XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

CAU QNG - Cầu Quảng Ngãi - Thống kê Cầu XSQNG

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu QNG cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 03-12-2022

G.8 55
G.7 749
G.6 5940 2228 3780
G.5 3957
G.4 88675 84396 71270 69012 60938 32300 68015
G.3 19221 60895
G.2 64244
G.1 60107
DB6 119454
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,7 5 5,7,4
1 2,5 6 -
2 8,1 7 5,0
3 8 8 0
4 9,0,4 9 6,5

2 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 26-11-2022

G.8 83
G.7 756
G.6 3281 0376 2550
G.5 9002
G.4 47472 84181 04682 26771 27154 17496 20836
G.3 54130 69469
G.2 62738
G.1 28874
DB6 343497
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 6,0,4
1 - 6 9
2 - 7 6,2,1,4
3 6,0,8 8 3,1,1,2
4 - 9 6,7

3 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 19-11-2022

G.8 45
G.7 188
G.6 3699 7085 8123
G.5 2922
G.4 21492 60453 88017 46927 62439 02631 36809
G.3 28619 47366
G.2 09291
G.1 80781
DB6 513265
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 3
1 7,9 6 6,5
2 3,2,7 7 -
3 9,1 8 8,5,1
4 5 9 9,2,1

4 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 12-11-2022

G.8 10
G.7 952
G.6 6660 9757 9257
G.5 3488
G.4 68938 74011 20985 68953 89546 37743 01660
G.3 14771 29772
G.2 37512
G.1 44206
DB6 425383
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2,7,7,3
1 0,1,2 6 0,0
2 - 7 1,2
3 8 8 8,5,3
4 6,3 9 -

5 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 05-11-2022

G.8 10
G.7 662
G.6 4082 9464 3061
G.5 7334
G.4 63410 24989 94102 79338 21453 79215 82811
G.3 48401 93071
G.2 96133
G.1 13977
DB6 039799
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,1 5 3
1 0,0,5,1 6 2,4,1
2 - 7 1,7
3 4,8,3 8 2,9
4 - 9 9

6 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 29-10-2022

G.8 84
G.7 911
G.6 1733 3303 2949
G.5 9389
G.4 98764 50691 01374 36441 31514 02790 24966
G.3 35756 17242
G.2 43904
G.1 62304
DB6 176117
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,4,4 5 6
1 1,4,7 6 4,6
2 - 7 4
3 3 8 4,9
4 9,1,2 9 1,0

7 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 22-10-2022

G.8 22
G.7 857
G.6 3388 1672 4873
G.5 7147
G.4 44829 01672 51821 10352 13939 17579 04644
G.3 19579 27348
G.2 43231
G.1 76888
DB6 432888
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7,2
1 - 6 -
2 2,9,1 7 2,3,2,9,9
3 9,1 8 8,8,8
4 7,4,8 9 -

8 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 15-10-2022

G.8 02
G.7 425
G.6 9775 6915 1361
G.5 8228
G.4 55774 32346 07981 73525 40062 21758 48868
G.3 53706 42040
G.2 28613
G.1 55020
DB6 632109
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,6,9 5 8
1 5,3 6 1,2,8
2 5,8,5,0 7 5,4
3 - 8 1
4 6,0 9 -

9 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 08-10-2022

G.8 59
G.7 921
G.6 2212 5366 7727
G.5 6317
G.4 23313 08272 47426 84879 25773 98900 46915
G.3 16026 59941
G.2 43404
G.1 15634
DB6 353473
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,4 5 9
1 2,7,3,5 6 6
2 1,7,6,6 7 2,9,3,3
3 4 8 -
4 1 9 -

10 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 01-10-2022

G.8 86
G.7 450
G.6 8273 8936 0318
G.5 3832
G.4 06821 95278 51253 15560 96405 58795 88598
G.3 91459 66515
G.2 11871
G.1 79239
DB6 800622
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0,3,9
1 8,5 6 0
2 1,2 7 3,8,1
3 6,2,9 8 6
4 - 9 5,8

11 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 24-09-2022

G.8 72
G.7 931
G.6 9232 4522 2569
G.5 9182
G.4 38675 63680 29736 32593 95234 77454 49851
G.3 86305 03196
G.2 00167
G.1 63195
DB6 809574
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 4,1
1 - 6 9,7
2 2 7 2,5,4
3 1,2,6,4 8 2,0
4 - 9 3,6,5

12 - Cầu Quảng Ngãi, SXQNG Thứ 7, XSQNG 17-09-2022

G.8 53
G.7 456
G.6 7469 3414 2581
G.5 6838
G.4 22573 68344 63939 99417 15979 55910 79604
G.3 77064 03488
G.2 90092
G.1 86405
DB6 800859
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,5 5 3,6,9
1 4,7,0 6 9,4
2 - 7 3,9
3 8,9 8 1,8
4 4 9 2

13 - Cầu Quảng Ngãi, SXQNG Thứ 7, XSQNG 10-09-2022

G.8 55
G.7 893
G.6 0674 9215 5517
G.5 5515
G.4 41344 89608 48238 52398 11735 14516 60722
G.3 64400 69669
G.2 10227
G.1 73682
DB6 907600
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,0,0 5 5
1 5,7,5,6 6 9
2 2,7 7 4
3 8,5 8 2
4 4 9 3,8

14 - Cầu Quảng Ngãi, SXQNG Thứ 7, XSQNG 03-09-2022

G.8 86
G.7 919
G.6 5986 1488 9217
G.5 0359
G.4 61872 35286 12035 68479 42163 96761 69337
G.3 30356 06404
G.2 81223
G.1 55046
DB6 327857
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 9,6,7
1 9,7 6 3,1
2 3 7 2,9
3 5,7 8 6,6,8,6
4 6 9 -