XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

CAU KT - Cầu Kon Tum - Thống kê Cầu XSKT

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu KT cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Kon Tum, XSKT Chủ Nhật, XSKT 14-08-2022

G.8 75
G.7 044
G.6 1551 1560 8915
G.5 9116
G.4 92347 34160 38460 98377 33220 89181 41671
G.3 83135 25222
G.2 74890
G.1 64979
DB6 900231
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1
1 5,6 6 0,0,0
2 0,2 7 5,7,1,9
3 5,1 8 1
4 4,7 9 0

2 - Cầu Kon Tum, XSKT Chủ Nhật, XSKT 07-08-2022

G.8 34
G.7 889
G.6 6628 8557 9111
G.5 4363
G.4 48484 36955 19195 54219 33632 73465 60328
G.3 73774 80925
G.2 11389
G.1 45476
DB6 745986
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7,5
1 1,9 6 3,5
2 8,8,5 7 4,6
3 4,2 8 9,4,9,6
4 - 9 5

3 - Cầu Kon Tum, XSKT Chủ Nhật, XSKT 31-07-2022

G.8 43
G.7 337
G.6 4998 8086 3106
G.5 0718
G.4 44191 21173 06415 05677 88607 89853 64509
G.3 39741 45128
G.2 86085
G.1 78928
DB6 735191
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,7,9 5 3
1 8,5 6 -
2 8,8 7 3,7
3 7 8 6,5
4 3,1 9 8,1,1

5 - Cầu Kon Tum, XSKT Chủ Nhật, XSKT 17-07-2022

G.8 05
G.7 293
G.6 4048 1504 1943
G.5 0399
G.4 64157 88783 80179 54570 35611 69862 09132
G.3 84186 03257
G.2 31276
G.1 75800
DB6 274111
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,4,0 5 7,7
1 1,1 6 2
2 - 7 9,0,6
3 2 8 3,6
4 8,3 9 3,9

6 - Cầu Kon Tum, XSKT Chủ Nhật, XSKT 10-07-2022

G.8 53
G.7 277
G.6 9010 5670 9780
G.5 8287
G.4 95802 51879 17863 42521 52417 89281 72662
G.3 30745 76396
G.2 46240
G.1 61329
DB6 403090
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 3
1 0,7 6 3,2
2 1,9 7 7,0,9
3 - 8 0,7,1
4 5,0 9 6,0

7 - Cầu Kon Tum, XSKT Chủ Nhật, XSKT 03-07-2022

G.8 10
G.7 191
G.6 2348 1144 5460
G.5 5577
G.4 31675 54441 19359 20709 88855 35211 87375
G.3 73460 08587
G.2 27084
G.1 70341
DB6 543137
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 9,5
1 0,1 6 0,0
2 - 7 7,5,5
3 7 8 7,4
4 8,4,1,1 9 1

8 - Cầu Kon Tum, XSKT Chủ Nhật, XSKT 26-06-2022

G.8 03
G.7 402
G.6 7527 5996 9996
G.5 6892
G.4 97966 58506 65786 74007 07920 42172 77552
G.3 29181 43857
G.2 78008
G.1 45926
DB6 239345
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,2,6,7,8 5 2,7
1 - 6 6
2 7,0,6 7 2
3 - 8 6,1
4 5 9 6,6,2

9 - Cầu Kon Tum, XSKT Chủ Nhật, XSKT 19-06-2022

G.8 44
G.7 953
G.6 4247 3237 9252
G.5 0078
G.4 89052 71508 69571 12311 79750 85046 55761
G.3 85560 24157
G.2 00710
G.1 63249
DB6 535453
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 3,2,2,0,7,3
1 1,0 6 1,0
2 - 7 8,1
3 7 8 -
4 4,7,6,9 9 -

10 - Cầu Kon Tum, XSKT Chủ Nhật, XSKT 12-06-2022

G.8 29
G.7 162
G.6 4281 4385 2495
G.5 0789
G.4 18405 41286 46905 65905 16950 23322 36978
G.3 20280 49482
G.2 46744
G.1 90789
DB6 671541
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,5,5 5 0
1 - 6 2
2 9,2 7 8
3 - 8 1,5,9,6,0,2,9
4 4,1 9 5

11 - Cầu Kon Tum, XSKT Chủ Nhật, XSKT 05-06-2022

G.8 15
G.7 821
G.6 4892 4076 4312
G.5 7327
G.4 65773 44515 52630 06253 10404 43865 01762
G.3 01504 91113
G.2 38804
G.1 88884
DB6 950204
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,4,4,4 5 3
1 5,2,5,3 6 5,2
2 1,7 7 6,3
3 0 8 4
4 - 9 2

12 - Cầu Kon Tum, SXKT Chủ Nhật, XSKT 29-05-2022

G.8 48
G.7 312
G.6 5904 4438 2577
G.5 5660
G.4 77332 48033 03922 31950 31745 43576 28741
G.3 70127 52214
G.2 06963
G.1 54278
DB6 428812
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 0
1 2,4,2 6 0,3
2 2,7 7 7,6,8
3 8,2,3 8 -
4 8,5,1 9 -

13 - Cầu Kon Tum, SXKT Chủ Nhật, XSKT 22-05-2022

G.8 41
G.7 444
G.6 7917 8701 4825
G.5 7719
G.4 87595 45180 14910 78979 60072 93000 55026
G.3 90475 00503
G.2 13999
G.1 04623
DB6 550576
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,0,3 5 -
1 7,9,0 6 -
2 5,6,3 7 9,2,5,6
3 - 8 0
4 1,4 9 5,9

14 - Cầu Kon Tum, SXKT Chủ Nhật, XSKT 15-05-2022

G.8 71
G.7 099
G.6 9521 9938 2196
G.5 8404
G.4 51384 93436 52147 20235 39963 57282 96661
G.3 97458 55976
G.2 33296
G.1 77492
DB6 030613
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 8
1 3 6 3,1
2 1 7 1,6
3 8,6,5 8 4,2
4 7 9 9,6,6,2