XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Mien Nam Thu 6 - Lô Tô Miền Nam Thứ 6 Hàng Tuần

Loto miền Nam » Loto miền Nam Thứ 6, 02/12/2022

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3,5,1,1 8 2
1 4,1,2,0 7 6,1
2 - 4 -
3 6 3,9 6,7
4 - 9,2,3 6,7,0,6
5 6,9 2 1,3
6 3,5 1 0,0
7 0,9 5 5,1
8 9,4 0,8 -
9 9 5,1,2,4,5 9,0,3
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6 5,7 1,0,0
1 3,5 1,1 -
2 3,9,8,9,8 8,2 8
3 0,2 5 5,5,3,5
4 - 4 6,1
5 - 7,6,9,6 -
6 7 5 4,7
7 9,7,8 5 1,3,4
8 3,8 0,7 -
9 7,1 0,9 2,7,1
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 9 0 8,3
1 8,3,9 1,4 -
2 1,6 0,7 9,5
3 - 6 8,4,3
4 4 0,1,0 0
5 5,2 1 3,8
6 9,6 7,0 4,5
7 6 8,9,3,5 2,4
8 5,4,0 - 7,3,7,1
9 6,6,6 9,3 -
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 - 7 1,0,6,9
1 - - 7,4
2 7,8 0,2 8
3 - 3,3 9
4 6,1,4,4,9 5 4,4
5 7 8,1,5 4,1,4
6 1,0,0,5 9,5,2,7 5
7 0,7,3 7,7 8
8 6,9 4,4 1,3
9 6 9 7
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 - 3,3 3
1 9,7 2 -
2 7,1,8 9 9,6
3 6,2,8,3,1 8,9 9
4 4 4,7 0
5 - 8 4,9,1,0
6 1 1,1,1,9 9,1,6,9,1
7 8,3 0 6,8
8 9 1,2 3
9 4,1,9 1,3 2
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 8,4,8 - 0,1
1 - 5 8,9,6
2 8,5 7,4 -
3 6,6 3,1,5,8 7,0
4 - 1 9
5 2 8 8,2,0,7
6 4,1 1,6 9
7 0,4 7,6 4,9,1
8 4,2 3,4 0
9 3,5,9,4 3,9,3 1
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1 0 5,1
1 5 4,0,4,7,9 6
2 0,8,8 - 2
3 - 8 -
4 3,0 4,8 8,4,1
5 4,4,1 5,8,1,5 6,3
6 5,5 1,8 8,0,8
7 5,8,9 7 4,6,0
8 9 4 -
9 6,4 6 4,0,2