XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

CAU QNG - Cầu Quảng Ngãi - Thống kê Cầu XSQNG

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu QNG cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 18-09-2021

G.8 49
G.7 827
G.6 4723 9542 4338
G.5 9951
G.4 80353 84775 72790 99809 15777 93976 95918
G.3 47230 45820
G.2 64126
G.1 83125
DB6 442157
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 1,3,7
1 8 6 -
2 7,3,0,6,5 7 5,7,6
3 8,0 8 -
4 9,2 9 0

2 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 11-09-2021

G.8 63
G.7 889
G.6 6456 3172 4491
G.5 7135
G.4 93825 51600 28402 65233 48536 77052 40320
G.3 69328 36763
G.2 79567
G.1 97579
DB6 525305
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,2,5 5 6,2
1 - 6 3,3,7
2 5,0,8 7 2,9
3 5,3,6 8 9
4 - 9 1

3 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 28-08-2021

G.8 64
G.7 137
G.6 3508 9437 4564
G.5 9881
G.4 56405 42719 94303 71195 21668 43720 93147
G.3 03519 85446
G.2 50585
G.1 49095
DB6 345251
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,5,3 5 1
1 9,9 6 4,4,8
2 0 7 -
3 7,7 8 1,5
4 7,6 9 5,5

4 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 21-08-2021

G.8 48
G.7 629
G.6 2212 2878 3033
G.5 0631
G.4 49012 22761 45515 54429 58089 54436 72259
G.3 31992 60824
G.2 11749
G.1 51549
DB6 291070
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 9
1 2,2,5 6 1
2 9,9,4 7 8,0
3 3,1,6 8 9
4 8,9,9 9 2

5 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 14-08-2021

G.8 39
G.7 073
G.6 1318 8255 1657
G.5 7200
G.4 79348 89657 37160 23180 43671 88911 66476
G.3 09175 41372
G.2 89274
G.1 14573
DB6 013989
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 5,7,7
1 8,1 6 0
2 - 7 3,1,6,5,2,4,3
3 9 8 0,9
4 8 9 -

6 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 24-07-2021

G.8 27
G.7 735
G.6 6108 9148 0980
G.5 6479
G.4 19477 76403 31732 56043 16842 72363 79549
G.3 13518 59507
G.2 91756
G.1 24015
DB6 285829
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,3,7 5 6
1 8,5 6 3
2 7,9 7 9,7
3 5,2 8 0
4 8,3,2,9 9 -

7 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 17-07-2021

G.8 30
G.7 673
G.6 2080 0534 7515
G.5 5439
G.4 63314 74721 21106 99647 29653 00263 48134
G.3 17437 17707
G.2 64183
G.1 64675
DB6 640897
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,7 5 3
1 5,4 6 3
2 1 7 3,5
3 0,4,9,4,7 8 0,3
4 7 9 7

8 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 10-07-2021

G.8 27
G.7 980
G.6 8592 1907 3084
G.5 3948
G.4 01079 13477 04274 33167 48878 75773 03236
G.3 44669 60850
G.2 44168
G.1 38488
DB6 673725
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0
1 - 6 7,9,8
2 7,5 7 9,7,4,8,3
3 6 8 0,4,8
4 8 9 2

9 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 03-07-2021

G.8 37
G.7 064
G.6 3690 5242 5926
G.5 1253
G.4 38629 06690 44205 19463 47378 88354 85578
G.3 50152 89741
G.2 96207
G.1 65854
DB6 681147
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,7 5 3,4,2,4
1 - 6 4,3
2 6,9 7 8,8
3 7 8 -
4 2,1,7 9 0,0

10 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 26-06-2021

G.8 52
G.7 457
G.6 8003 1254 3469
G.5 8922
G.4 49763 79006 85784 74868 77335 97629 69340
G.3 33462 09765
G.2 00533
G.1 81149
DB6 022786
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,6 5 2,7,4
1 - 6 9,3,8,2,5
2 2,9 7 -
3 5,3 8 4,6
4 0,9 9 -

11 - Cầu Quảng Ngãi, XSQNG Thứ 7, XSQNG 19-06-2021

G.8 30
G.7 213
G.6 1492 4540 2592
G.5 4640
G.4 08088 69887 91339 64350 58020 37842 28444
G.3 30956 76276
G.2 00366
G.1 80682
DB6 746197
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,6
1 3 6 6
2 0 7 6
3 0,9 8 8,7,2
4 0,0,2,4 9 2,2,7

12 - Cầu Quảng Ngãi, SXQNG Thứ 7, XSQNG 12-06-2021

G.8 28
G.7 889
G.6 0079 8756 5447
G.5 5722
G.4 53336 51260 15674 97487 28452 77081 45539
G.3 39060 74011
G.2 50602
G.1 72158
DB6 003338
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 6,2,8
1 1 6 0,0
2 8,2 7 9,4
3 6,9,8 8 9,7,1
4 7 9 -

13 - Cầu Quảng Ngãi, SXQNG Thứ 7, XSQNG 05-06-2021

G.8 38
G.7 193
G.6 3280 7896 3128
G.5 6246
G.4 84271 34001 94150 35612 48413 32552 73757
G.3 66174 51546
G.2 28459
G.1 09146
DB6 585324
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0,2,7,9
1 2,3 6 -
2 8,4 7 1,4
3 8 8 0
4 6,6,6 9 3,6

14 - Cầu Quảng Ngãi, SXQNG Thứ 7, XSQNG 29-05-2021

G.8 66
G.7 219
G.6 4789 3868 4121
G.5 7831
G.4 17422 74946 97063 92863 41865 32021 01102
G.3 46674 43652
G.2 69062
G.1 16086
DB6 359928
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 2
1 9 6 6,8,3,3,5,2
2 1,2,1,8 7 4
3 1 8 9,6
4 6 9 -