,9,3,9
6 8,8 6,5 4,6,6,6
7 6 2,3,6,4 5,2
8 - 2,3 0
9 7 6 -

Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 16/02/2020

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 4 1,6,8 2,8,2
1 1,0,1 6,9 2,8,8
2 2 6 7,8
3 1,3,8 6,8 7,8
4 - - 4,6
5 1,7,7 0 6
6 4,0,7 2,9 9,5
7 6,7,0 1,7,0 5
8 - 9,5,4 -
9 9 2 3,7