XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

CAU TG - Cầu Tiền Giang - Thống kê Cầu XSTG

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu TG cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 14-08-2022

G.8 02
G.7 142
G.6 8489 8258 1086
G.5 0386
G.4 82926 26321 78016 24563 65157 47161 53924
G.3 41759 06450
G.2 34717
G.1 47663
DB6 812073
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 8,7,9,0
1 6,7 6 3,1,3
2 6,1,4 7 3
3 - 8 9,6,6
4 2 9 -

2 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 07-08-2022

G.8 07
G.7 954
G.6 0826 5637 9720
G.5 2311
G.4 78406 46495 93988 74855 41224 09624 42242
G.3 77032 72396
G.2 87396
G.1 20732
DB6 656571
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,6 5 4,5
1 1 6 -
2 6,0,4,4 7 1
3 7,2,2 8 8
4 2 9 5,6,6

3 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 31-07-2022

G.8 10
G.7 325
G.6 5214 7941 5620
G.5 8360
G.4 99096 54701 99503 57352 51355 48943 15645
G.3 79200 18418
G.2 12455
G.1 52268
DB6 840884
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,3,0 5 2,5,5
1 0,4,8 6 0,8
2 5,0 7 -
3 - 8 4
4 1,3,5 9 6

4 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 24-07-2022

G.8 95
G.7 887
G.6 2256 6599 6737
G.5 8250
G.4 17753 94951 80927 64380 46798 33643 61524
G.3 02855 34858
G.2 57098
G.1 46985
DB6 825562
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6,0,3,1,5,8
1 - 6 2
2 7,4 7 -
3 7 8 7,0,5
4 3 9 5,9,8,8

5 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 17-07-2022

G.8 31
G.7 797
G.6 4199 6100 7793
G.5 2814
G.4 96224 91569 00752 95536 59608 20516 10608
G.3 56791 16763
G.2 52674
G.1 20718
DB6 554034
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,8,8 5 2
1 4,6,8 6 9,3
2 4 7 4
3 1,6,4 8 -
4 - 9 7,9,3,1

6 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 10-07-2022

G.8 19
G.7 805
G.6 1040 6079 3279
G.5 1972
G.4 77271 30653 95836 94088 03819 33380 14186
G.3 27822 22238
G.2 30472
G.1 85568
DB6 307322
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 3
1 9,9 6 8
2 2,2 7 9,9,2,1,2
3 6,8 8 8,0,6
4 0 9 -

7 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 03-07-2022

G.8 08
G.7 571
G.6 2561 5946 0879
G.5 9180
G.4 10466 86152 54628 94787 26499 99316 85972
G.3 92004 02466
G.2 68143
G.1 06416
DB6 206710
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,4 5 2
1 6,6,0 6 1,6,6
2 8 7 1,9,2
3 - 8 0,7
4 6,3 9 9

8 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 26-06-2022

G.8 81
G.7 997
G.6 5498 2771 2287
G.5 1265
G.4 37115 66969 81022 47967 86917 86616 23639
G.3 47954 30982
G.2 29551
G.1 97745
DB6 579182
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4,1
1 5,7,6 6 5,9,7
2 2 7 1
3 9 8 1,7,2,2
4 5 9 7,8

9 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 19-06-2022

G.8 42
G.7 184
G.6 1435 6456 3110
G.5 4018
G.4 28968 32565 98351 28048 53305 94414 07562
G.3 28094 86814
G.2 22100
G.1 63473
DB6 291304
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,0,4 5 6,1
1 0,8,4,4 6 8,5,2
2 - 7 3
3 5 8 4
4 2,8 9 4

10 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 12-06-2022

G.8 24
G.7 394
G.6 4079 3573 4641
G.5 3850
G.4 83064 84797 49783 82536 38895 53485 91071
G.3 23941 22638
G.2 94911
G.1 46513
DB6 175553
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,3
1 1,3 6 4
2 4 7 9,3,1
3 6,8 8 3,5
4 1,1 9 4,7,5

11 - Cầu Tiền Giang, XSTG Chủ Nhật, XSTG 05-06-2022

G.8 39
G.7 764
G.6 8196 7679 7683
G.5 0372
G.4 40397 50012 02102 33196 06522 12725 76768
G.3 15479 47457
G.2 50166
G.1 52485
DB6 601171
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 7
1 2 6 4,8,6
2 2,5 7 9,2,9,1
3 9 8 3,5
4 - 9 6,7,6

12 - Cầu Tiền Giang, SXTG Chủ Nhật, XSTG 29-05-2022

G.8 40
G.7 891
G.6 9170 0924 0657
G.5 4328
G.4 70406 49211 01550 51829 05689 62287 05397
G.3 25688 23234
G.2 77354
G.1 92955
DB6 993715
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 7,0,4,5
1 1,5 6 -
2 4,8,9 7 0
3 4 8 9,7,8
4 0 9 1,7

13 - Cầu Tiền Giang, SXTG Chủ Nhật, XSTG 22-05-2022

G.8 77
G.7 255
G.6 6543 2990 1302
G.5 4415
G.4 39968 27569 90477 62807 45357 88927 43659
G.3 48839 24604
G.2 11628
G.1 74635
DB6 348702
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,7,4,2 5 5,7,9
1 5 6 8,9
2 7,8 7 7,7
3 9,5 8 -
4 3 9 0

14 - Cầu Tiền Giang, SXTG Chủ Nhật, XSTG 15-05-2022

G.8 52
G.7 551
G.6 7756 2725 3723
G.5 6299
G.4 03682 18981 08973 19528 84252 59296 31592
G.3 91926 21862
G.2 40302
G.1 20601
DB6 303326
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,1 5 2,1,6,2
1 - 6 2
2 5,3,8,6,6 7 3
3 - 8 2,1
4 - 9 9,6,2