XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

CAU QNG - Cầu Quảng Ngãi - Thống kê Cầu XSQNG

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu QNG cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 25-06-2022

G.8 00
G.7 725
G.6 2880 6619 2078
G.5 4319
G.4 24140 99747 04898 31257 56467 95169 72643
G.3 37821 19302
G.2 73587
G.1 49421
DB6 149036
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,2 5 7
1 9,9 6 7,9
2 5,1,1 7 8
3 6 8 0,7
4 0,7,3 9 8

2 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 18-06-2022

G.8 36
G.7 550
G.6 9378 5866 4564
G.5 0514
G.4 48774 46843 55725 80270 27190 37207 82634
G.3 35709 69456
G.2 69928
G.1 55881
DB6 571001
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,9,1 5 0,6
1 4 6 6,4
2 5,8 7 8,4,0
3 6,4 8 1
4 3 9 0

3 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 11-06-2022

G.8 71
G.7 983
G.6 1847 7687 3791
G.5 1467
G.4 16569 53194 24016 42630 12639 48212 33839
G.3 48995 55033
G.2 61652
G.1 69974
DB6 429240
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2
1 6,2 6 7,9
2 - 7 1,4
3 0,9,9,3 8 3,7
4 7,0 9 1,4,5

4 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 04-06-2022

G.8 97
G.7 820
G.6 7479 2066 4101
G.5 1923
G.4 92891 49045 93649 08528 74002 34873 87926
G.3 23353 38020
G.2 55020
G.1 16312
DB6 998806
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,2,6 5 3
1 2 6 6
2 0,3,8,6,0,0 7 9,3
3 - 8 -
4 5,9 9 7,1

5 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 28-05-2022

G.8 39
G.7 206
G.6 2901 2215 7512
G.5 8754
G.4 82827 02937 28317 85749 60886 94874 92942
G.3 56423 11005
G.2 81740
G.1 80838
DB6 413218
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,1,5 5 4
1 5,2,7,8 6 -
2 7,3 7 4
3 9,7,8 8 6
4 9,2,0 9 -

6 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 21-05-2022

G.8 57
G.7 975
G.6 0186 9947 3429
G.5 1813
G.4 63638 61443 77763 99558 40451 55606 79805
G.3 00029 91070
G.2 17950
G.1 99895
DB6 452711
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,5 5 7,8,1,0
1 3,1 6 3
2 9,9 7 5,0
3 8 8 6
4 7,3 9 5

7 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 14-05-2022

G.8 68
G.7 017
G.6 4956 9468 4750
G.5 0889
G.4 64180 11680 46782 91487 30008 83936 17637
G.3 81519 25080
G.2 95880
G.1 89111
DB6 042146
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 6,0
1 7,9,1 6 8,8
2 - 7 -
3 6,7 8 9,0,0,2,7,0,0
4 6 9 -

8 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 07-05-2022

G.8 52
G.7 702
G.6 0360 2259 0773
G.5 8583
G.4 30589 15231 85824 06735 06471 26404 78621
G.3 97362 53505
G.2 83639
G.1 08191
DB6 109725
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,4,5 5 2,9
1 - 6 0,2
2 4,1,5 7 3,1
3 1,5,9 8 3,9
4 - 9 1

9 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 30-04-2022

G.8 73
G.7 671
G.6 5929 4236 9223
G.5 0238
G.4 32559 74219 28593 77312 34299 34853 56450
G.3 24304 83804
G.2 31054
G.1 40819
DB6 599053
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,4 5 9,3,0,4,3
1 9,2,9 6 -
2 9,3 7 3,1
3 6,8 8 -
4 - 9 3,9

10 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 23-04-2022

G.8 46
G.7 474
G.6 3834 1159 2709
G.5 7911
G.4 36468 20768 76576 22285 11690 86350 67568
G.3 44557 29002
G.2 98634
G.1 60680
DB6 804560
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,2 5 9,0,7
1 1 6 8,8,8,0
2 - 7 4,6
3 4,4 8 5,0
4 6 9 0

11 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 16-04-2022

G.8 20
G.7 190
G.6 6119 5489 7949
G.5 4803
G.4 31230 32968 28492 11443 44575 52195 97730
G.3 74048 87752
G.2 40770
G.1 23214
DB6 979643
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2
1 9,4 6 8
2 0 7 5,0
3 0,0 8 9
4 9,3,8,3 9 0,2,5

12 - Cầu Quảng Ngãi, SXQNG Thứ 7, XSQNG 09-04-2022

G.8 38
G.7 569
G.6 9103 7526 9048
G.5 5669
G.4 24267 83419 27337 14021 52313 78512 26070
G.3 13337 61620
G.2 60092
G.1 40993
DB6 301890
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 -
1 9,3,2 6 9,9,7
2 6,1,0 7 0
3 8,7,7 8 -
4 8 9 2,3,0

13 - Cầu Quảng Ngãi, SXQNG Thứ 7, XSQNG 02-04-2022

G.8 92
G.7 751
G.6 3992 2198 9255
G.5 2476
G.4 93201 21167 79268 06092 36763 99360 83976
G.3 10070 35409
G.2 47030
G.1 63790
DB6 850844
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,9 5 1,5
1 - 6 7,8,3,0
2 - 7 6,6,0
3 0 8 -
4 4 9 2,2,8,2,0

14 - Cầu Quảng Ngãi, SXQNG Thứ 7, XSQNG 26-03-2022

G.8 86
G.7 959
G.6 7642 5040 3739
G.5 0052
G.4 36764 24304 11877 59158 15860 78101 84981
G.3 31474 63326
G.2 74120
G.1 16111
DB6 198095
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,1 5 9,2,8
1 1 6 4,0
2 6,0 7 7,4
3 9 8 6,1
4 2,0 9 5