XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

CAU TG - Cầu Tiền Giang - Thống kê Cầu XSTG

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu TG cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 04-07-2021

G.8 89
G.7 990
G.6 4196 3992 6427
G.5 4517
G.4 00547 84977 36495 23624 43325 19944 13214
G.3 40977 19874
G.2 09517
G.1 97437
DB6 220816
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 7,4,7,6 6 -
2 7,4,5 7 7,7,4
3 7 8 9
4 7,4 9 0,6,2,5

2 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 27-06-2021

G.8 22
G.7 821
G.6 8424 3822 0464
G.5 8123
G.4 44015 45762 87983 20428 61130 04198 42965
G.3 90856 96478
G.2 52761
G.1 86200
DB6 523343
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 6
1 5 6 4,2,5,1
2 2,1,4,2,3,8 7 8
3 0 8 3
4 3 9 8

3 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 20-06-2021

G.8 60
G.7 037
G.6 2014 5444 6076
G.5 0508
G.4 49001 26797 51386 87216 31637 33690 25272
G.3 84888 57753
G.2 65720
G.1 53974
DB6 372174
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,1 5 3
1 4,6 6 0
2 0 7 6,2,4,4
3 7,7 8 6,8
4 4 9 7,0

4 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 13-06-2021

G.8 30
G.7 553
G.6 2307 9960 4517
G.5 7987
G.4 44895 89494 44278 20163 12922 76118 97182
G.3 74232 71366
G.2 57156
G.1 70139
DB6 848912
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 3,6
1 7,8,2 6 0,3,6
2 2 7 8
3 0,2,9 8 7,2
4 - 9 5,4

5 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 06-06-2021

G.8 50
G.7 727
G.6 9881 6051 4978
G.5 0913
G.4 03210 97006 76306 04828 21283 19436 21626
G.3 32236 46735
G.2 68138
G.1 44193
DB6 614830
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,6 5 0,1
1 3,0 6 -
2 7,8,6 7 8
3 6,6,5,8,0 8 1,3
4 - 9 3

6 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 30-05-2021

G.8 38
G.7 211
G.6 8543 5668 9096
G.5 7847
G.4 63601 96886 91565 90413 43442 84973 04266
G.3 38608 05418
G.2 33759
G.1 45974
DB6 725503
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,8,3 5 9
1 1,3,8 6 8,5,6
2 - 7 3,4
3 8 8 6
4 3,7,2 9 6

7 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 23-05-2021

G.8 73
G.7 375
G.6 4834 6969 7174
G.5 8369
G.4 05269 20923 56291 83434 92339 79545 60584
G.3 85255 11992
G.2 85030
G.1 78820
DB6 798174
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5
1 - 6 9,9,9
2 3,0 7 3,5,4,4
3 4,4,9,0 8 4
4 5 9 1,2

8 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 16-05-2021

G.8 72
G.7 445
G.6 6463 8759 0616
G.5 6207
G.4 03679 88814 09212 77046 74109 53319 14312
G.3 22795 60294
G.2 84465
G.1 35875
DB6 943139
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,9 5 9
1 6,4,2,9,2 6 3,5
2 - 7 2,9,5
3 9 8 -
4 5,6 9 5,4

9 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 09-05-2021

G.8 83
G.7 082
G.6 2430 1672 1875
G.5 9045
G.4 30878 46767 32468 54308 83912 32353 93749
G.3 24220 40805
G.2 87464
G.1 21885
DB6 286836
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,5 5 3
1 2 6 7,8,4
2 0 7 2,5,8
3 0,6 8 3,2,5
4 5,9 9 -

10 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 02-05-2021

G.8 44
G.7 643
G.6 4618 8557 8840
G.5 7637
G.4 16240 09808 59050 90011 89285 30268 46506
G.3 21809 71826
G.2 62299
G.1 88724
DB6 847552
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,6,9 5 7,0,2
1 8,1 6 8
2 6,4 7 -
3 7 8 5
4 4,3,0,0 9 9

11 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 25-04-2021

G.8 24
G.7 349
G.6 4409 3880 3906
G.5 5692
G.4 50031 01257 94422 50313 18837 38473 24496
G.3 51013 12069
G.2 09343
G.1 96562
DB6 708135
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,6 5 7
1 3,3 6 9,2
2 4,2 7 3
3 1,7,5 8 0
4 9,3 9 2,6

12 - Cầu Tiền Giang, SXTG Chủ Nhật, XSTG 18-04-2021

G.8 02
G.7 064
G.6 6710 9070 2820
G.5 3411
G.4 10620 80315 74626 92080 85263 52213 51916
G.3 90103 81923
G.2 56857
G.1 98948
DB6 454361
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,3 5 7
1 0,1,5,3,6 6 4,3,1
2 0,0,6,3 7 0
3 - 8 0
4 8 9 -

13 - Cầu Tiền Giang, SXTG Chủ Nhật, XSTG 11-04-2021

G.8 47
G.7 869
G.6 0637 4561 4685
G.5 6334
G.4 77928 45549 74644 03918 50355 40475 28307
G.3 23047 39162
G.2 67728
G.1 87392
DB6 430678
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 5
1 8 6 9,1,2
2 8,8 7 5,8
3 7,4 8 5
4 7,9,4,7 9 2

14 - Cầu Tiền Giang, SXTG Chủ Nhật, XSTG 04-04-2021

G.8 26
G.7 390
G.6 2631 9143 1381
G.5 1693
G.4 98601 10164 15259 10469 58167 79873 09838
G.3 00591 82156
G.2 31343
G.1 44534
DB6 130942
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 9,6
1 - 6 4,9,7
2 6 7 3
3 1,8,4 8 1
4 3,3,2 9 0,3,1