Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu BD cụ thể

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

đang chờ cầu Đang tải cầu, vui lòng đợi trong giây lát!

1 - Cầu Bình Dương, XSBD Thứ 6, XSBD 27-03-2020

G.8 60
G.7 873
G.6 3329 3296 5421
G.5 0860
G.4 01643 63788 57366 68448 58052 42957 36628
G.3 56542 38819
G.2 90623
G.1 17510
DB6 011453
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2,7,3
1 9,0 6 0,0,6
2 9,1,8,3 7 3
3 - 8 8
4 3,8,2 9 6

2 - Cầu Bình Dương, XSBD Thứ 6, XSBD 20-03-2020

G.8 61
G.7 023
G.6 6261 1077 9179
G.5 4462
G.4 03011 01849 05433 79352 88309 89268 81075
G.3 42610 77265
G.2 88590
G.1 47245
DB6 959197
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 2
1 1,0 6 1,1,2,8,5
2 3 7 7,9,5
3 3 8 -
4 9,5 9 0,7

3 - Cầu Bình Dương, XSBD Thứ 6, XSBD 13-03-2020

G.8 37
G.7 504
G.6 3554 1742 8111
G.5 8681
G.4 03698 00178 18305 64394 95708 25299 91030
G.3 22670 39119
G.2 22185
G.1 19993
DB6 594682
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,5,8 5 4
1 1,9 6 -
2 - 7 8,0
3 7,0 8 1,5,2
4 2 9 8,4,9,3

4 - Cầu Bình Dương, XSBD Thứ 6, XSBD 06-03-2020

G.8 83
G.7 696
G.6 6931 9025 0504
G.5 2722
G.4 82259 61333 60776 33668 76895 87889 05360
G.3 81225 69046
G.2 56651
G.1 10912
DB6 979886
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 9,1
1 2 6 8,0
2 5,2,5 7 6
3 1,3 8 3,9,6
4 6 9 6,5

5 - Cầu Bình Dương, XSBD Thứ 6, XSBD 28-02-2020

G.8 45
G.7 444
G.6 6475 9071 2005
G.5 9330
G.4 72471 88962 63987 56371 23489 01888 89462
G.3 89696 91365
G.2 97076
G.1 29728
DB6 654620
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 -
1 - 6 2,2,5
2 8,0 7 5,1,1,1,6
3 0 8 7,9,8
4 5,4 9 6

6 - Cầu Bình Dương, XSBD Thứ 6, XSBD 21-02-2020

G.8 91
G.7 883
G.6 6958 1518 8444
G.5 3292
G.4 82038 33577 78661 36736 94064 05570 48504
G.3 29624 99515
G.2 54590
G.1 49605
DB6 882650
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,5 5 8,0
1 8,5 6 1,4
2 4 7 7,0
3 8,6 8 3
4 4 9 1,2,0

7 - Cầu Bình Dương, XSBD Thứ 6, XSBD 14-02-2020

G.8 09
G.7 290
G.6 5419 5156 5438
G.5 3323
G.4 36368 68908 80902 94495 52999 98186 48576
G.3 35466 77355
G.2 21299
G.1 43399
DB6 561317
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,8,2 5 6,5
1 9,7 6 8,6
2 3 7 6
3 8 8 6
4 - 9 0,5,9,9,9

8 - Cầu Bình Dương, XSBD Thứ 6, XSBD 07-02-2020

G.8 58
G.7 020
G.6 9524 9276 5164
G.5 3894
G.4 22656 94341 72075 02528 62250 56169 29641
G.3 29600 24248
G.2 76936
G.1 92115
DB6 161425
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 8,6,0
1 5 6 4,9
2 0,4,8,5 7 6,5
3 6 8 -
4 1,1,8 9 4

9 - Cầu Bình Dương, XSBD Thứ 6, XSBD 31-01-2020

G.8 48
G.7 829
G.6 1636 0421 2735
G.5 1553
G.4 45057 00228 10476 59228 30617 48520 55556
G.3 91736 37099
G.2 06318
G.1 43168
DB6 465792
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 3,7,6
1 7,8 6 8
2 9,1,8,8,0 7 6
3 6,5,6 8 -
4 8 9 9,2

10 - Cầu Bình Dương, XSBD Thứ 6, XSBD 24-01-2020

G.8 85
G.7 463
G.6 2209 0078 7663
G.5 3803
G.4 49241 49190 30701 22309 93540 50452 24178
G.3 38356 54661
G.2 68380
G.1 13018
DB6 086430
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,3,1,9 5 2,6
1 8 6 3,3,1
2 - 7 8,8
3 0 8 5,0
4 1,0 9 0

11 - Cầu Bình Dương, XSBD Thứ 6, XSBD 17-01-2020

G.8 95
G.7 286
G.6 1066 7531 4892
G.5 0421
G.4 34855 43565 18199 51979 92804 10268 79358
G.3 26724 68568
G.2 38776
G.1 31237
DB6 848661
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 5,8
1 - 6 6,5,8,8,1
2 1,4 7 9,6
3 1,7 8 6
4 - 9 5,2,9

12 - Cầu Bình Dương, XSBD Thứ 6, XSBD 10-01-2020

G.8 83
G.7 931
G.6 3929 5454 2475
G.5 0009
G.4 39215 78664 70144 43896 11994 52607 99367
G.3 75082 89646
G.2 19689
G.1 20609
DB6 471406
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,7,9,6 5 4
1 5 6 4,7
2 9 7 5
3 1 8 3,2,9
4 4,6 9 6,4

13 - Cầu Bình Dương, XSBD Thứ 6, XSBD 03-01-2020

G.8 91
G.7 682
G.6 6877 1002 0124
G.5 2356
G.4 91544 27614 79574 42212 41272 25299 47459
G.3 61128 87353
G.2 40489
G.1 59909
DB6 071075
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,9 5 6,9,3
1 4,2 6 -
2 4,8 7 7,4,2,5
3 - 8 2,9
4 4 9 1,9

14 - Cầu Bình Dương, XSBD Thứ 6, XSBD 27-12-2019

G.8 72
G.7 880
G.6 5664 0685 7119
G.5 9103
G.4 83981 78870 68884 03018 78193 62662 45055
G.3 39852 94632
G.2 10588
G.1 54934
DB6 479406
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,6 5 5,2
1 9,8 6 4,2
2 - 7 2,0
3 2,4 8 0,5,1,4,8
4 - 9 3