Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

Loto Miền Nam - Thứ 6, 24/01/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 4 9,3,1,9 5,4,4
1 6,4,9 8 -
2 - - 6,1,5,0,8
3 0,2,1 0 1,3
4 6,2 1,0 5,4
5 1,8 2,6 3
6 6 3,3,1 1,1
7 - 8,8 7,1
8 0,7 5,0 6
9 3,6,8,4 0 -

Loto Miền Nam - Thứ 6, 17/01/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3,1,0,7,4 4 4
1 5,3 - 7
2 4,7 1,4 1,3
3 - 1,7 1,4,0
4 1 - 6,3
5 - 5,8 7
6 3,4 6,5,8,8,1 0,2,7,1,5
7 5,4,8 9,6 0
8 2 6 6,5
9 8,8 5,2,9 -

Loto Miền Nam - Thứ 6, 10/01/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1 9,7,9,6 2,8,7
1 3 5 9
2 8,4,9 9 -
3 - 1 8,5,9,0
4 - 4,6 7
5 2,1,6 4 7
6 6,3 4,7 0,6
7 7 5 7,0,9
8 5,0,6,3 3,2,9 4,2
9 8,0,1 6,4 8

Loto Miền Nam - Thứ 6, 03/01/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3,0 2,9 1,3
1 6 4,2 -
2 2 4,8 0,5,2
3 9,3 - 7
4 8,2,2,3 4 5,0,1
5 3 6,9,3 8,4
6 0,5 - 8,2,7
7 6,2 7,4,2,5 5,4
8 5 2,9 5
9 7,8 1,9 8

Loto Miền Nam - Thứ 6, 27/12/2019

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 - 3,6 3
1 - 9,8 4,3,1
2 7,7,7 - -
3 9,6 2,4 5
4 4 - 6
5 0,7,4 5,2 8,4,2
6 9,7,6 4,2 0,9
7 8,0,7 2,0 3
8 9,6,8 0,5,1,4,8 9,9,3
9 - 3 5,0,2

Loto Miền Nam - Thứ 6, 20/12/2019

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3,2,9 2,9,5 3
1 9,3 8,8,7 3,0
2 8 0,8,8 6
3 4,9,0 9,7,5,0,6 4,5,3
4 4,2 - 6
5 3 - 0,3
6 - - 2,6
7 4 9,1 0
8 0,5,3 - 1,3,8
9 8,0 9,3 3,1

Loto Miền Nam - Thứ 6, 13/12/2019

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6 - 1,9
1 5 9 0
2 3,9,7,6 8,6 8
3 3,0,3,8 - 8,2,9
4 - - 1
5 6,1 5,3,0 -
6 4,0,8 6,5,0,6 5
7 7,8,0 5,1 1,2,8
8 - 8,2,2 4,3
9 - 4,6,9 4,6,3,2