Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto Miền Nam - Thứ 6, 27/03/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 - - 5,5,3,9
1 4,5 9,0 1,9
2 2 9,1,8,3 6,4,4
3 4,5,3,6,3 - 8,3,5
4 4,7,2 3,8,2 2
5 6 2,7,3 -
6 0 0,0,6 1
7 7 3 7,6
8 9 8 -
9 6,2,4 6 5,9

Loto Miền Nam - Thứ 6, 20/03/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3,9 9 -
1 6,1,8 1,0 -
2 0,7,6,1 3 7
3 4 3 6
4 3 9,5 4,8
5 - 2 4,6,2,5,8
6 9 1,1,2,8,5 0
7 - 7,9,5 6,6,6,1
8 3,6,5,1 - 2,4,3,5
9 0,1 0,7 -

Loto Miền Nam - Thứ 6, 13/03/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1,1,4 4,5,8 2,9,3
1 - 1,9 9
2 5 - -
3 9,5,0 7,0 2,0
4 7 2 8,8
5 7,1 4 0,8
6 - - 1
7 0,0,5 8,0 9,7,7
8 7,8 1,5,2 8,5
9 1,5,7 8,4,9,3 1,6

Loto Miền Nam - Thứ 6, 06/03/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3 4 8,7,2
1 6,2,7,2 2 -
2 0,3,4 5,2,5 6
3 1 1,3 1,1
4 7 6 9,7
5 - 9,1 7,5,5
6 5,3,5 8,0 8
7 1 6 5
8 6,6,8 3,9,6 3,4,4
9 9 6,5 6,7

Loto Miền Nam - Thứ 6, 28/02/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 0,7 5 7,6
1 4 - 8,0
2 2 8,0 8
3 1 0 8,8
4 3,7,5 5,4 -
5 5,3 - 4,9,0
6 3,8,3 2,2,5 2
7 9,8,6 5,1,1,1,6 4
8 2,4 7,9,8 1,6
9 - 6 8,9,5,0

Loto Miền Nam - Thứ 6, 21/02/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 9,9,4 4,5 -
1 4,8 8,5 7,4,6
2 1 4 4,6,7
3 5,9,8 8,6 7,1,0
4 9 4 3,6,2
5 9 8,0 -
6 2 1,4 4
7 6,3,3 7,0 4,3
8 0,2 3 8
9 5 1,2,0 8,9

Loto Miền Nam - Thứ 6, 14/02/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3,4 9,8,2 8,7
1 3,4 9,7 2,5,3
2 4 3 5,5
3 0 8 -
4 0,7,7 - 3,7,1,6
5 6,5,9,6 6,5 1
6 5,7 8,6 3,4
7 4 6 2
8 6,6 6 2
9 - 0,5,9,9,9 4,9